אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בנית נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ

בנית נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ

תאריך פרסום : 03/03/2012 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי מרכז
7337-09-09
28/02/2012
בפני השופט:
שאול מנהיים

- נגד -
התובע:
ידין בנית ע"י עו"ד זיו עירוני ועו"ד טטיאנה חיטריק
הנתבע:
מנורה חברה לביטוח בע"מ ע"י עו"ד פנחס רובין ועו"ד הראל שחם
פסק-דין

פסק דין

מבוא ורקע

בקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקש מבוטח בפוליסה לביטוח חיים "משתתפת ברווחים" של המשיבה, שהיא מבטחת בעלת רישיון לעסוק בישראל בעסקי ביטוח, לרבות ביטוח חיים לסוגיו. המונח "פוליסה משתתפת ברווחים" מתאר פוליסות לביטוח חיים שיש בהן מרכיב של חסכון (המונח "חסכון" כאן יתייחס הן לחסכון לסכום הוני והן לחסכון לקצבה), כאשר הסכום שיתקבל בתום תקופת הביטוח (או ישולם לשיעורין בצורת קצבה), בהנחה שהמבוטח בחיים באותו מועד, ייקבע על פי שווי אותו חלק של תשלומי הפרמיה המיועד לחסכון בתוספת הרווחים (או בהפחתת ההפסדים) שייצברו על ידי המבטחת כתוצאה מהשקעת כספי פוליסות אלה המיועדים לחסכון, ובהפחתת דמי ניהול.

אין חולק כי בתקופה שבין אוקטובר 2004 לאפריל 2007 נתנה המשיבה, מתוך כספי הפוליסות המשתתפות ברווחים שעליה להשקיע בדרכים שונות, הלוואות שניתנו כנגד שעבוד פוליסות ביטוח חיים שנערכו בסמוך לפני, ואולי אף בצמוד, למתן ההלוואות. כתוצאה מכך לא היו לפוליסות ששועבדו להבטחת ההלוואות ערכי פדיון כלל, ומכל מקום לא היו להן ערכי פדיון שיש בהם כדי להבטיח את פירעון ההלוואה. ההלוואות היו צמודות למדד המחירים לצרכן ונשאו בנוסף גם ריבית, צמודה אף היא, ששיעורה הממוצע 5.7% לשנה. אין חולק שמדובר בתשואה סבירה בתקופה הרלבנטית (ובכלל), אם לא למעלה מכך, ביחס לנכסים מסוג זה, המכונים בעגה המקצועית "נכסי חוב". מונח זה מתאר נכס בידי המבטחת שהוא חובו של אחר כלפי המבטחת, בין שמדובר בחוב שמקורו בהלוואה שנתנה המבטחת ובין שמדובר בחוב שמקורו ברכישה של אגרות חוב על ידי המבטחת (רכישה כזו יכולה להתבצע בשוק הראשוני, כלומר בעת ההנפקה ישירות מהתאגיד המנפיק, או בשוק המשני, כלומר ברכישה מבעלים קודם של אגרות החוב, בבורסה או מחוץ לבורסה).

טענות הצדדים ועיקר ההליכים

המבקש טוען כי מתן ההלוואות האמורות (שתיקראנה להלן: "ההלוואות המיוחדות") גרם לנזקים למי שהיו בעלי פוליסות משתתפות ברווחים של המשיבה באותה עת (והם "הקבוצה" לעניין הבקשה לאישור התובענה הייצוגית). מכאן הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

בבקשה נטען, בין השאר, כי סכומה המשוער של התובענה הייצוגית שהמבקש עותר לאישור הגשתה עומד על כ-153 מיליוני ₪. עיון בבקשה ובנוסח כתב התביעה שצורף אליה מלמד בעליל, כי שני מסמכים אלו נכתבו על בסיס ההנחה העובדתית כי במועד הגשתם (ספטמבר 2009) לא נפרעו ההלוואות המתוארות לעיל, ונותרו כנכס בחשבון הפוליסות המשתתפות ברווחים על כל הבעייתיות הנובעת מכך לדעת המבקש. הדבר נלמד בראש ובראשונה מכך שסכום התובענה הייצוגית הוא כסכומן המשוער של ההלוואות הללו (סעיף ג' למבוא לבקשה).

בתגובת המשיבה נטענו טענות רבות, שרובן המכריע אינו צריך התייחסות לשם הכרעה בבקשה נוכח צמצום חזית טענות המשיבה במהלך הדיונים כפי שיפורט להלן. בחלק היחיד של התגובה שעודנו רלבנטי (פרק ג', סעיפים 30-37) נטען, בעיקרו של דבר, כי משאלתו של המבקש להשבת מלוא סכומי ההלוואות לקופת חברי הקבוצה (כלומר לחשבון הפוליסות המשתתפות ברווחים אצל המשיבה), התגשמה זמן רב לפני הגשת הבקשה וליתר דיוק כבר בסוף חודש מאי 2007 (סעיף 33 לתגובה).

לאחר שהמשיבה הגישה את התגובה, הגיש המבקש תשובה לתגובה בה השיב לכל אחת מהטענות שבתגובה. מה שרלבנטי כאן הוא תשובתו לטענת המשיבה כי לא נותר (או לא נגרם) נזק לקבוצה. בהקשר זה טען המבקש בתשובתו לתגובה כי די שהמבקש יראה כי "לכאורה" נגרם נזק, והפנה לחוות דעתו של רו"ח צ. מור-חיים (להלן: "מור-חיים") שצורפה לתשובה לתגובה. חוות דעת זו, שהוגדרה על ידי הכותב כחוות דעת "ראשונית", מסתיימת במסקנה לפיה הכותב סבור, על סמך הנתונים וההנחות שהוא מפרט, כי לקבוצה נגרמו – כתוצאה ממתן ההלוואות המיוחדות והחזרת סכומן לחשבון הקבוצה בסוף מאי 2007 כנטען בתגובת המשיבה – הפסדים של תשואה אלטרנטיבית שסכומם עומד על לפחות 19.5 מיליון ₪ (ככל הנראה, סכום זה נקוב בערכים של סוף חודש מאי 2007). עיניינו הרואות: מתביעה שסכומה עומד על כ-153 מיליוני ₪, התכווצה הבקשה לסכום של 19.5 מיליוני ₪ במסגרת התשובה לתגובה. למרות זאת לא הוגשה בקשה לתיקון הבקשה העיקרית ונוסח כתב התביעה המצורף אליה.

בעקבות זאת הגישה המשיבה תגובה נוספת שכונתה על ידה "התגובה המשלימה". בתגובה המשלימה נטען (באותו חלק שלה שעודנו רלבנטי) כי הן מבחינה עובדתית והן מבחינה עיונית, אין בסיס לטענה כי נגרם "נזק" בדמות אבדן תשואה חלופית. לתגובה המשלימה צורפו: תצהיריהם של מר יוני טל ומר משה קומפל, שניהם ממלאי תפקידים בכירים אצל המשיבה (מנהל אגף ההשקעות, ומנהל הכספים, בהתאמה); חוות דעת של פרופסור אלעזר ברקוביץ' וחוות דעת של פרופסור עופר ליברמן; מכתב של יו"ר ועדת ההשקעות של המשיבה; ודיווח מיידי שנתנה המשיבה לציבור ביום 26/7/10 בצירוף תמצית דו"ח המפקח על הביטוח בקשר למתן ההלוואות שעליו מבוססת הבקשה העומדת להכרעה כאן, שצורפה לדיווח האמור (תמצית הדו"ח האמור תיקרא להלן גם: "תמצית דו"ח המפקח"). בהזדמנות זו התבררה לראשונה העובדה כי כל נושא ההלוואות שנתינתן היא הבסיס להליך הנוכחי נבדק על ידי המפקח על הביטוח, שערך דו"ח בעקבות בדיקה זו, דו"ח שכאמור לעיל תמציתו פורסמה על ידי המשיבה. לדו"ח זה חשיבות מרובה בדיון ובהכרעה בבקשה זו, כפי שיתברר בהמשך.

בסעיף 7 לפרק ג' של תמצית דו"ח המפקח, שבא לאחר פירוט תמצית הממצאים ולאחר פרק הדן במנכ"ל המשיבה ופרק הדן בהנחיות המפקח למשיבה (הנחיות הצופות פני עתיד ומיועדות למנוע הישנות מצבים דומים בעתיד), מורה המפקח למשיבה, מכח סעיף 62 וסעיף 65(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפיקוח"), להשיב סך של 9,729,810 ₪ ל"תיק המשתתף" (חשבון הפוליסות המשתתפות ברווחים) של המשיבה, תוך שהוא מוסיף כי נוכח קיומו של ההליך מושא פסק דין זה, המפקח עיכב את ביצוע ההשבה הנ"ל עד להכרעה בהליך שבפניי או עד 31/12/11, (מועד זה הוארך על ידי המפקח עד 1/3/2012), לפי המוקדם. עוד נאמר בתמצית דו"ח המפקח כי הוטלו, וכן יש בכוונתו להטיל, עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים על המשיבה ועל מנהלה הכללי. בסעיף 6 לפרק ב' לתמצית דו"ח המפקח נאמר, בין השאר, כי "החברה (המשיבה – ש.מ.) העבירה ביוזמתה את יתרת ההלוואות המיוחדות מתיק המשתתף אל חשבון הנוסטרו שלה בחודש מאי 2007. חישוב התשואה שנזקפה בפועל לתיק המשתתף בגין התקופה בה נכללו ההלוואות האמורות בתיק המשתתף, נעשה על ידי החברה באופן שלדעת הביקורת הינו אפשרי, אך איננו שמרני מספיק. כדי למנוע כל אפשרות שהתנהלות לא תקינה של החברה תגרום פגיעה במבוטחים, ומטעמי שמרנות, הורה המפקח לחברה להשיב למבוטחי החברה שנכסיהם מנוהלים בתיק המשתתף סכום נוסף של 9,729,810 ₪ (בכפוף לאמור בסעיף ג.7...)".

בעקבות זאת הגיש המבקש תשובה לתגובה המשלימה, וטען (בחלק הנוגע לשאלת הנזק) כי חוות דעת מומחי המשיבה מבוססות על תשתית עובדתית הנשענת על טענות המשיבה לפיהן העבירה לזכות בעלי הפוליסות המשתתפות ברווחים את מלוא כספי ההלוואות והתשואה שהמבוטחים היו אמורים לקבל, תשתית שכלל לא נבדקה על ידי המומחים הללו והעומדת בסתירה לדעתו של המפקח בתמצית דו"ח המפקח שנזכרה לעיל, ועל כן אין חוות הדעת מוכיחות כי הסכומים שהעבירה המשיבה לחשבון הקבוצה הוא אכן סכום מלוא יתרת ההלוואות נשוא הדיון, לרבות זקיפת מלוא הריבית. עוד נטען שם כי יש להבחין בין "סעד ההשבה" לבין "סעד הפיצויים", כאשר האחרון עוסק בפיצוי על הרווחים שהיו נצברים לזכות חברי הקבוצה בגין סך סכומי ההלוואות נושא הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לולא הושקעו הכספים באותן הלוואות. גם לכתב טענות זה צורפה חוות דעת של רו"ח מור-חיים ("חוות דעת מומחה נגדית"). הפעם אין הכותב מדבר עוד על הפסד של כ-19.5 מיליוני ₪ לקבוצה, אלא המספר היחיד שהוא נוקב בו הוא הסכום שהמפקח הורה על השבתו לחשבון הקבוצה כאמור בתמצית דו"ח המפקח. הנה כי כן, הנזק עבר "התכווצות" נוספת, והפעם מ-19.5 מיליוני ₪ לכעשרה מיליוני ₪. מעניין לציין כי הכותב כלל אינו קובע מהו, לדעתו, סכום הנזק שנגרם, אלא מסתפק באזכור של הסכום בו נקב המפקח מבלי שיביע דעה בדבר נכונות הסכום וללא כל הנמקה, מלבד עצם קביעת המפקח המצוטטת על ידו (שוב ושוב).

במהלך הדיונים שהתקיימו לאחר התפתחויות אלה הודיעה המשיבה בדיון שנערך ביום 20/10/10 (שהיה הדיון הראשון שנשמע בפני מותב זה, לאחר שעד אז התנהל ההליך בפני כב' השופטת מיכל נד"ב), כי לצורך הדיון וההכרעה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית ומבלי לוותר על כל שאר טענותיה, היא תמקד את טיעוניה רק בשאלה האם, נכון לעת הזו, נותר לתובע ולקבוצה שהוא מבקש אישור לתבוע בשמה, נזק כתוצאה ממתן ההלוואות המיוחדות. בתום אותו דיון ניתנה החלטה בה המליץ בית המשפט כי המפקח יתיר למשיבה לחשוף, וזאת רק לעיני בית המשפט והמבקש (לרבות עורכי דינו ומומחים מטעמו) ובכפוף לשמירת סודיות מצד מי שייחשף לכך, את אותו חלק (או אותם חלקים) מהדו"ח המלא של המפקח בנושא ההלוואות שהבקשה שבפניי דנה בהן, שעניינו חישוב התשואה האלטרנטיבית ושיעור ההשבה הנגזר מחישוב זה. המפקח קיבל את ההמלצה. במסגרת הדיון וההכרעה אתייחס בהמשך לנתונים שנכללו באותו חלק של דו"ח המפקח, תוך מתן דגש לניתוח חישוב התשואה האלטרנטיבית כפי שנעשה על ידי המפקח ולבסיס שעליו ניצבת הוראת המפקח להעביר לזכות חשבון הקבוצה את הסכום הנוסף הנזכר בתמצית דו"ח המפקח.

לאחר שהוברר כי הצדדים אינם מצליחים לגבש הצעת פשרה, נשמעו ראיות הצדדים בבקשה ולאחר מכן הוגשו סיכומים בכתב.

דיון והכרעה

התנאים הנדרשים לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") על מנת שבקשה לאישור תובענה ייצוגית תתקבל, ואשר רלוונטיים לענייננו, הם:

התביעה שהוגשה כלולה בחלופות המפורטות בתוספת השנייה לחוק (סעיף 3(א) לחוק).

מגיש הבקשה הינו אדם שיש לו עילה המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם (סעיף 4(א)(1) לחוק).

כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק, על המבקש להראות כי לכאורה נגרם לו נזק (סעיף 4(ב)(1) לחוק).

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה (סעיף 8(א)(1) לחוק).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ