אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' נ' כוכב ברקת בע"מ ואח'

בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' נ' כוכב ברקת בע"מ ואח'

תאריך פרסום : 11/07/2011 | גרסת הדפסה
תא"ק
בית המשפט המחוזי חיפה
18786-07-09
10/07/2011
בפני השופט:
תמר שרון נתנאל

- נגד -
התובע:
1. יאיר בן משה
2. דוד מימון
3. acquisition inc. MBM

הנתבע:
1. כוכב ברקת בע"מ
2. צפריר בכנר

החלטה

1.לפניי בקשה מטעם הצדדים השלישיים בתביעה העיקרית – יאיר בן משה (להלן: "בן-משה"), דוד מימון (להלן: "מימון") וחברת MBM acquisition Inc (להלן: "MBM"), להכריז על פקיעת העיקולים הזמניים שהוטלו בתיק זה, על פי החלטות בית המשפט (כבוד השופטת ש. שטמר), מתאריכים 19.4.2011 (להלן: "ההחלטה") ו- 8.5.2011 (להלן: "ההחלטה המתוקנת"), על פי בקשת שולחי ההודעה לצדדים השלישיים – כוכב ברקת בע"מ (להלן: "ברקת") וצפריר בכנר (להלן: "בכנר").

התביעה העיקרית הינה תביעת בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"), נגד ברקת ובכנר (שייקראו, יחדיו, להלן: "המודיעים"), לתשלום יתרת חוב בחשבון הבנק של ברקת והם מצידם שלחו הודעה לצדדים השלישיים, בה טענו שהצדדים השלישיים לא מילאו התחייבויותיהם על פי הסכם שנכרת ביניהם וכי אילו היו ממלאים התחייבויותיהם לא היתה נולדת התביעה העיקרית.

2.המודיעים לא הגישו תשובה לבקשה לביטול העיקול. בא כוחם טוען שהםם לא היו חייבים להגיש תשובה, תוך שהוא מפנה להחלטתי מיום 22.6.11, בה נכתב שהמשיבים יהיו רשאים להגיש תגובות לבקשה, לא יאוחר מיום 28.6.11. אכן, בהחלטתי מכתב "רשאים" וזאת – משום שהגשת תגובה לבקשה הינה רשות ולא חובה. עם זאת, ברי כי מי שחפץ להביא לידיעת ביהמ"ש עובדות בתגובה לבקשה, חייב לעשות כן בתצהיר. משלא נמצא בפניי תצהיר תשובה, יש לומר שלא הובאו בפניי עובדות הסותרות את הטענות העובדתיות שהועלו בתצהיר שהומצא ע"י הצדדים השלישיים (זאת, מבלי לגרוע, כמובן, מכל טענה הנסמכת על האמור במסמכים שצורפו).

ב"כ המודיעים טען עוד, כי מחמת אי התייצבותו של בן משה לחקירה על תצהירו לא ניתן להיערת לבקשה לגביו ולגיבי MBM. לאור האמור בפתח תצהירו של מימון, לפיו ניתן תצהירו מטעמו ומטעם יתר צדדי ג', אני דוחה את הטענה.

3.לאחר ששקלתי טיעוני הצדדים סבורתני שיש להורות על ביטול צו העיקול מחמת פקיעתו, מאחר שהצו ושאר המסמכים, שמבקש העיקול חייב בהמצאתם למשיבים, לא הומצאו במועד וכי יש להורות על ביטול הצו, גם לגופו של ענין, לאחר שלא הובאו ראיות מהימנות, כנדרש, כפי שיפורט להלן.

פקיעת צו העיקול :

4.על פי תקנה 367(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, על מבקש העיקול להמציא למשיב, בתוך 3 ימים, את "העתק הצו, העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה והעתק כתב הערבות" (להלן: "המסמכים הנלווים"). תקנה 370(3) מורה אותנו, כי צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, יפקע אם הוא לא הומצא למשיב במסירה אישית כאמור בתקנה 367(ב), היינו – בתוך 3 ימים. הגם שתקנה 370(3) מציינת רק את הצו ולא את המסמכים הנלווים, נקבע כי היא חלה גם על המסמכים הנלווים. ראו החלטתי בה"פ (חיפה) 9051-09-09 - מיכאל בורקס נ' Moriah United Corporation . (לא פורסמה, ניתנה ביום 1.11.2009) ופסקי הדין הנזכרים שם.

5.הצדדים השלישיים טוענים בבקשתם, שנתמכה בתצהיר כדין, שצו העיקול פקע, באשר הוא לא נמסר להם, במסירה אישית, בתוך 3 ימים, כנדרש בתקנה 367(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") ומצאתי ממש בטענה זו.

הערובות שנקבעו בהחלטה הופקדו ע"י המודיעים ביום 26.4.2011 ובעקבות כך הוצאו צווי העיקול. לפיכך היה על המודיעים למסור לצדדים השלישיים את הצווים והמסמכים הנלווים, לא יאוחר מיום 29.4.11. למרות זאת, כפי האמור בבקשה לביטול העיקול, הומצאו הצווים רק ביום 17.5.2011, ללא המסמכים הנלווים ולמרות פנייתו המיידית של ב"כ הצדדים השלישיים אל ב"כ המודיעים, עוד באותו יום, הומצאו המסמכים הנלווים רק לאחר חודש ימים, ביום 29.5.11.

טענות אלה לא נסתרו ע"י המודיעים ולא שמעתי מפיהם כל הסבר לאי המצאת הצו והמסמכים במועד הקבוע בתקנות ולשיהוי הרב בהמצאתם, גם לאחר פניית ב"כ הצדדים השלישיים אל בא כוחם.

בעניינו, הצו עצמו (ללא המסמכים הנלווים), לא הומצא בתוך 3 ימים, אלא רק לאחר 18 ימים ואילו המסמכים הנלווים נמסרו לאחר 30 יום, כאשר גם לאחר דרישת ב"כ הצדדים השלישיים, כאמור לעיל, עברו 12 ימים. אציין, כי גם אם יימנו הימים מיום ההחלטה המתקנת (8.5.11), עדיין מדובר באיחור רב.

6.יש לזכור, כי עסקינן בצווים שניתנו במעמד צד אחד, כך שהצד שכנגד אינו יכול לבדוק את החלטות ביהמ"ש. המנגנון שנקבע בתקנות, למתן צו עיקול והמצאתו, מאזן בין זכותו של מי שניתן, לטובתו, צו עיקול במעמד צד אחד ובין הפגיעה בזכויותיו הקנייניות של מי שעוקלו נכסיו, ללא שנשמעו טיעוניו.

מאחר שלמי שעוקלו נכסיו אין כל גישה למסמכים על פיהם ניתן צו העיקול והוא תלוי, לחלוטין, במבקש העיקול, הקפידו התקנות לקבוע פרק זמן קצר להמצאת הצו על המסמכים הנלווים לו והאיזון הראוי בין זכויות הצדדים, מחייב, איפוא, הקפדה יתירה על קיום דרישות התקנות. ראו, לענין האיזון הראוי בין זכויותיו של מבקש סעד במעמד צד אחד לבין זכויות הצד שכנגד, ראו דברי כב' השופט רובינשטיין בבע"מ 4808/04 פלונית נ' פלוני, פ"ד נט(3), 132, בעמ' 141, פסקה ד(5)(ג):

"נקודה שראוי לדעתי להטעימה גם מעבר לתיק זה, היא כי עסקינן בהליך זמני המתנהל במעמד צד אחד, שעה שלצד שכנגד אין כל אפשרות לעקוב מיוזמתו אחרי החלטות בית המשפט, והוא תלוי לחלוטין במגיש הבקשה לסעד הזמני. לפיכך, אם נפלו בהליך כזה פגמים, יש לדקדק בהם אף מעבר לרגיל, ואף אם אינם יורדים לשורשו של ההליך. דבר זה מייחד את ההליך שבמעמד צד אחד מהליכים אחרים, וכאן נודעת חשיבות רבה במיוחד להקפדה הפורמלית."

7.אני דוחה את טענת ב"כ המודיעים לפיה יש להחיל את "כלל הידיעה". סבורתני שאין מקום להחיל כלל זה כאשר עסקינן בסעד של עיקול זמני שניתן במעמד צד אחד, אולם אינני רואה צורך להרחיב בכך, בין היתר מאחר שבענייננו לא הוכח שהצדדים השלישיים ידעו על צו העיקול בתוך 3 ימים מהוצאתו.

8.בנסיבות הענין לא מצאתי כל מקום להאריך את המועד להמצאת הצו והמסמכים הנלווים. אמנם, תקנה 370(3) סיפא לתקנות מאפשרת לבית המשפט להאריך את המועד להמצאה ואף נקבע שניתן להאריך המועד גם בדיעבד, היינו, לקבוע אחרת - להורות שהצו לא פקע ולהאריך את המועד, אולם זאת, אך ורק מ"מטעמים מיוחדים שיירשמו". בענייננו לא רק שלא נמצאו טעמים מיוחדים, אלא שלא הומצא כל טעם לאיחור בהמצאה.

9.ב"כ המודיעים טען עוד, כי משלא נגרם לצדדים השלישיים נזק בפועל עקב המצאת הצו באיחור יש להאריך את המועד, תוך שהפנה להחלטתי בבש"א (חיפה) 7076/08 - שורץ זאב פרויקטים בע"מ נ' א.ר כהן הנדסה ובניין בע"מ (לא פורסמה, ניתנה ביום 25.5.2008), במסגרתה הארכתי את המועד להמצאת הצו, תוך שציינתי שהאיחור בהמצאת החומר בפועל, לא גרם למשיבה כל נזק. אין ללמוד מהחלטתי הנ"ל, כי כל אימת שלא הוכח נזק בפועל, יש להאריך את המועד להמצאת הצו. שם היו נסיבות אחרות והובאו נימוקים מיוחדים שהצדיקו הארכת המועד ושאלת הנזק היוותה רק נימוק נוסף ולא עיקרי, בעוד שבענייננו (כפי שהוסבר לעיל), לא ניתנו כל נימוקים לאיחור בהמצאה ובוודאי לא נימוקים מיוחדים.

10.די, איפוא, בכך, כדי שאורה שהצו פקע ואורה על ביטול כל העיקולים הזמניים שהוטלו בתיק זה.

קיום דרישות התקנות :

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ