אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> באילו מקרים ראוי לידון בתובענה שעניינה ביטול חוזה בהליך של המרצת פתיחה?

באילו מקרים ראוי לידון בתובענה שעניינה ביטול חוזה בהליך של המרצת פתיחה?

תאריך פרסום : 23/12/2010 | גרסת הדפסה
ה"פ
בית המשפט המחוזי מרכז
4340-02-10
20/12/2010
בפני השופט:
בנימין ארנון

- נגד -
התובע:
ישראל אהרן ריבלין
עו"ד אשר אקסלרוד ואח'
הנתבע:
1. גיאו בר (92) הנדסה אזרחית בע"מ
2. בנק לאומי לישראל בע"מ

עו"ד ישי בית און
עו"ד יששכר בר הלל
החלטה

מונחת לפני בקשתו של עו"ד אהרון ריבלין (להלן: "הכונס"), בתפקידו ככונס נכסים של חברת אופנהיימר ממתקי ירושלים בע"מ (להלן: "אופנהיימר"). הכונס מונה לתפקידו לבקשת בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") אשר היה נושה מובטח יחיד של אופנהיימר. בבקשה המונחת לפני מבקש הכונס לבטל את המרצת הפתיחה שהגישה חברת גיאו-בר (92) הנדסה אזרחית בע"מ (להלן: "גיאו-בר") כנגדו וכנגד הבנק (להלן: "המרצת הפתיחה"), ולהעביר את מסגרת הדיון בהמרצת הפתיחה לדיון כתובענה רגילה.

א.         רקע כללי

1.         ביום 4.11.98 נחתם הסכם בין גיאו-בר לבין הכונס למכירת מבנה תעשייתי הנמצא במקרקעין הידועים כגוש 29510 חלקה 40 מגרש 127 ברחוב המפעלות 13 בירושלים (להלן: "המקרקעין") אשר היה בבעלות אופנהיימר. בהתאם לאמור בהסכם המצורף כנספח י"ג להמרצת הפתיחה (להלן: "ההסכם"), הממכר הינו מבנה בשטח של כ-4,564 מ"ר, וסכום התמורה הינו סך של 4,550,000 ש"ח בתוספת מע"מ. בהסכם נקבע כי 2,250,000 ש"ח בתוספת מע"מ ישולמו במעמד חתימת ההסכם, וכנגד היתרה תופקד ערבות בנקאית אשר תוחזר עם תשלום יתרת סכום התמורה (ראה סעיף 5.1.2 להסכם). כמו כן הוסכם כי "יתרת סכום התמורה תשולם לא יאוחר מ-6 חודשים מיום החתימה על הסכם זה ובכפוף להעברת הזכויות בממכר ע"ש הקונה במינהל מקרקעי ישראל" (סעיף 5.1.3 להסכם).

2.         בהתאם לנטען בהמרצת הפתיחה ע"י המבקשת, גיאו-בר, "משחלפה שנה של סיפורי בדותות (מצד הכונס) אודות קשיים בירוקרטיים במינהל, דרשה התובעת ביטול ההסכם. לפיכך, הכונס השיב לתובעת את הערבות הבנקאית האוטונומית (שהינה המירה למזומנים בכל עת) שהופקדה בידו" (סעיף 63 להמרצת הפתיחה).

3.         בין הצדדים התקיימו הליכים המשפטיים רבים בעניין ההסכם. כחלק מהליכים אלה נידון בבית המשפט המחוזי בירושלים ת.א. 4175/02 אהרון ריבלין נ' גיאו-בר (92) הנדסה אזרחית בע"מ במסגרתו תבע הכונס את אכיפת ההסכם ותשלום יתרת התמורה על ידי גיאו-בר. בפסק דין שניתן על ידי כב' השופט יצחק ענבר ביום 15.10.2006, נקבע, בין היתר, כי עו"ד אהרון ריבלין ימונה "ככונס נכסים לצורך ביצוע העברת הזכויות על שם הנתבעת. התובע יהיה מוסמך לחתום בשם הנתבעת על כל המסמכים הדרושים ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת לאפשר את ביצועה של העברת הזכויות בהתאם להוראות ההסכם" (סעיף 97 לפסק הדין). כמו כן נקבע כי במידה ויעלה בידי הכונס "להציג תוך זמן סביר אישור של המנהל, לפיו אין מבחינת המנהל מניעה להעביר את הזכויות על שם הנתבעת, אזי יהיה התובע זכאי לקבל מהנתבעת את מלוא יתרת התמורה על פי ההסכם" (סעיף 98 לפסק הדין).  על פסק דינו של כב' השופט ענבר הוגש ע"י גיאו-בר ערעור לבית המשפט העליון אשר טרם הוכרע. בנוסף, תלויה ועומדת בין הצדדים תובענה נוספת שעניינה מחלוקת אשר התגלתה ביניהם באשר לשאלה מיהו החייב בארנונה בגין הנכס.

4.         בהמרצת הפתיחה נושא הבקשה מבקשת גיאו-בר "ליתן פסק דין הצהרתי המורה כי הסכם מכר המקרקעין... בטל ומבוטל כדין, בהתאם להודעת הרוכש מיום 13/7/09" (ראה הכותרת להמרצת הפתיחה), וזאת - היות ולטענת גיאו-בר מאז תאריך פסק דינו של השופט ענבר חלפו למעלה משישה חודשים, ופרק זמן זה מהווה את פרק הזמן המקסימלי העומד לרשותו של מוכר המקרקעין למלא אחר מחויבותו לרישום המקרקעין על שם הרוכש. בנוסף, בכותרת המרצת הפתיחה מבקשת גיאו-בר כי "כפועל יוצא מתבקש כב' ביהמ"ש ליתן צו עשה כנגד המשיבים - כמפורט בהמשך" (ההדגשה במקור - ב.א.). בנוסף לכך מבקשת גיאו-בר בהמרצת הפתיחה להתיר לה פיצול סעדים, והיא אף מצרפת לצורך זה חוות דעת של מומחה מטעמה.

ב.         תמצית טענות הצדדים

5.         בבקשת הכונס לביטול המרצת הפתיחה ולהפנייתה לדיון כתובענה רגילה (להלן: "הבקשה"), בתשובת הכונס לתגובת גיאו-בר לבקשה, וכן בסיכומי בא כח הכונס בתום הדיון בבקשה אשר התקיים ביום 13.12.2010 במסגרתו נחקרו על תצהיריהם המצהירים מטעם הצדדים (להלן: "הדיון בבקשה"), נפרשו מספר רב של נימוקים לטענת הכונס לפיה התובענה אינה ראויה להתברר בדרך של המרצת פתיחה.

6.         בין שאר טענותיו טוען הכונס כי התובענה אינה עונה אחר התנאים להגשת המרצת פתיחה הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סד"א"). בנוסף נטען כי מדובר בתביעה רחבת היקף, המפרטת השתלשלות עניינים מורכבת אשר כרוכים בה הליכים משפטיים רבים שהתנהלו בין הצדדים, ועל כן ראוי כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו לפי תקנה 258 בתקנות סד"א ויעביר את התובענה לפסים של תביעה רגילה. לטענת הכונס התובענה הנוכחית תלויה בתוצאותיהם של הליכים נוספים, שכן לא ניתן להעביר נכסים  על פי הסכם מכר ללא אישור על תשלום הארנונה, ושאלת החיוב בארנונה בגין הנכס נותרה תלויה ועומדת בהליכים משפטיים אחרים המתנהלים בין הצדדים. כמו כן טוען הכונס כי ההליך שבפני בית משפט זה יחייב העדת עדים רבים, לרבות פקידי רשויות, דיירים, שוכרים ועוד, וזאת, בין היתר, גם לאור קלסר המוצגים והנספחים השונים שהוגש על ידי גיאו-בר ביום 20.6.2010 ובו 47 מסמכים. הכונס מדגיש לעניין זה כי בכוונתו להביא עדים רבים הקשורים במסמכים אלה ובעריכתם, וזאת גם על מנת להפריכם.

7.         בנוסף טוען הכונס כי למעשה במסגרת המרצת הפתיחה מבוקש צו עשה אופרטיבי לתשלום כספים - סעד שיש לתובעו בתביעה רגילה לאחר תשלום אגרת בית משפט כדין. עוד מוסיף וטוען הכונס כי במידה ויוחלט על ביטול ההסכם ועל השבה הדדית, יש לקזז את דמי השכירות שקיבלה גיאו-בר מהנכס במהלך השנים שחלפו מאז קיבלה מהכונס את החזקה בנכס. במקרה הנוכחי מדובר בבירור של תביעה כספית מורכבת שבירורה מצריך הבאת ראיות ושמיעת עדים על מנת לקבוע את גובה הסכום שיושב על ידי גיאו-בר לכונס בערכו הריאלי.

8.         טיעון נוסף הנטען ע"י הכונס הוא שהותרת התובענה בהליך של המרצת פתיחה ימנע ממנו, ולו באופן פוטנציאלי, את האפשרות להגיש הודעת צד ג' כנגד מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י"). הכונס מדגיש כי טרם החליט בעניין זה, שכן עליו להתייעץ עם גורמים נוספים בטרם יקבל החלטה בנושא זה, אך לדידו אין לשלול ממנו מראש זכאותו להגיש הודעת צד ג' כלפי ממ"י במסגרת התובענה הנוכחית.

9.         בתגובתו לבקשה נמנע הבנק בתחילה מלנקוט עמדה לגבי הבקשה, והותיר לשיקול דעתו של בית המשפט את ההחלטה בבקשה. במקביל, הגיש הבנק בקשה מטעמו לקביעת פלוגתא יחידה בתובענה. במהלך הדיון בבקשה שינה הבנק את עמדתו ביחס לנטען בבקשה, והחליט להצטרף לעמדת הכונס לפיה יש להעביר את התובענה להליך של תביעה רגילה בעיקר בשל מורכבות התביעה והסעד הכספי הנתבע במסגרתה, כפי שנחשפו, לטענת ב"כ הבנק, במהלך הדיון בבקשה. בסיום סיכומיו טען בא כח הבנק כי אמנם לשיטתו יש צורך לקבוע כי קיימת רק פלוגתא יחידה בתובענה המתייחסת לבירור השאלה האם קויים או לא קויים פסק דינו של כב' השופט ענבר מיום 15.10.2006, אך לגירסתו - במידה ותתקבל בקשת הכונס, אליה הצטרף הבנק, להעביר את בירור התובענה לפסים של תובענה רגילה - אזי לא יהיה צורך להכריע בשלב זה בבקשה לקביעת פלוגתא יחידה. בהמשך לכך הדגיש ב"כ הבנק כי הוא שומר על זכותו להעלות שוב את בקשתו לקביעת הפלוגתא הנ"ל לאחר שגיאו-בר תגיש כתב תביעה מתוקן.

10.        בתגובתה לבקשה מתנגדת גיאו-בר נמרצות להעברת התובענה להליך של תביעה רגילה. לטענתה, כל מטרת הבקשה היא לצורך יצירת סחבת בבירור התובענה לגופה, וזאת -לאחר שגיאו-בר כבר הפקידה ערבות בנקאית בהתאם להסכמת הצדדים להצעת בית המשפט, אשר קיבלה תוקף של החלטה בדיון קדם המשפט שהתקיים ביום 20.6.10. לגירסתה, יש לקיים ההסכם הדיוני אשר הושג בין הצדדים וקיבל תוקף של החלטה מחייבת, ואין להסב לה נזקים הולכים וגדלים על ידי דחיית מועד בירור התובענה על אף הערובה שהופקדה על ידה אשר כרוכה בעלות לא מבוטלת. עוד נטען ע"י גיאו-בר כי הבקשה הוגשה באיחור רב, וכי הפרדת הייצוג בין הבנק לבין הכונס והגשת הבקשות השונות על ידם נועדה "לייצר סחבת בתיק במקום לחתור לבירור ענייני" (סעיף 8 לתגובה).

11.        לגופו של עניין טוענת גיאו-בר כי "המשיבה לא תבעה תביעה כספית ולא סעד כספי, אלא כאמור כל כולה של בקשת המשיבה בהגשת ההמרצה היא שבית המשפט יצהיר על ביטולו של הסכם המכר, מטעמים שונים, הכל כמפורט בהמרצת הפתיחה" (סעיף 14 לתגובה). עוד מוסיפה גיאו-בר וטוענת בתגובתה כי לטעמה לא מדובר בסכסוך משפטי מורכב יתר על המידה, וכי מספרם של המצהירים והעדים האמורים להעיד בתיק צפוי להיות מצומצם ביותר.

12.        בסיכומיו בעל פה של בא כוחה של גיאו-בר בסיום הדיון בבקשה טען בא כוחה של גיאו-בר, בין היתר, כי טענת הכונס לפיה ייתכן שיגיש הודעת צד ג' כנגד מנהל מקרקעי ישראל הינה "טענה שנטענת בדיעבד, היא לא תוכננה אלא היא נטענה אך ורק כתירוץ ליצירת סחבת בהליכים... היא טענה מן הפה לשפה שיש לדחות אותה" (עמ' 27 בפרוטוקול מיום 13.12.2010, שורות 26-29).    

  1. במהלך השמעת סיכומיו טען בא-כוחה של גיאו-בר כי אין מדובר בתביעה כספית אלא בתביעה לסעד הצהרתי אליה יש לסמוך, כפועל יוצא, את השבת הכספים אשר שולמו על ידי גיאו-בר, ואשר עם מתן הצהרה בדבר בטלות ההסכם יש להורות על השבתם לרשותה. בנוסף, בא כוחה של גיאו-בר מצא לנכון להצהיר כי "אני כבר אומר כאן, בלי פשרה ובלי הסכמים ובלי תנאים, אני אומר אני מסכים למחוק את העתירה הזאת (ככל הנראה הכוונה לעתירה להשבת הכספים - ב.א.) היא לא מעניינת אותי, אבל אני רק מבקש מבית המשפט להבין שזו לא העתירה העיקרית שלי. העתירה העיקרית שלי היא פסק דין הצהרתי" (עמ' 31, שורות 12-14).

במענה לכך השיבו באי כוחם של הכונס והבנק כי בהיעדר נוסח מתוקן של המרצת הפתיחה אין לבית המשפט היכולת להתייחס להצהרה זו באופן ענייני וקונקרטי, וכי את השאלה האם התובענה ראויה להתברר במסגרת של המרצת פתיחה יש לבחון אך ורק על פי נוסחו של כתב התובענה בעת הגשתו לבית המשפט.

ג.         דיון והכרעה

14.        לאחר שעיינתי בבקשת הכונס למחיקת המרצת הפתיחה ולהפנייתה לדיון כתובענה רגילה, בתגובת גיאו-בר לבקשה ובתשובת הכונס לתגובה לבקשה, וכן לאחר ששמעתי חקירות המצהירים על תצהיריהם ואת טענות באי-כוח הצדדים בסיכומיהם - הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ