אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בג"ץ: קביעת גיל אחיד להפסקת ההתנדבות במשמר האזרחי אינה אפליה מחמת גיל.

בג"ץ: קביעת גיל אחיד להפסקת ההתנדבות במשמר האזרחי אינה אפליה מחמת גיל.

תאריך פרסום : 02/09/2010 | גרסת הדפסה
בג"צ
בית המשפט העליון
7957-07
02/09/2010
בפני השופט:
1. א' חיות
2. י' דנציגר
3. י' עמית


- נגד -
התובע:
1. עוזי שדה
2. מאיר כהן
3. עמותת המשפט בשרות הזקנה
4. עמותת יד ריבה-סיוע משפטי לקשיש
5. הסתדרות הגימלאים בישראל

עו"ד ד"ר ישראל דורון
עו"ד אדם פיש
עו"ד כרמית שי
הנתבע:
1. השר לבטחון פנים
2. מפקד המטה הכללי משטרת ישראל
3. ראש אגף קהילה ומשמר אזרחי-משטרת ישראל

עו"ד דנה מנחה
עו"ד דניאל גולדברג
פסק-דין

השופטת א' חיות:

           עתירה זו עניינה בבקשת העותרים כי תבוטלנה הוראות שנקבעו ב"נוהל גיוס מתנדבים לאק"מ" (אגף קהילה ומשמר אזרחי) של המשטרה, העוסקות בגיל הפסקת פעילותם של מתנדבים במשמר האזרחי. העותרים סבורים כי קביעת גיל ביולוגי אחיד להפסקת ההתנדבות פוגעת בשוויון ובכבוד האדם של המתנדבים באופן בלתי מידתי, וכי מן הראוי שההחלטה בדבר המשך ההתנדבות תיקבע בהתאם ליכולותיו של כל מתנדב ללא קשר לגילו.

רקע נורמטיבי

1.        המשמר האזרחי פועל מכוח פרק ד1 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן: פקודת המשטרה) ועל-פי תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), תשנ"ז-1996 (להלן: תקנות המשטרה). המשטרה רשאית להסתייע במשמר האזרחי בפעולותיה למען שמירת הביטחון, הנפש והרכוש כמפורט באותן תקנות. כן רשאית המשטרה להסתייע במשמר האזרחי בפעולות למען שמירת בטחון הנפש והרכוש מפני פגיעת איבה (ראו סעיף 49ב לפקודת המשטרה). חברי המשמר האזרחי הינם, בין היתר, מי שנתקבלו למשמר כמתנדבים (ראו סעיף 49ג(1) לפקודת המשטרה), ותקנה 3 לתקנות המשטרה קובעת כי מפקד המשמר רשאי לקבל כחבר המשמר מי שנמצא כשיר לכך בהתחשב בגילו, בריאותו, כישוריו, עברו, מהימנותו ואופיו, ובלבד שאין בעיסוקו או בתפקידו ניגוד עניינים עם חברות במשמר או שאין מניעה אחרת לקבלו. סעיף 49ד(א) לפקודת המשטרה קובע כי "חובותיו, זכויותיו, סמכויותיו, חסינויותיו וכפיפותו לשיפוט ולדין משמעתי של חבר המשמר בשעת מילוי תפקידו יהיו כשל שוטר, בשינויים שיקבע השר בצו...", וסעיף 49ה(1) לפקודת המשטרה קובע כי חברותו של מתנדב במשמר האזרחי פוקעת, בין היתר, משנמסרת לו על כך הודעה בכתב של מפקד המשמר בתחום הרשות המקומית. כמו כן, רשאי קצין משטרה בכיר שהוסמך לכך על-ידי מפקד המשמר, להודיע לחבר המשמר האזרחי על הפסקת חברותו במשמר אם ראה שחדלו להתקיים בו התנאים המפורטים בסעיף 3 לתקנות, כולם או מקצתם, וכן מטעם אחר שיירשם (ראו תקנה 11(א) לתקנות המשטרה).

2.        במוקד העתירה ניצב נוהל שקבע מפקד אגף קהילה ומשמר אזרחי (אק"מ) במשטרה בשנת 2007, בו מוסדר אופן גיוסם של מתנדבים למשמר האזרחי (נוהל 70.011, להלן: הנוהל או נוהל גיוס מתנדבים). נוהל זה עודכן לאחר הגשת העתירה (בחודש מארס 2009). סעיף 3 לנוהל (בשני הנוסחים) מפרט את הדרישות לצורך קבלה להתנדבות במשמר האזרחי, וסעיף קטן (ב) עוסק ב"גיל המתנדבים" וקובע גיל גיוס מינימאלי ומקסימאלי ליחידות השונות. בנוסח המעודכן של הנוהל גיל הגיוס המקסימאלי שנקבע ליחידה למניעת עבריינות (ימע"ר) וליחידה לטיפול בעבריינות נוער (ימע"ן) הוא 50; גיל הגיוס המקסימאלי שנקבע ליחידות המיוחדות (יח"מ) הוא 62; וגיל הגיוס המקסימאלי למשא"ז (משמר אזרחי) אבטחה הוא 65.

           סעיפים 3ב(3) ו-3(ב)(4) לנוהל עניינם בגיל הפסקת ההתנדבות במשמר האזרחי, ונוסחם (בנוהל משנת 2007, אליו מתייחסת העתירה שהוגשה טרם עדכון הנוהל במארס 2009), הוא כדלקמן (ההדגשות במקור):

"3) גיל הפסקת הפעילות המבצעית - 57 בימע"ר/ימע"ן ו-67 למתנדבי יח"מ [יחידות מיוחדות] ואבטחה.

ככלל, ניתן להמשיך להתנדב באותו מגזר בפעילות שאינה מבצעית וללא מדים עד גיל 70. בעת הצורך יפעל המתנדב עם אפוד זוהר לצורך זיהויו (דוגמא לפעילויות שאינן מבצעיות ראה נספח א').

4) חריגים באבטחה וביח"מ:

(א) בסמכות ק' אק"מ מחוזי לאשר כחריג מתנדב מגיל 67 עד הגיעו לגיל 70 לפעילות מבצעית כולל מדים, על תנאי המצאת אישור רפואי מרופא יחידתי. האישור תקף לשנה ויש לחדשו מדי שנה עד הגיע המתנדב לגיל 70 (ראה נספח ב').

(ב) מתנדב פעיל, אשר הגיע לגיל 70-72 ועדיין עולים הצורך, הרצון והיכולת להמשיך להפעילו, תועבר לגביו בקשת אישור חריג ל ר' אק"מ (ראה נספח ב'). מתנדבים אלה בכל מקרה יפעלו בתפקידים שאינם מבצעיים וללא מדים. לא תאושר פעילות מתנדבים מעבר לגיל 72. כל מתנדב בגיל 70-72 שהתקבל לגביו אישור הפעלה חריג מר' אק"מ, יהיה, יירשם וידווח כמתנדב במסגרת משא"ז אבטחה בלבד".

          הנוהל המעודכן שפורסם בשנת 2009 מוסיף על הוראות הנוהל הקודם בכך שהוא מאפשר לראש אק"מ לאשר המלצות של קציני אק"מ מחוזיים להמשך התנדבות מגיל 72 עד גיל 75. על-פי הנוהל, התנדבות זו תיעשה במגזר המינהלי וללא מדים, ובמקום סעיף 3(ב)(4)(ב) בנוהל מ-2007 באים כעת סעיפים אלה:

"(ב) מתנדב פעיל, אשר הגיע לגיל 72-70 ועדיין עולים הצורך, הרצון והיכולת להמשיך להפעילו, תועבר לגביו בקשת אישור חריג ל ר' אק"מ (ראה נספח ב').

(ג) בסמכות ר' אק"מ לאשר המלצות ק' אק"מ מחוזיים להמשך התנדבות מגיל 72 עד גיל 75 במגזר המנהלי בלבד וללא מדים. תוקף האישור לשנה".

בעקבות הערותינו בדיון שהתקיים בעתירה ביום 9.11.2009 ובעקבות ההחלטה שניתנה בהקשר זה בתום אותו הדיון, הגישו המשיבים ביום 23.11.2009 הודעה בה ציינו כי המילים "ללא מדים" יימחקו מן הנוהל המעודכן בסעיפים השונים, כך שכלל המתנדבים ימשיכו ללבוש את פרטי הלבוש שלבשו כמתנדבים עד גיל 72, דהיינו: מתנדבי המגזר הייעודי ימשיכו ללבוש מדים ואילו מתנדבי האבטחה והסיוע ימשיכו ללבוש את פרטי הלבוש שלבשו בעבר (בדרך כלל אפוד זוהר).

3.        הנה כי כן, על-פי הנוהל בנוסחו המעודכן, גיל הפסקת הפעילות המבצעית של מתנדבים חברי המשמר האזרחי ביחידה למניעת עבריינות (ימע"ר) וביחידה למניעת עבריינות נוער (ימע"ן) עומד על 57 שנים, ולמתנדבי היחידות המיוחדות והאבטחה - 67 שנים. ככלל ניתן להמשיך להתנדב באותו מגזר בפעילות שאינה מבצעית עד גיל 70, וביחידות המיוחדות ובאבטחה ניתן להמשיך ולהתנדב גם לפעילות מבצעית עד גיל 70, בכפוף לאישור רפואי שיחודש מדי שנה, אם אושר הדבר על-ידי קצין אק"מ מחוזי. כמו כן, יוכל מתנדב פעיל אשר הגיע לגיל 72-70 ועדיין קיימים הצורך, הרצון והיכולת להמשיך ולהפעילו, להמשיך להתנדב באישור חריג של ראש אק"מ בתפקידים שאינם מבצעיים וראש אק"מ אף מוסמך לאשר למתנדב, באישור שתוקפו לשנה אחת, המשך התנדבות על-פי המלצת קצין אק"מ מחוזי עד גיל 75 במגזר המינהלי. 

העתירה וטענות הצדדים

4.        העותר 1, מר עוזי שדה (להלן: שדה), יליד שנת 1936, שימש בהתנדבות כחבר במשמר האזרחי בנס ציונה משנת 2001 ועד שנת 2006. במסגרת התנדבותו נטל שדה חלק בפעילות השוטפת של יחידות התנועה המיוחדות אחת לשבוע, ולעתים תכופות התייצב למשמרות נוספות וכן סייע בענייני ביטחון שוטף ובאירועים מיוחדים. הוא עשה כן, לדבריו, באחריות, במסירות ובנאמנות, ועל כך מעידים מכתבי ההוקרה ותעודות ההצטיינות שצורפו לעתירה. בחודש נובמבר 2006, עם הגיעו לגיל 70, התבשר שדה כי לא יוכל להמשיך להתנדב במשמר האזרחי בשל העובדה שהגיע לגיל הפסקת ההתנדבות הקבוע בנוהל גיוס המתנדבים (מדובר בנוהל משנת 2004, שקדם לנוהל משנת 2007, אליו מתייחסת העתירה). שדה מציין כי משהופסקה פעילותו ההתנדבותית הוא איבד מקור מרכזי של עניין, סיפוק ותכלית בחייו, והוא מדגיש כי מבחינת כישוריו הפיזיים והמקצועיים לא הייתה כל מניעה להמשך פעילותו בתפקיד. העותר 2, מר מאיר כהן (להלן: כהן), יליד 1924, התנדב במשמר האזרחי במשך כ-34 שנים. בשנים האחרונות נטל חלק על בסיס יומיומי בפיקוח על משמרות הזהירות בדרכים וכן בפיקוח בתחנה המרכזית בנס ציונה, אך בחודש יוני 2007 נמסר לו כי עליו להפסיק את התנדבותו נוכח גיל הפסקת ההתנדבות הקבוע בנוהל. לדבריו, רואה כהן בהתנדבות ערך עליון, והיא איפשרה לו לתרום לחברה באופן פעיל והקנתה לו תחושת גאווה וסיפוק. כהן היה אף הוא מתנדב מסור וחרוץ אשר זכה לשבחים על פעילותו במשך השנים, ונטען כי מבחינת כישוריו הפיזיים והמקצועיים לא הייתה כל מניעה להמשך התנדבותו. שדה וכהן סבורים כי יש לאפשר להם להמשיך ולהתנדב במשמר האזרחי ולדבריהם חשו עלבון והשפלה בשל ההחלטה להפסיק את התנדבותם, ולא פחות מכך בשל הדרך שבה נעשה הדבר.

5.        העותרת 3, עמותה שמטרתה קידום זכויות האוכלוסייה המבוגרת בישראל, והעותרת 4, הפועלת למתן סיוע משפטי לקשישים ולקידום זכויות אוכלוסייה זו בישראל, טוענות כי סיפוריהם של שדה ושל כהן הם אך שתיים מני דוגמאות רבות לקושי שמעורר הנוהל נשוא העתירה, על-פיו מופסקת התנדבותם של פעילים נאמנים ומוכשרים במשמר האזרחי בשל גילם בלבד. העתירה הוגשה לאחר שהמשיבים דחו את הטענות שהעלתה בפניהם העותרת 3, בדבר היות הוראות הנוהל נגועות באפליה פסולה. 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ