סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
פסק דין ver_baow
סמכותו של הוועד באגודה שיתופית לכנס אסיפה כללית וסמכויותיה של האסיפה הכללית
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
• דיני תאגידים / האורגנים
• דיני תאגידים / הנהלה פעילה ונושאי משרה
• דיני תאגידים / התאגידים
האם האסיפה הכללית של אגודה שיתופית שלא כונסה כדין רשאית למנוע מוועד האגודה שנבחר כדין להתקשר בהסכם שבמסגרת סמכותו
מה משמעותה של אי הפקדת ערבות לצורך מתן סעד זמני
כב' הש':
יורם נור ואח כפר ביאליק ואח
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bepz
הגשת תביעה נגזרת נגד רשם החברות וכן ערעור שכנגד על החלטת ביהמ"ש שלא לחייב את החברות לשאת באגרת ביהמ"ש בגין התביעה הנגזרת. כמו כן ערעור על החלטת ביהמ"ש ליתן פס"ד הצהרתי כי החלטות מיוחדות של החברות באסיפות כלליות בטלות מחמת אי ניהול פרוטוקול, ועל ההחלטה להוציא צו מניעה מלקיים אסיפה כללית שמטרתה קבלת החלטה מיוחדת לפיה יתאפשר לחברה לנהל אסיפות ללא פרוטוקול.
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
• דיני תאגידים / בעלי מניות
1) האם יש מקום וראוי שבנסיבותיה המיוחדות של התביעה הנגזרת, תתברר תחילה זכותו של בעל המניה להגיש את התביעה הנגזרת בדרך קצרה בשלב המקדמי של המרצת פתיחה?
2) לעניין אישור הגשת תביעה נגזרת - האם כאשר נותר צורך בהשלמת פרטים לגבי העילה בלבד ולא לעצם קיומה, התקיים המעבר של המשוכה להגשת תביעה שכזו?
3) בתביעה נגזרת - האם יש מקום להטיל על החברות תשלום אגרת תביעה עוד טרם בירור התובענה?
4) האם ס' 119 לפק' החברות (נוסח חדש) הנוגע לניהול פרוטוקולים של אסיפות כלליות, הינו בגדר הוראה דיספוזיטיבית או בגדר הוראה קוגנטית?
כב' הש':
הנס ברבלק
מרגוט ברבלק
דני ברבלק
דבורה שביט
אברהם שביט
ב"כ ד.ש. הופר ב"כ ר. מלמן
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bewy
מהו המבחן הראוי שלפיו ייקבע הסיווג של בלע המניות בחברה באסיפות שיכונסו לשם דיון בשינוי הזכויות הכרוכות בסוג מסוים של מניות.
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
• דיני תאגידים / בעלי מניות
• דיני תאגידים / הון
• דיני תאגידים / מניות
• דיני תאגידים / התאגידים
1) מהו המבחן הכללי לסיווג אסיפות בעלי המניות?
2) האם יש להתחשב באינטרסים השונים של קבוצות בעלי המניות בקביעת אסיפות הסוג של בעלי המניות?
3) מהי המסגרת הנורמטיבית לשינוי זכויות של בעלי מניות?
4) מהו השימוש הרגיל בס' 233 לפקודת החברות?
5) מתי חייבים לפעול ע"פ ההסדר הקבוע בס' 233 לפקודת החברות?
כב' הש':
כלל תעשיות בע"מ
ISAL HOLLAND B.V
כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע"מ
לאומי - פיא
חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ
קסלמן וקסלמן חברה לנאמנויות (1971) בע"מ
קופת תגמולים לעצמאיים "עצמה" ואח'
ב"כ א. גולדנברג
נ. כהן
י. זלצמן
ב"כ א. קינדרמן
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bowb
תוקפו של תקנון החברה
• דיני תאגידים / ייזום ותאגיד בייסוד
• דיני תאגידים / ייסוד החברה
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
• דיני תאגידים / התאגידים
האם יש לראות בתקנון המשיבה 1 "חוזה אחיד", כמשמעותו בחוק החוזים האחידים
האם תק' 66 המאפשרת הצבעה באמצעות "פרוקסי", היא תנאי מקפח
האם בעלי המניות בנצבא התנחלות נתונים למרות מעסיקיהם באגד
כב' הש':
משה בלוך
בנימין נוימן
מאיר עטר
צבי חזן
דוד ביטון
יובאל אזולאי
אילן ליבנה
מרדכי פריאל
ראובן פליט
יובל גיא
יוסף דוד
אליהו צורף
נצבא חברה להתנחלות בע"מ
מועצת המנהלים של נצבא חברה להתנחלות בע"מ
אגד" אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ
ב"כ יאיר אבני ואח ב"כ אורי ברימר ואח
ארנה קדר ואח
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_cbaz
תוקף החלטות שהתקבלו באסיפה כללית של עמותה
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
האם נעילת האסיפה בסמוך לאחר תחילתה מהווה התנהגות בחוסר תום לב?
האם יש להחלטות האסיפה תוקף משפטי לאור התנהלותה?
האם ניתנה הודעה מוקדמת לכל חברי העמותה בדבר קיומה של אסיפה כללית ?
באילו תנאים ניתן להפקיע חברות בעמותה?
האם התקיימו התנאים לזימון אסיפה כללית שלא מן המנין?
כב' הש':
יוסף יצחק הכהן אהרונוב ואח יוסף גינזבורג
יוסף יצחק וילשנסקי
שלמה רסקין
ב"כ אברמוב ב"כ פרידמן וכרמל
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dedg
התקבלה בקשה לבדיקת תביעות חוב לפני כינוס אסיפת הנושים
• דיני תאגידים / פשיטת רגל
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
• דיני תאגידים / דיבידנדים
מהי מטרת הבדיקה העיקרית של תביעות החוב ?
האם ככלל הבדיקה העיקרית של תביעות החוב נעשית לאחר הכרזת החייב כפושט רגל או לאחר אישורו של הסדר נושים ?
באילו מקרים מוצדק לסטות מהכלל ולהורות על בדיקת נושים לפני אסיפת הנושים ?
באילו נסיבות רשאי בית המשפט להימנע מהכרה בתוקפה של החלטה שנתקבלה באסיפת הנושים ?
כב' הש':
שותפות עוף חיפה (1992 משה בדש
הכונס הרשמי
ב"כ עו"ד א' שטמר ב"כ עו"ד ר' שניידר
עו"ד ר' שני-שרפסקי
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dhzu
האסיפה הכללית שקיימה התאחדות הסקי בישראל כונסה והתנהלה שלא כדין
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
• דיני תאגידים / עמותות
האם המבקשת (איגוד המדריכים) נעדרת מעמד כלשהו בתובענה זו, שכן היא איננה חברה כלל בהתאחדות?
האם ההתאחדות הוכיחה בהתנהגותה כי היא עצמה איננה מקפידה כלל וכלל על קיום הנוהלים בעניין הצטרפותם של חבריה על פי הפרוצדורה הקבועה בתקנון?
האם ניתן לומר כי האסיפה הפכה לחוקית כעבור חצי שעה "מהמועד שפורסם"?
האם יש לקבוע, כי חברי ההתאחדות הם אלה שההתאחדות הכירה בהם דה-פקטו כחברים, והדבר כולל את המבקשת?
האם יש לראות במשיבה גוף "דו- מהותי" שחלים עליו הן כללי המשפט הפרטי והן נורמות המשפט הציבורי?
האם יש בטענת השיהוי שהעלתה ההתאחדות כדי למנוע הצהרה בדבר אי-חוקיותה של האסיפה שהתקיימה ביום 15.6.04?
כב' הש':
איגוד מדריכי הסקי בישראל עמותה רשומה התאחדות הסקי בישראל עמותה רשומה
ב"כ עו"ד ל' חריש נ' דגן ב"כ עו"ד א. בראל
... מסמכים קשורים
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dicl
בטלות החלטות שהתקבלו באסיפה כללית אשר כונסה שלא כדין
• דיני תאגידים / עמותות
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
מה מטרתו של תקנון העמותה בעניין מועד כינוס האסיפה הכללית?
האם כינוס האסיפה במועד המנוגד לתקנון היה בלתי חוקי?
האם האסיפה הכללית שכונסה ביום 16.6.04 היתה אסיפה בלתי חוקית, וכך גם ההחלטות שהתקבלו בה?
האם יש לקבוע, כי החלפת חבר בועדת הקלפי נעשתה שלא כדין, ומכאן שפעולת ועדת הקלפי, כולל החלטתה ביום 25.6.04 בדבר בחירת חמשת חברי הועד, לא היתה חוקית?
כב' הש':
הרצל כחלון דבוש מני
דבוש אלי
דבוש יואב
דבוש דוד
סבן דוד
ב"כ עו"ד מ' גידרון צ' חורש (פיוטרקובסקי) ב"כ עו"ד ג' כרמי
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_djkm
אין לפסול בחירת דירקטור ערבי לקרן הקיימת לישראל
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
• דיני תאגידים / דירקטוריון והדירקטורים
• דיני תאגידים / בעלי מניות
מהו הפירוט הנדרש במסגרת ההזמנה לאסיפה הכללית ע"פ סעיף 68 לחוק החברות ?
האם יש לציין בהזמנה לאסיפה הכללית את שמות החברים המועמדים לדירקטוריון?
האם היה צריך להודיע במסגרת האסיפה הכללית כי בין המועמדים לדירקטוריון ישנו מועמד לא יהודי ?
האם החוק מחייב מועמד לדירקטוריון לגלות את מוצאו, גזעו, הדת והלאום שלו ?
מהי אמת המידה הראויה להיקף הצגת החומר בפני חברי האסיפה ?
האם רשאים בעלי מניות לערוך ביניהם הסכם הצבעה ?
האם עקרון השוויון מן המשפט הציבורי חל על קק"ל ל לאור הדואליות שביישותה ?
כב' הש':
אורי בנק
צבי רביב
רותי ליברמן
שלום לרנר
הקרן הקיימת לישראל
חברי הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית
חברי הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית העולמית
ריצדרד (דיק) הירש
ב"כ עו"ד אלי שמואליאן
עו"ד פרופ' רון שפירא
ב"כ עו"ד פרופ' יוסף גרוס
עו"ד חנן מלצר
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_gmmo
פסק-דין בתיק הפ 384/08
• דיני תאגידים / בעלי מניות
• דיני תאגידים / דירקטוריון והדירקטורים
• דיני תאגידים / אסיפה כללית
כב' הש':
MUSIC PUMP INC
גבע אמיר
ורומן רם
מוסרי רפי
EVOLUTION VENTURE
EVOLUTION VENTURE CAPITAL
חברה זרה MUSIC PUMP
חלגוואה משה
ב"כ עו"ד צור עופר ב"כ עו"ד ארדינסט גיורא
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ