אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בבאיאן נ' חברת דואר ישראל בע"מ

בבאיאן נ' חברת דואר ישראל בע"מ

תאריך פרסום : 17/03/2013 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים
57510-02-13
11/03/2013
בפני השופט:
דוד מינץ

- נגד -
התובע:
1. רמי בבאיאן
2. עו"ד

הנתבע:
חברת דואר ישראל בע"מ
פסק-דין

פסק דין

עתירה לביטול החלטת וועדת המכרזים של המשיבה מיום 31.1.13 לפיה בוטל מכרז למכירת דירה בו השתתף העותר, תוך פרסום מכירת הדירה ב"פטור ממכרז".

הרקע לעתירה

הרקע לעתירה פורט בהרחבה במסגרת עת"מ 5857-08-12 בבית משפט זה (רמי בביאן, עו"ד נ' חברת הדואר בע"מ, 10.12.12, להלן: "העתירה המקורית") ונחזור על עיקרי הדברים כדלקמן:

המשיבה פרסמה מכרז (מס' 62483, להלן: "המכרז") שעניינו קבלת הצעות מחיר לרכישת דירה ברחוב כורש 12 בירושלים (להלן: "הנכס"). בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") ערכה המשיבה חוות דעת שמאית על שווי הנכס על מנת שתשמש לצורך בדיקת ההצעות וכך גם הובהר למציעים במסמכי המכרז. עוד נקבע במסמכי המכרז כי במקרה שההצעות יהיו מרעות לעומת האומדן, המשיבה תהיה רשאית לאפשר למציעים להגיש הצעות מחיר משופרות.

למכרז הוגשו ארבע הצעות כאשר הצעתו של העותר הייתה הגבוהה מבניהן. ברם, ביום 15.07.12 החליטה המשיבה שלא לבחור באף אחת מההצעות בנימוק שכולן מרעות עם האומדן באופן משמעותי, לבטל את המכרז, ולפרסם במקומו מכרז חדש. בהמשך לזאת, פנה העותר לגורמים שונים מטעם המשיבה בבקשה לעיין במסמכים הקשורים למכרז לרבות ההצעות שהוגשו, הפרוטוקול והאומדן. היות והמסמכים שדרש לא הועברו לידיו, הגיש העותר ביום 02.08.12 עתירה מנהלית ובקשה למתן צו ביניים (במסגרת עת"מ 4556-08-12) במסגרתן ביקש סעד שיורה למשיבה לאפשר לו לעיין במסמכי המכרז. בסמוך לאחר מכן, הודיע העותר על מחיקת העתירה מאחר וההחלטה והפרוטוקול של המשיבה מיום 15.07.12 הועברו לעיונו. יחד עם זאת בעקבות טענותיו בעתירה, ביום 12.08.12 ערכה המשיבה שימוע לעותר אך בסופו של יום החליטה לאשרר את ההחלטה מיום 15.07.12 מן הטעם שהעותר לא הציג כל ראיה לכך שהמחיר שהוצע על ידו – סך של 800,555 ₪ בצירוף מע"מ - משקף את מחיר השוק של הנכס או לכך שנפל פגם באומדן שנערך למכרז. בין לבין פרסמה המשיבה מכרז חדש (מס' 65926) למכירת הנכס כשהמועד האחרון להגשת הצעות בו נקבע ליום 07.08.12.

טענת העותר בשעתו הייתה כי תנאי המכרז קבעו כי "הצעת המחיר הגבוהה ביותר תבחר כזוכה במכרז, כל היתר ידורגו באופן יחסי להצעה הזוכה", ולכן הואיל והצעתו הייתה ההצעה הגבוהה ביותר לאחר שהצעה גבוהה ממנה נפסלה, הוא היה זכאי להיות מוכרז כזוכה במכרז, אף אם הצעתו נפלה מאומדן המשיבה, וודאי מקום בו לא נקבע מחיר מינימום במכרז, וודאי מקום בו הפער בין הצעתו ובין האומדן לא היה משמעותי. עוד טען כי ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש באותם תנאים הוא צעד קיצוני שיש להימנע ממנו. לטענתו, המשיבה הייתה צריכה לפעול בהתאם להוראת סעיף 8.2 למסמכי מכרז המורה כי "כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו במועד שתורה המשיבה, הצעת מחיר סופית בתנאים מיטיבים".

מנגד, המשיבה טענה כי ההחלטה הייתה החלטה סבירה שהתקבלה על בסיס חוות דעת שמאית. לכן בהתאם לתקנה 21(א) לתקנות המסמיכה את וועדת המכרזים שלא לבחור באף הצעה כזוכה במכרז במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז, היא הייתה רשאית לבטל את המכרז מפני שכל ההצעות היו נמוכות באופן משמעותי מהאומדן. בניגוד לעמדת העותר, הפער בין הצעתו ובין האומדן עלה על סך של 100,000 ₪, ולכן המשיבה לא הייתה חייבת לבחור בהצעת העותר תוך גרימת נזק לקופה הציבורית, כל עוד במסמכי המכרז לא הוגבלה זכותה לבטל את המכרז, כאמור. המשיבה גם שקלה לאפשר למציעים להגיש הצעות משופרות, אך נוכח הפער המשמעותי בין ההצעה ובין האומדן היא החליטה לפרסם מכרז חדש תוך הנחה כי יתקבלו הצעות גבוהות יותר, והחלטה זו הינה סבירה ומממשת את הוראות תקנה 21(א) לתקנות בהבטיחה את מרב היתרונות לעורך המכרז.

6.בפסק הדין נקבע כי הצעתו של העותר הייתה נמוכה באופן משמעותי מהאומדן וכי בנסיבות העניין עמדה למשיבה הזכות העקרונית לבטל את המכרז מבלי לדרוש הצעות מיטיבות מהמציעים הסופיים קודם שנתקבלה ההחלטה. ברם, תנאי המכרז הספציפיים כפי שהופיעו במסמכי המכרז הם אלו ששללו את זכותה של המשיבה לבטל את המכרז וזאת מפני שהיא לא ציינה דבר במסמכי המכרז באשר לזכותה לבטל את המכרז במצב בו כל ההצעות מרעות עם האומדן. כן נקבע כי במקרה זה, הזכות הקבועה בתקנה 21(א) לתקנות המאפשרת לרשות לבטל את המכרז במקרה מעין זה, לא הייתה יכולה לסייע למשיבה מפני שהיא קבעה במסמכי המכרז כי אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה היא המחיר הגבוה ביותר, ולמצער לקבל מהם הצעות מטיבות כקבוע בתקנה 21(א1) לתקנות, ומכאן שלא התכוונה לסייג את התוצאה בזכות הביטול שבסעיף 21(א). בסופו של יום אפוא, העתירה נתקבלה במובן זה שנקבע כי על המשיבה לקבל מהמציעים במכרז הצעות מטיבות.

7.ברם, בכך לא תמו תלאות הדרך, שכן איש מלבד העותר לא הגיש הצעה מטיבה והצעתו שהועלתה בכ-16,000 ₪ בצירוף מע"מ מהצעתו הראשונה לא נתקבלה על דעת המשיבה והיא בחרה לדחותה, שוב, מהטענה כי היא נפלה מהאומדן באופן משמעותי. גם בפעם הזאת המשיבה בטלה את המכרז, אך הפעם החליטה לפרסם את המכירה בפטור ממכרז. על החלטה זו מלין העותר. לטענתו פסק הדין בעתירה המקורית הורה על קבלת הצעות מטיבות ומשהליך זה התקיים יש להכריזו כזוכה והמשיבה מנועה מלנקוט בהלכי מכירה אחרים. לעומתו, המשיבה טוענת כי אין בפסק הדין דבר המונע ממנה לבטל את המכרז לאחר קיום הליך של קבלת ההצעות המטיבות. אדרבה, זכותה של רשות ציבורית לבטל מכרז שבו התקבלו הצעות שאינן מטיבות עימה. המניעה היחידה שנקבעה בפסק הדין הייתה כי לא היה מקום לבטל את המכרז עובר למתן האפשרות להגשת הצעות מטיבות. אך משהליך זה התקיים, אין מניעה כיום שהמשיבה תורה על ביטול המכרז בפעם השנייה.

8.ובשולי הדברים ייאמר, כי נכון להיום המשיבה הודיעה כי חרף הודעתה על ביטול המכרז, היא מוכנה לנהל עם העותר משא ומתן אודות מכירת הדירה אליו.

דיון והכרעה

9.הצדדים הרבו בטיעונים – זה טען בכה וזה טען בכה. זה נתלה במילות פסק הדין וזה נתלה בהן. ברם, ביסודו של דבר יש להכריע בשאלה אחת בלבד, והיא זכותה של המשיבה להורות על ביטול המכרז לאחר קיום הליך של קבלת הצעות מטיבות, או שמא מאחר ונקבע בהוראות המכרז כי התרופה העומדת למשיבה במקרה שההצעות מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן, היא קבלת הצעות מחיר חוזרות ומשופרות, נחסמת לפניה הדרך להורות על ביטול המכרז.

10.תקנה 21(א) ותקנה 21(א1) לתקנות דרות בכפיפה אחת. וועדת המכרזים של הרשות יכולה להחליט שלא לבחור בכל הצעה שהיא לפי תקנה 21(א) - הן במכרז שלא קיים בו אומדן והן במכרז שקיים בו אומדן. ויכולה הוועדה להחליט - במקרה שבו קיים אומדן - לקבוע כי כל המשתתפים במכרז יגישו הצעות חוזרות ומשופרות לפי תקנה 21(א1). היא יכולה, אפוא, להחליט לבטל את המכרז ללא קבלת הצעות משופרות והיא יכולה לעשות כן לאחר קבלת ההצעות, ובלבד שהמטרה היא "להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז". נוכח מעמדן הנורמטיבי של התקנות (וראה לעניין זה, עומר דקל, מכרזים, תשס"ד-2004, עמ' 156 והלאה), האמור נכון בכל מכרז, אף אם לא נאמר בו דבר לגבי זכותה של הוועדה לבטל את המכרז או לבקש קבלת הצעות משופרות.

11.במקרה זה, כאמור, מסמכי המכרז התמקדו בסמכויות הוועדה לבקש הצעות מחיר בתנאים מטיבים (סעיפים 8 ו-9 לתנאי המכרז) ובשל כך אף נקבע בפסק הדין בעתירה המקורית כי שעה שהוועדה הבהירה במסמכי המכרז כי תפעל במתווה תקנה 21(א1), אין היא יכולה לבטל את המכרז ללא קבלת הצעות מיטיבות לפי תנאי המכרז. ברם, אין זה אומר, כי לאחר קבלת ההצעות המיטיבות, נחסמת דרכה לפעול על פי הסכמות הניתנת לה בתקנה 21(א) לתקנות להורות על ביטול המכרז. גם בפסק הדין בעתירה המקורית לא נאמר אחרת. מה שנאמר בו הוא, כי נכון לשעתו – עובר לשימוש בסמכות של קבלת הצעות מטיבות – המשיבה אינה יכולה להורות על ביטול המכרז. ברם, עתה משהבשילה השעה והמשיבה פעלה לפי המותווה בתנאי המכרז, יכולה היא לפעול על פי האמור בתקנה 21(א) ולבטל את המכרז.

עולה, אפוא, כי הדין עם המשיבה ודין העתירה להידחות.

העותר ישא בהוצאות המשיבה בסך של 10,000 ₪.

ניתן היום, כ"ט אדר תשע"ג, 11 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ