אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> אישור לחברי האגודה העותמנית להגיש בקשה לתביעה נגזרת בשם האגודה

אישור לחברי האגודה העותמנית להגיש בקשה לתביעה נגזרת בשם האגודה

תאריך פרסום : 11/06/2015 | גרסת הדפסה
תנ"ג
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו המחלקה הכלכלית בבית המשפט
9167-02-14 ,46222-03-14
11/06/2015
בפני השופט:
חאלד כבוב

- נגד -
המבקשים:
1. נבו כוהני
2. יריב אהרון

עו"ד מושקוביץ סטיס חיימוביץ ושות'
פולינגר ויקמן כהן - משרד עו"ד
עו"ד שאול ציוני
המשיבים:
1. שירותי בריאות כללית
2. מכבי שירותי בריאות
3. הראל חברה לביטוח בע"מ
4. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
5. כלל חברה לביטוח בע"מ
6. מגדל חברה לביטוח בע"מ
7. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

עו"ד יגאל ארנון ושות'
החלטה
 

 

האם יש לאפשר הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם אגודה עותומנית על ידי חבר באותה אגודה, ובכך להחיל על אגודה עותומנית את הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999, בשינויים המחויבים, בכל הנוגע להליך התביעה הנגזרת?

זו השאלה המתעוררת במסגרת הבקשה שבפניי.

פתח דבר

 1. עניינו של ההליך דנן בשתי בקשות לאישור תביעה נגזרת אשר הדיון בהן אוחד (להלן: "בקשת האישור"). בקשת האישור הוגשה בשם קופות החולים שירותי ביראות כללית ומכבי שירותי בריאות (להלן: "קופות החולים"), המאוגדות כאגודות עותומניות. הבקשות לאישור הוגשו על ידי מר אהרון ומר כוהני, חברים בקופות החולים (להלן: "המבקשים בבקשת האישור" או "המשיבים") כנגד חברות הביטוח הראל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן: "חברות הביטוח"). קופות החולים וחברות הביטוח, יקראו להלן גם: "המשיבות בבקשת האישור" או "המבקשות").
 2. בקליפת אגוז, המבקשים בבקשת האישור טוענים כי על קופות החולים חלה החובה למצות ולממש את "זכות ההשתתפות" שלהן - זכותן לחלוק בהוצאות עם חברות הביטוח על החלקים החופפים בפוליסות ביטוחי הבריאות שלהן. לטענתם, מקום בו קופת החולים משלמת לחבר בה בגין הליך רפואי כלשהו, והיא אינה דורשות מחברת הביטוח של אותו מבוטח, בהנחה שאותו חבר מבוטח בביטוח פרטי, להשתתף בהוצאות - נוצר מצב בו חברת הביטוח מוצאת עצמה, למעשה, פטורה בעניין זה ביחס למבוטח שלה.
 3. בתשובת המשיבות לבקשת האישור ובדיון מקדמי שהתקיים בפניי ביום 14.5.2015 טענו המשיבות בבקשת האישור כי משום העובדה שקופות החולים מאוגדות כאגודות עותומניות, ולא כחברה כהגדרתה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") - לא עומדת לחבריהן הזכות להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמן, ולפיכך מבקשות הן לסלק את הבקשה לאישור על הסף (להלן: "הבקשה"). מנגד, טענו המבקשים בבקשת האישור כי קיים מכנה משותף רב בין חברה ובין אגודה עותומנית ועל-כן יש להתיר להם להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת אף בשם אגודה עותומנית.
 4. כבר בפתח הדברים אציין כי סוגיה זו של החלת כללי הממשל התאגידי אשר קבע המחוקק ביחס לחברות, גם על ישויות משפטיות שאינן חברה כהגדרתה, כבר עלתה מספר פעמים בפסיקה, אולם לעניין אגודות עותומניות - דלים הם המקרים.
 5. להלן יובאו טענות הצדדים בתמצית, כפי שפורטו במסגרת התגובה לבקשה לאישור וכן במסגרת הדיון אשר התקיים בפניי ביום 14.5.2014.

טענות קופות החולים וחברות הביטוח

 1. המבקשות טוענות כי אין להתיר לחברי קופות החולים להגיש תביעה נגזרת משני טעמים עיקריים. האחד, קופות החולים, כאגודות עותומניות, אינן דומות במאפייניהן לחברות. השני, חברי קופות החולים אינם דומים במאפייניהם לבעלי מניות בחברה.

קופות החולים, להבדיל מחברה, עומדות בפיקוח ובקרה הדוקים של הרגולטור - משרד הבריאות, משרד האוצר, מבקר המדינה וכיו"ב. בחברה, מנגנוני פיקוח אלה אינם מתקיימים, ומשום כך מוענקים לבעלי מניותיה כלים, כדוגמת הגשתה של תביעה נגזרת, שיאפשרו להם לאכוף בקרה כלשהי על מנהלי החברה.

המבקשות מוסיפות כי חבר בקופת חולים דומה יותר ל"לקוח" מאשר לבעל מניות, שכן להבדיל מהזכויות המוקנות לבעל מניות בחברה, זכותם היחידה של חברי קופות החולים היא לבחור אחת לחמש שנים את הצירים לוועידה העליונה - ואין די באינטרס חלש שכזה בכדי להקנות לחברים בהן את הזכות להגיש תביעה נגזרת. נוסף על כך, אף במצב בו קופת החולים מגיעה לכדי פירוק - חבר הקופה, להבדיל מבעל מניות, אינו זכאי לכספים כלשהם ואלו יועברו למטרות ציבוריות. 

 1. כמו כן, חברי הקופות נמצאים בניגוד עניינים אינהרנטי עם הקופות עצמן, שכן תמיד יהיה להם האינטרס לקבל כמה שיותר זכויות, ללא כל התחשבות באינטרס הקופות לטווח הזמן הארוך. לא זו אף זו, קופות החולים מחויבות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 (להלן: "חוק ביטוח בריאות ממלכתי") לספק לחבריהן שירותים רפואיים אף אם הם אינם משלמים את "דמי החבר".
 2. על-מנת ללמוד על מוסד התביעה הנגזרת, מפנות המבקשות לתיקון מס' 5 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975, אשר נכנס לתוקף אך לאחרונה, ובמסגרתו נקבעה בסעיף 65מ"א הזכות להגיש תביעה נגזרת בשותפות מוגבלת ציבורית. מתיקון זה למדות המבקשות כי כאשר המחוקק רוצה לקבוע זכות הגשת תביעה נגזרת הוא עושה זאת מפורשות, וכי הזכות להגיש תביעה נגזרת קשורה לזכות לקבל מידע מהתאגיד, שכן בתיקון זה הוספו גם זכויות שכאלה.
 3. נוסף על כל זאת, לטענת המבקשות, על המשיבים היה לבחון, בטרם הגשת בקשת האישור, כי התביעה אכן עומדת "לטובת קופות החולים". לדידן, עת תוגשנה תביעות-נגד מטעם חברות הביטוח - בגין אותה עילה בדיוק, עלול להיווצר מצב בו מאזן התשלומים יהא לרעת קופות החולים ובסיכום ה"התחשבנות" עם חברות הביטוח, דווקא קופות החולים יחויבו בתשלום.
 4. לסיום, טוענות המבקשות כי השאלות העולות במסגרת בקשה זו הינן שאלות רוחביות הנוגעות לכלל מערכת הבריאות בישראל, ובית-המשפט הוא אינו בהכרח המוסד הנכון לבחינת שאלות אלה. שאלות אלה דורשות הסתכלות רחבה יותר כדוגמת זו של "הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בישראל" (להלן: "ועדת גרמן").

טענות המבקשים בבקשת האישור

 1. לטענת המשיבים יש לדחות את טענות המבקשות ולהתיר להם להגיש תביעה נגזרת, כפי שכבר הוכרע בפסיקה. לדידם, לחברי האגודה יש יכולת השפעה מועטה, ואף פחותה מבעלי מניות בחברה, על המתרחש בקופות החולים. למנהלי קופות החולים היכולת לפעול כראות עיניהם, ללא כל בקרה ופיקוח מצד חברי הקופה, ועל כן "בעיית הנציג" אף מחריפה. במצב דברים זה יש להתיר לחברי הקופה לעשות שימוש בכלי התביעה נגזרת. מבחינה תכליתית, קופות החולים דומות לחברות לתועלת הציבור, בהן קיים מנגנון של תביעה נגזרת, ועל-כן יש לאפשר הגשת תביעה נגזרת בשם קופות החולים.
התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ