אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בג"ץ 5480/14

בג"ץ 5480/14

תאריך פרסום : 17/11/2016 | גרסת הדפסה
בג"צ
בית המשפט העליון
5480-14
10/11/2016
בפני השופטים:
1. י' דנציגר
2. נ' סולברג
3. א' רובינשטיין-המשנה לנשיאה


- נגד -
העותר:
ועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
עו"ד רענן הר זהב; עו"ד עידו בלום; עו"ד ישי פייגנבוים
המשיבה:
המועצה להשכלה גבוהה
עו"ד יאיר עשהאל; עו"ד דן ליברמן
פסק-דין

 בבית המשפט העליון

 למי משפט הבכורה במינוי פרופסורים?

  1. במוקד העתירה שאלת התערבותה של המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") במינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (להלן: "מכללות"), באמצעות ועדות המינויים העליונות של המל"ג (להלן: "ועדות המינויים העליונות" או "הוועדות העליונות"). בתמצית, דרישת העותר היא לפזר את ועדות המינויים העליונות של המל"ג וליתן למוסדות להשכלה גבוהה, כולם – מכללות ואוניברסיטאות – אוטונומיה במינוי פרופסורים. בתוך כך, מבקש העותר לבטל את כל החלטות המל"ג על מינוי פרופסורים במכללות.

 רקע

  1. העותר (להלן גם: "הועד") הוא ועד ארגון עובדים המייצג את הסגל האקדמי הבכיר באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים – מוסד אקדמי שאינו אוניברסיטה, אשר הוקם בראשית שנות ה-30 והוכר על-ידי המל"ג בשנת 1974. המשיבה היא המועצה להשכלה גבוהה – תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן: "חוק המל"ג" או: "החוק"). המל"ג היא "המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה במדינה" (סעיף 3 לחוק). ככזו, היא משמשת כמעין רגולטור עצמאי בתחום (בג"ץ 3250/13 האוניברסיטה העברית בירושלים נ' שר האוצר, פסקה 6 (‏9.8.2015); להלן: "עניין האוניברסיטה העברית").

 

  1. החוק מקנה למל"ג שורה של סמכויות בתחום ההשכלה הגבוהה בישראל, ביניהן הסמכות להכיר במוסד מסוים כמוסד להשכלה גבוהה (סעיף 9 לחוק), הסמכות להכיר בתואר אקדמי מסוים כתואר מוכר (סעיף 22 לחוק), הסמכות להסמיך מוסד אקדמי להעניק תואר אקדמי מוכר מסוים או תארים מוכרים בדרך כלל (סעיף 23 לחוק), וכן הסמכות לקבוע כללים בסוגיות אלה – כללים להכרה במוסדות להשכלה גבוהה או בסוגים מהם (סעיף 9 לחוק), כללים להכרה בתארים אקדמיים (סעיף 22 לחוק), כללים להסמכת מוסדות מוכרים להעניק תואר אקדמי מוכר מסוים או תארים אקדמיים בכלל (סעיף 23 לחוק) וכללים לפיקוח על הענקת תארים על-ידי מוסדות מוכרים (סעיף 24 לחוק).

 

  1. במצב הקיים היום, מרבית האוניברסיטאות בישראל מעניקות לחברי הסגל שלהן תארי 'פרופסור חבר' ו'פרופסור מן המניין' על-פי שיקול דעתן, ללא התערבות המל"ג. במרביתן, ועדות המינויים הן על טהרת אנשי סגל המכהנים במוסד. חריג לכך היא האוניברסיטה הפתוחה, אשר לגביה דורשת המל"ג כי בוועדת המינויים יהיה רוב לפרופסורים מ-7 האוניברסיטאות האחרות. כפי שיתואר בהמשך, חריג נוסף היא אוניברסיטת אריאל.

 

  1. לעומת זאת, מינוי פרופסורים במכללות כפוף, ככלל, לאישור המל"ג. על-פי הנוהל, המעוגן ב'תקנון הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה (להם אין הסמכה להעניק בעצמם דרגות פרופסור באופן מלא) (2014)' (להלן: "התקנון למינוי פרופסורים"), על מכללה המבקשת להעניק פרופסורה לאיש סגל המכהן בה, לאשר את המינוי במועצה האקדמית העליונה שלה, בהסתמך, בין היתר, על מסקנותיה של ועדה מקצועית חיצונית למוסד אשר מונתה על-ידה לצורך ההליך, ולאחר מכן להעביר את התיק לבחינתה של אחת מחמש ועדות המינויים העליונות של המל"ג, אשר הוקמו לתכלית זו (החלטה 356/10 של המל"ג מיום 4.11.2003; החלטה 231/12 של המל"ג מיום 13.11.2012; החלטות 818-823/12 של המל"ג מיום 8.7.2014). ועדות המינויים העליונות כוללות פרופסורים ממוסדות אקדמיים שונים, לרבות מכללות, וכל אחת מהן אמונה על תחום אקדמי שונה: מדעים מדויקים והנדסה; מדעי החיים, רפואה ובריאות; מדעי החברה, ניהול ומשפטים; מדעי הרוח והאמנויות; חינוך והוראה. תפקידן, הרכבן ואופן עבודתן של ועדות המינויים העליונות מוסדר בתקנון למינוי פרופסורים. הנחיות משלימות הנוגעות להליך מינוי פרופסורים במכללות נקבעו במסמך משנת 2015, שכותרתו 'הנחיות למוסדות להגשת תיקים למינוי פרופסורים לוועדות העליונות למינוי פרופסורים'.

 

  1. בצד הכלל האמור, קבעה המל"ג מתווה למתן הסמכה למכללות להעניק דרגת 'פרופסור חבר' באופן עצמאי (החלטה 711/10 של המל"ג – מתווה להרשאת מכללות אקדמיות להעניק דרגת פרופסור חבר באופן עצמאי – המלצת הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים – ישיבת המועצה מס' (409) 42 מיום 19.4.2005 (להלן: "מתווה להרשאת מכללות להעניק 'פרופסור-חבר' באופן עצמאי" או "המתווה")). מתווה זה קובע תנאים שונים, בכללם תנאים שעניינם במספר הפרופסורים המועסקים במוסד בכלל, ובתחום שבו מתבקשת ההסמכה בפרט, אשר בהתקיימם יכולה מכללה המבקשת לקבל הסמכה כאמור, להגיש, בתום תקופה בת שלוש שנים, בקשה למל"ג, שבה היא מפרטת את עמידתה בתנאים שנקבעו במתווה. הוועדות העליונות בוחנות את הבקשה, ומגישות להרכב יושבי הראש של הוועדות למינוי פרופסורים את המלצותיהן. הרכב יושבי הראש בוחן את ההמלצה, ומעביר את המלצתו המסכמת למליאת המועצה להשכלה גבוהה, אשר מקבלת את ההחלטה הסופית בדבר הענקת ההרשאה. עוד קובע המתווה, כי משך הזמן שיחלוף ממועד הבקשה על-ידי המוסד ועד למתן ההחלטה הסופית במליאת המועצה יהיה כשנה. יודגש, כי המתווה האמור מתייחס להענקת תואר 'פרופסור חבר' בלבד; לא קיים מתווה דומה לעניין הענקת 'פרופסור מן המניין'.

 

  1. ואכן, בשנת 2011 הוסמכו על-ידי המל"ג להעניק את התואר 'פרופסור חבר' בתחומים מסוימים, בהתאם למתווה המתואר, חמש מכללות (החלטה 1417/11 של המל"ג מיום 8.11.2011). זאת, בכפוף להמשך עמידתן באמות המידה שנקבעו במתווה; לדרישה כי ימשיכו לפעול על-פי הכללים, הנהלים וההנחיות של הוועדות העליונות, ובמיוחד לעניין הקמת הוועדות המקצועיות לבחינת מועמדים לקבלת פרופסורה, אשר תהיינה מבוססות על רוב של פרופסורים מחוץ למוסד; ולדרישה כי יעבירו למל"ג בתום כל שנה אקדמית, במהלך 3 השנים שלאחר מתן ההרשאה, את תיקיהם של חברי הסגל שקודמו מכוח ההרשאה ואת התקנון והנהלים הפנימיים במוסד הנוגעים להענקת פרופסורה, לשם עריכת מעקב אחר תהליך המינוי הנעשה מכוח ההסמכה; וכן רשימות של מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות 'פרופסור חבר' ו'פרופסור מן המניין' בתחומים שלגביהם ניתנה ההסמכה, על מנת לוודא את המשך עמידתן בדרישות שעניינן מצבת הפרופסורים בתחומים השונים.

 

  1. להשלמת התמונה אציין, כי בתום שלוש השנים שחלפו מאז הסמכתן, החליטה המל"ג להאריך את ההרשאות שניתנו לחלק מן המכללות הנ"ל (החלטה 911/12 של המל"ג בעניין המרכז הבינתחומי הרצליה מיום 28.10.2014; החלטה 912/12 של המל"ג בעניין מכללת נתניה מיום 28.10.2014; החלטה 913/12 של המל"ג בעניין המכללה למינהל מיום 28.10.2014), להרחיב את ההרשאה שניתנה למרכז הבינתחומי לתחומים נוספים (החלטה 911/12 של המל"ג בעניין המרכז הבינתחומי הרצליה מיום 28.10.2014), וליתן הרשאה בתחומים מסוימים גם למכללה האקדמית תל אביב-יפו (החלטה 914/12 של המל"ג בעניין המכללה האקדמית תל אביב-יפו). לעומת זאת, הוחלט שלא להאריך את ההרשאה שניתנה למכון הטכנולוגי חולון, עד שיתוקנו ליקויים שנמצאו בהתנהלותו בעניין המינויים (החלטה 915/12 של המל"ג בעניין המכון הטכנולוגי חולון מיום 28.10.2014).

 

  1. טרם אפנה להצגת טענות הצדדים, אתאר בקצרה את השתלשלות ההליך הנוכחי. לאחר הגשת העתירה וקבלת תגובת המל"ג, ניתנה ביום 30.11.2014 החלטת השופטת א' חיות, אשר במסגרתה נתבקשה תגובתו של העותר לטענות מקדמיות שהעלתה המל"ג בתגובתה לעתירה. ביום 13.7.2015 התקיים דיון ראשון בעתירה. בסופו של הדיון ציינו כי לא ראינו לנכון לבקש את תיקון העתירה, אולם אפשרנו למל"ג להשלים טיעוניה בכתב, ולועד העותר אפשרנו להגיב על השלמת הטיעון. ביום 21.2.2016 התקיים דיון המשך בעתירה. בסופו של הדיון הורינו, בהסכמת הצדדים, כי הדיון יערך כאילו ניתן צו על-תנאי. בהמשך נדרשו עוד פעם ופעמיים השלמות בעניינים מסויימים בכתב.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ