אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בן חמו יחיאל נ' דיגיטל דיל בע"מ

בן חמו יחיאל נ' דיגיטל דיל בע"מ

תאריך פרסום : 09/02/2010 | גרסת הדפסה
תא"ח
בית משפט השלום אשדוד
21-09
30/01/2010
בפני השופט:
גיל דניאל

- נגד -
התובע:
בן חמו יחיאל
הנתבע:
דיגיטל דיל בע"מ
פסק-דין

פסק דין

בפני תביעה לפינוי מושכר על פי פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") שהוסף בתיקון תשס"ט, בה עותר התובע לפינוי מושכר, מגרש בשטח של כ-2,200 מ"ר, אותו שכרה הנתבעת מאת התובע.

התובע הינו הבעלים של מגרש בשטח של כ-2,500 מ"ר המצוי ברחוב האורגים 12 בעיר אשדוד (להלן: "המגרש").

בין הצדדים נכרת ביום 20.10.2003 הסכם שכירות, לפיו הושכר שטח של 2,200 מ"ר מתוך המגרש לנתבעת (להלן: "המושכר") לתקופה שבין יום 1.11.2003 ליום 31.12.2005. כן נקבע, כי במידה והמגרש לא יימכר, תינתן לנתבעת תקופת אופציה נוספת של שנתיים, דהיינו עד ליום 31.12.2007.

הנתבעת התחייבה לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות ולהחזיר לתובע את המושכר כשהוא פנוי וחופשי מכל אדם וחפץ וכשהוא תקין וראוי לשימוש. ביחס למצב המושכר נקבע, כי הנתבעת רשאית לבצע עבודות גידור והנחת אספלט וכן עבודות נוספות הנדרשות להתאמת המושכר למטרות השכירות. לעניין שינויים במושכר נקבע כי בתום השכירות אלו יהיו בבעלות התובע, והנתבעת לא תהיה זכאית לכל תשלום בגינם, אלא אם יבקש התובע להחזיר המצב לקדמותו כשאז מתחייבת הנתבעת להשיב המצב לקדמותו, על חשבונה. עם זאת, ביחס לגדר שתקים הנתבעת, היא רשאית לפרקה או לקבל תמורה שתוסכם בין הצדדים ממי שירכוש את המגרש.

ביום 25.6.2007 הגיש התובע נגד הנתבעת ובעליה תביעת פינוי במסגרת ת.א 1056/07, בטענה להפרות של הסכם השכירות. במסגרת ההליך האמור הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, לפיו הוארכה תקופת השכירות עד ליום 28.2.2008. כן נקבע, כי במהלך התקופה הנ"ל יתנהל מו"מ לרכישת הנכס על ידי הנתבעת או מי מטעמה, כאשר בכל מקרה הסכם כאמור יהיה בכפוף להסכמת רוכש הנכס על פי הסכם מיום 22.1.2007. עוד נקבע, כי עם הגשת ההודעה על הסכם הפשרה, ישלמו הנתבעת ובעליה לתובע סכום שנקבע, המהווה תשלום דמי שכירות עבור חודשים יולי 2007 ועד פברואר 2008.

הואיל ולטענת התובע, חלפה התקופה המוסכמת להארכת השכירות וטרם פונה המושכר ואף לא שולמו דמי שכירות עבור התקופה שמיום 28.2.2008, הוגשה על ידי התובע תביעה נוספת, ביום 7.4.2008 כתביעה בסדר דין רגיל (ת.א 511/08) אשר במסגרתה עתר לקבלת סעדים של סילוק יד וכן פיצויים בגין אי פינוי המושכר במועד.

על מנת לזרז הדיון בסעד הפינוי, ביקש התובע ביום 4.6.2009 לתקן תביעתו באופן שלפיו תוסב התביעה לפסים של תביעה לפינוי מושכר, על פי התיקון שנערך בתקנות. במסגרת הבקשה, ביקש ב"כ התובע למחוק את הנתבעים 2 ו-3 מהתביעה המקורית וזאת על מנת שהסעדים הכספיים יתבררו בתביעה נפרדת, לאחר הדיון בתביעה לפינוי.

ביום 26.7.2009 התקבלה הבקשה לתיקון כתב התביעה ומשהוגש ביום 16.8.2009 כתב התביעה המתוקן נפתח התיק שבפני במסלול של הליך לפינוי מושכר.

לגרסת הנתבעת, הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים בת.א 1056/07 לא כלל רכיב של פינוי מהמושכר אלא הסדר שבמסגרתו הוסכם כי הצדדים ינהלו משא ומתן למכירת המגרש לנתבעת ובכך תהפוך הנתבעת לא רק למחזיקה אלא גם לבעלי המגרש.

לטענתה, בכל התקופה בה שהתה הנתבעת במושכר התחייב בפניה התובע כי תינתן לה זכות קדימה לרכישת המגרש ועל סמך הבטחה זו ביצעה התובעת במושכר עבודות השבחה בהיקף של מאות אלפי שקלים.

כן לטענתה, זכאית הנתבעת לעיכבון בפינוי עד להשבת סכומי השקעתה במגרש, השבת התשלומים ששלמו ביתר כדמי שכירות בגין שטח מושכר קטן יותר מזה אשר הושכר לה בפועל ולתשלום פיצוי בגין הפרת זכות קדימה ע"י התובע אשר ניהל משא ומתן למכירת המגרש שלא בתום לב עוד טרם תום תקופת השכירות.

מטעם התובע הוגש תצהירו, התומך בתביעה, והוא העיד בפניי ונחקר בחקירה נגדית על האמור בתצהירו. לגרסת התובע, לא זו בלבד שהנתבעת לא פינתה את המושכר במועד שנקבע, יום 28.2.2008, הרי שממועד זה ועד היום היא אף אינה משלמת דמי שכירות כלשהם.

בעדותו בבית המשפט מסר התובע, כי לא הסכים למכור את המגרש לנתבעת. לטענת התובע, הסכם הפשרה, לפיו עליו לנהל מו"מ עם הנתבעת למכירת המגרש לא נערך על דעתו, אף אם נחתם על ידי עורך דינו, שכן הוא כבר מכר את המגרש. באשר לתוכן ההסכם, לגרסת התובע, הכוונה היתה שהנתבעת תנהל מו"מ עם הגורם שרוכש את המגרש מהתובע, שכן הוא אינו יכול למכור את המגרש פעמיים. לעניין שטר המגרש, התובע העיד, כי גודלו וכן גודל המשוכר תואמים את האמור בהסכם השכירות.

מטעמה של הנתבעת נמסר תצהיר של אחד מבעליה וזה העיד ונחקר על האמור בתצהירו. התצהיר חוזר על טענות הנתבעת, כפי שהועלו בכתב ההגנה ופורטו לעיל. בעדותו בבית המשפט אישר העד, כי מחודש פברואר ועד היום, הנתבעת לא שילמה לתובע דמי שכירות כלשהם. לגרסת העד, הכספים נשמרו אצלהם "בנאמנות", שכן התובע "לא רצה לקבל".

הואיל ומדובר בתביעת פינוי, על בית המשפט לבחון את השאלה, האם רשאית הנתבעת להחזיק במושכר, אם לאו.

עיון בהסכם בין הצדדים, אשר קיבל תוקף של פסק דין בת.א. 2056/07 ביום 26.12.2007, מעלה כי הסכם השכירות הוארך עד ליום 28.2.2008 בלבד.

מהראיות עולה, כי לא נערך בין הצדדים הסכם נוסף, מאורח יותר, לפיו הוארכה תקופת השכירות, מעבר למועד האמור. לפיכך, יש לקבוע כי תקופת השכירות הסתיימה ביום 28.2.2008. לאחר שחלפה תקופת השכירות המוסכמת, לפיה החזיקה הנתבעת בנכס מכוח הסכם השכירות, הרי שאין לנתבעת כל זכות להמשיך ולהחזיק במושכר, ועליה לפנותו.

מאחר ונקבע, כי תקופת השכירות הסתיימה, הרי שכל הטענות שהועלו על ידי הנתבעת, הנוגעות להתחשבנות הכספית בין הצדדים וכן לעניין המו"מ לרכישת הנכס מהתובע, אינן יכולות להעלות או להוריד לצורך ההכרעה בשאלת זכותה של הנתבעת להמשיך ולהחזיק במושכר.

כך למשל הדבר ביחס לטענות הנתבעת בדבר חוסר תום הלב של התובע בחתימתו על הסכם הפשרה, הפרת זכות הקדימה שניתנה לנתבעת (לפי טענתה) לרכישת המושכר, השבת סכומי ההשקעה במושכר, ושטח המושכר ותשלום דמי שכירות ביתר. כל הטענות הללו אינן יכולות להצמיח לנתבעת את הזכות להחזיק במושכר, מעבר לתקופת השכירות. מובן, כי יש בידי הנתבעת לנקוט בהליכים משפטיים בגין טענות אלו ותביעת פיצוי כספי מהתובע, אך טענות אלו אינן יכולות להביא להארכת תקופת השכירות, מקום בו ברור כי זו לא הוארכה מעבר לתקופה שנקבעה בהסכם הפשרה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ