אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בן דוד אמיר נ' דגלדטי

בן דוד אמיר נ' דגלדטי

תאריך פרסום : 09/03/2010 | גרסת הדפסה
רצ"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב – יפו
1145-09
01/03/2010
בפני השופט:
יהודית שטופמן

- נגד -
התובע:
בן דוד אמיר
הנתבע:
ניסים דגלדטי
פסק-דין

פסק דין

א.בקשת רשות ערעור על החלטתו מיום 19.1.09 של כב' רשם ההוצל"פ עמיעד רט לפיה נדחתה הבקשה שהוגשה מטעם המשיב לסגירת תיק ההוצל"פ אך עוכבו ההליכים כנגד המשיב.

ביום 7.6.09 החלטתי ליתן רשות ערעור ולדון בבקשת רשות הערעור כבערעור.

ב.העובדות העיקריות הצריכות לענייננו, הן כדלהלן:

המערער פתח שני תיקי הוצל"פ כנגד המשיב ואחרים לביצוע שיקים בחתימתו ובערבותו של המשיב. תיק הוצל"פ אחד נפתח כנגד המשיב וחברת החבובות חנות הצעצועים שלי בע"מ (להלן: "החברה") והשני כנגד המשיב והגב' שרה מירון.

ביום 24.1.08 הגישו המשיב והחייבים האחרים התנגדות לביצוע שטר.

ביום 11.3.08 ניתן ע"י בית משפט השלום בת"א תוקף של פס"ד להסכם פשרה שנחתם בין המשיב והחברה לבין המערער, לפיו נקבע כי ההתנגדות לביצוע תדחה והמשיב והחברה ישלמו עד ליום 30.4.08 סכום של 140,000 ₪ לסילוק החוב בתיקי ההוצל"פ (בש"א 152845/08) (להלן: "ההסכם הראשון").

ביום 13.11.08 הגיעו המערער והחברה (שהוגדרה כ"חייב") להסכם לפיו לסילוק החוב בשני תיקי ההוצל"פ ישלם החייב בתשלומים סכום של 170,000 ₪. אם לא יעמוד החייב בתשלומים במועדם, יהיה המערער רשאי להמשיך בהליכי הוצל"פ נגד החייב, לרבות עיכוב יציאה מהארץ. כל עוד עומד החייב בתשלומים יעוכבו כל הליכי ההוצל"פ כנגדו ולאחר פרעון כל התשלומים במועד, ייסגר תיק ההוצל"פ. (להלן: "ההסכם השני").

ביום 5.1.09 הגיש המשיב "הודעה על הסדר פשרה ובקשה לסגירת תיק ההוצל"פ" בה עתר לסגירת תיק ההוצל"פ מהטעם שהצדדים הגיעו להסכם לפיו החברה נטלה על עצמה את תשלום חובם של המשיב וגב' שרה מירון בגין שני תיקי ההוצל"פ. משכך, המשיב וגב' שרה מירון פטורים מתשלום כל חוב למערער, באשר מדובר בהסדר ששינה את פסק הדין נשוא תיק ההוצל"פ. עוד הובהר, כי ההסדר נעשה לאחר שהמערער קיבל כספים מאדם בשם קובי דוד, ובמקביל המשיב ויתר על תביעה כספית גדולה כנגד אותו קובי דוד.

המערער בתגובתו, ביקש למחוק את הבקשה על הסף בהעדר תצהיר. לגופו של עניין, טען כי שני ההסכמים לא כובדו ע"י המשיב. עוד נטען כי רק בדיעבד התברר למערער, כי עקב טעות סופר צויין בהסכם השני שמה של החברה במקום שמו של המשיב, אך אין בכך כדי לשנות את העובדה שההסכם נכרת עם המשיב. עוד נטען כי עפ"י ההסכם הקיים, לא נקבע כי החייבים האחרים מופטרים מחובם. שכן, המערער לא היה נותן את הסכמתו לכך שבמקרה בו החברה אינה משלמת את התשלומים עפ"י ההסכם, יהיו יתר החייבים מופטרים. משכך, אין בהסכם שנכרת עם החברה בלבד, כדי להצדיק סגירת תיק ההוצל"פ כנגד המשיב.

ביום 19.1.09 ניתנה החלטת רשם ההוצל"פ, נשוא ערעור זה ולפיה נקבע כדלקמן:

"1. הואיל ועולה כי יש מחלוקת בין הצדדים באשר לצד הנכון להסכם (האם החייבת 1 או החייב 2), על הצדדים לפנות לביהמ"ש המוסמך לצורך הכרעה בעניין (ככל שלא יגיעו להסכמה ביניהם).

2. בשלב זה, ועד להודעה אחרת, מביהמ"ש או מהצדדים במשותף, התיק לא יסגר, אולם ההליכים כנגד החייב 2 יעוכבו."

ביום 20.1.09 הגיש המערער בקשה לביטול ההחלטה ולהחייאת ההליכים בתיק כשהוא חוזר על טענתו כי אין בהסכם שנכרת כדי לעכב את ההליכים כנגד המשיב או כדי לפוטרו מחובו.

ביום 1.2.09 דחה רשם ההוצל"פ את הבקשה בקובעו כי מדובר בניסיון לתקוף החלטה קודמת שלו, שהדרך להשיג עליה היא פניה לערכאת הערעור. בנוסף, לא מצא , כי הבקשה מגלה עילה ל"עיון חוזר" בהחלטתו נשוא הערעור.

ג.המערער טוען כי בטעות צויין בהסכם השני שמה של החברה במקום שמו של המשיב, אך מנוסח ההסכם ניתן ללמוד על טעות זו (החברה איננה חייבת בתיק ההוצל"פ השני, הליכי עיכוב יציאה מהארץ ומאסר, הנזכרים בהסכם, ניתן לנקוט כנגד המשיב בלבד ולא כנגד חברה). המערער מוכן לצאת מנקודת הנחה כי ההסכם נכרת עם החברה, וטוען כי טעה רשם ההוצל"פ כשהפנה את הצדדים לביהמ"ש לצורך בחינת הסוגיה מי הצד הנכון להסכם, זאת מהטעם שעפ"י נוסח ההסכם כפי שהוא, גם אם נחתם עם החברה, אין בו כדי לפטור את המשיב מחובו בתיק ההוצל"פ וכדי לעכב את הליכי ההוצל"פ נגדו. המערער טוען כי טעה רשם ההוצל"פ כשלא קבע כי משהחוב על פי תיק ההוצל"פ לא שולם, אין בהסכמה לפריסת החוב עם אחד החייבים בתיק ההוצל"פ, כדי לפטור את החייב האחר. המערער טוען כי טענותיו אלה הועלו בפני רשם ההוצל"פ, אולם ללא הואיל. המערער טוען עוד, כי היה על רשם ההוצל"פ לקבוע כי המשיב לא הרים את הנטל הרובץ עליו להוכיח כי אינו חייב למלא אחר פסה"ד ולא הגיש בקשה בהתאם.

ד.המשיב טוען מנגד, כי כל עוד קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לצד הנכון להסכם, יש לעכב ההליכים כנגד המשיב, עד לבירור העניין. המשיב טוען כי יש לדחות את הערעור מהטעם שהמערער לא הצביע על כל נזק שייגרם לו כתוצאה מעיכוב ההליכים. המערער טוען כי נוסחו של ההסכם ברור ועתה מעלה המערער טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב שנוסח על ידו, תוך שהוא טוען לפרשנויות שונות שאינן נזכרות בהסכם. המשיב טוען כי הסנקציות של מאסר ועיכוב יציאה מהארץ הנזכרות בהסכם השני, שמאזכורן מנסה המערער להיבנות, נותרו מהסכם בנוסח קבוע של המערער ואינן מעידות על כך שההסכם נחתם עם המשיב ולא עם החברה. המשיב טוען עוד כי בדין הפנה רשם ההוצל"פ את הצדדים לביהמ"ש המוסמך לצורך הכרעה בעניין, ובדין עיכב ההליכים עד מתן הכרעה בסוגיה. המשיב טוען כי טענות המערער לפיהן נוסח ההסכם אינו פוטר את המשיב, שלא הוכיח כי אינו חייב למלא עוד אחר פסק הדין - לא הועלו כלל בפני רשם ההוצל"פ.

ה.אין מחלוקת, כי התיק נפתח לביצוע שטרות, ובמסגרת ההתנגדות לביצוע השטרות הגיעו הצדדים להסכם פשרה ראשון שקיבל אף תוקף של פסק דין. עוד אין חולק, כי לאחר מכן הגיעו הצדדים להסכם פשרה שני, שבו צויינה רק החברה כחייבת.

על יסוד ההסכם השני הגיש המשיב בקשה לסגירת תיק ההוצל"פ בטענה כי החברה נטלה על עצמה בהסכם את התחייבויות המשיב ופטרה אותו מהחוב. המערער התנגד בטענה כי שם החברה נרשם בטעות, במקום שמו של המשיב, וכי גם בהנחה שהחברה היא החייבת, אין בהסכם, כל עוד נפרעו הסכומים על פי ההסכם, כדי לפטור את המשיב מחיובו בהתאם לתיקי ההוצל"פ.

במצב דברים זה, סבורה אני כי בדין קבע רשם ההוצל"פ כי על הצדדים לפנות לבירור הסוגיה מי הוא הצד הנכון להסכם לבית המשפט המוסמך, ובדין עיכב את ההליכים כנגד המשיב, בשלב זה, עד להכרעה. ואבאר.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ