סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
פסק דין ver_bbis
שימוש בהגנת זוטי דברים בעבירת אלימות במשפחה - הנאשם זוכה
• פלילי / חוק העונשין
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
• פלילי / סדר דין פלילי
האם יש לבחון את ראיות המקרה בטרם ההכרעה בטענת זוטי דברים
מהם מבחני הפסיקה להכרעה בטענת זוטי דברים
כב' הש':
מדינת ישראל גליבוב אלברט
ב"כ אברהם ב"כ אלפסי
ס. ציבורית
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bbzd
מיוחסות לנאשם עבירות של תקיפה, ותקיפה בנסיבות מחמירות (תקיפת בן זוג
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
תמצית עובדתית
הנאשם תקף את אשתו בכך שהשליך עליה תפוז שפגע בפניה, וכתוצאה מכך נגרמו למתלוננת סחרחורת וסימן אדום על פניה. כמו כן, באותן נסיבות דלעיל, הנאשם תקף את בנו, בכך שמשך אותו בידו.מיוחסות לנאשם עבירות של תקיפה, ותקיפה בנסיבות מחמירות (תקיפת בן זוג
שאלות משפטיות
מהו היסוד התוצאתי הנדרש בעבירת התקיפה לפי ס' 380 לחנ"ש
מה הם המבחנים לסייג "זוטי דברים" בס' 34יז לחנ"ש?תמצית ההכרעה
לאחר שביהמ"ש שמע וראה את העדים, ואת הנאשם, קרא את הפרוטוקול והמסמכים, בחן ושקל את הראיות, הגיע למסקנה, שבנסיבות הענין, הנאשם אינו נושא באחריות פלילית למעשים שעשה, בהיותם קלי ערך, ומזכה את הנאשם מהעבירות המיוחסות לו בכתב האישום
כב' הש':
מדינת ישראל יהודאי נעים
ב"כ משטרת ישראל-מדור תביעות ב"כ יפית מזרחי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bdsg
עבירות של תקיפת חסרי ישע על ידי מי שהיתה אחראית עליהן בתוקף תפקידה
• פלילי / חוק העונשין
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
• פלילי / ראיות
האם הנאשמת אמרה אמירותשיש בהן התבטאות מפליליה עד כדי הודיה
האם שטחיות החקירה המשטרתית צריכה להביא לזיכויה של הנאשמת
האם חוסר נסיונה של הנאשמת בטיפול באנשים הלוקים בפיגור הינו בן משמעות בענייננו
האם מדובר בזוטי דברים
כב' הש':
מדינת ישראל אילנה מרקוס
ב"כ ב. פלוס ב"כ א. פלדמן
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bhay
עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש על פי סעיפים 380 ו- 382(ג) לחוק העונשין
• פלילי / חוק העונשין
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
האם הנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו בכתב האישום
האם הוצאת המגב מידי המתלוננת ללא הסכמתה וע"י הפעלת כוח – הנו מעשה העונה על ההגדרה שבחוק ל"תקיפה" במובנה המשפטי
האם הגדרת המושג "תקיפה" כוללת דרישה לקיומו של הלך נפש מסויים
כיצד מתאפיינת הפזיזות והאם יסוד נפשי זה התקיים אצל הנאשם
האם הפעלת כוח מצד הנאשם היתה בגדר הגנה עצמית
מהם השיקולים הצריכים להנחות את בית המשפט בבואו להכריע בטענת הגנה של "זוטי דברים", מהו הערך החברתי המוגן
כב' הש':
מדינת ישראל פלוני
ב"כ חסון ב"כ בנג'י
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bhgx
עבירה של אחזקת שטר כסף מזוייף
• פלילי / חוק העונשין
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
האם העובדה שהשטר התגלה דרך אגב עקב בדיקה אחרת, מעלה או מורידה
האם ההתרשמות היא שאדם סביר שהיה מחזיק את השטר בידו לא היה חושב לרגע שמדובר בשטר אמיתי
האם תיק זה נופל בגדר זוטי דברים
כב' הש':
מדינת ישראל פנקלשטיין אירנה – נידונה
פינקלשטיין יעקב – בעצמו
ב"כ מושביץ ב"כ מסטרמן אלי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bnsi
ערעור על זיכויה של המשיבה מעבירה של תקיפה במשפחה
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
• פלילי / סדר דין פלילי
האם היה מקום לפעול ע"פ סעיף 34י"ז, בשלב של הדיון, בטרם הופיעו הצדדים בפני בית משפט ובטרם נקבע, על סמך ראיות כי העבירה נעברה
האם משהתחיל בית המשפט וסיים הליך בהעדר הצדדים, ועשה כן ללא הזמנתם לדיון, הרי שפעל בניגוד להוראות סדר הדין הפלילי, ומן הטעם האמור בטלה החלטתו, מדעיקרא
האם החלטת בית המשפט שלא בנוכחות הנאשם, עומדת בתכלית חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
האם טעה בית המשפט לגופו של עניין, משקבע, כי מדובר בעבירה קלת ערך, וזאת על דרך ההשוואה לאופן יישום הסמכות הנתונה לו, על פי סעיף 34יז' של החוק
האם הסייג 'זוטי דברים' הוא במהותו פרשנות משפטית של החוק, או שמדובר בפרשנות עובדתית העוסקת בנסיבות האישיות של הנאשם
כב' הש':
מדינת ישראל יפה בן חמו
ב"כ א' שטיין ב"כ אורנה אליגון דר
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bqih
קובלנה ע"פ לשון הרע ועבירה של איומים
• פלילי / חוק העונשין
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
האם התקיימו יסודות עבירת לשון הרע
האם עומדת לנאשמת הגנת "זוטי דברים
מהו האינטרס הציבורי שבקובלנה דנן
כב' הש':
שמעון ביטון
משה ביטון
חגית כהן
עמליה בוחבוט - יצחק
ב"כ שמעון ביטון ב"כ קרן ממן - הסניגוריה הציבורית
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_btcx
זיכוי מעבירת העלבת עובד ציבור בשל "זוטי דברים
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
האם עומד לנאשם סייג לאחריותו הפלילית בשל "זוטי דברים
כב' הש':
מדינת ישראל יפרח שלום
ב"כ רפ"ק אוזיזק ב"כ גבאי מיכה
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bvgd
האם עומדת לנאשם בתקיפת עיתונאי הגנת "זוטי דברים
• פלילי / חוק העונשין
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
האם המעשה, תוצאותיו, נסיבותיו והאינטרס הציבורי מצדיקים את זיכויו של המשיב בנימוק של "זוטי דברים
האם יש להתחשב, לעניין תחולת הגנת "זוטי דברים", בהיותו של המשיב נושא תפקיד ציבורי ובאלימות הגואה בחברה
האם עומדת למשיב הגנת הטעות לפי ס' 34 יח' לחוק העונשין
האם המתלונן הוא שהחל להשתמש בכוח כנגד המשיב
כב' הש':
מדינת ישראל לוי גבריאל
ב"כ פרקליטות מחוז חיפה ב"כ רועי בלכר
מ. זליגמן ושות
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bvnt
זיכוי מעבירת של הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו ומעבירת איומים
• פלילי / חוק העונשין
• פלילי / סייגים לאחריות פלילית
מהי מידת המהימנות שיש לייחס לעדות פקחית המועצה המתלוננת
האם יתכן כי המועצה מעונינת להכתים את הנאשם בקלון פלילי כדי להשתיק את ביקורתו כלפי המועצה
האם לנאשם מחלוקות מקצועיות עם המועצה וביקורת עניינית על אכיפה סלקטיבית מצידה
האם הבעת כוונה לנקוט הליכים חוקיים/משפטיים מוגדרת כ"איום" בדין הפלילי
האם הבעת מחאה וכעס בפני עובד הציבור נחשבת ל"הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו
האם תלישת צו הפסקת עבודה מקיר הבית מהווה הפרעה לעובד הציבור במילוי תפקידו
האם התנהגות בוטה או פוגעת כלפי עובד ציבור מהווה הפרעה לעובד הציבור במילוי תפקידו
האם בנסיבות המקרה עומד לנאשם הסייג של זוטי דברים
כב' הש':
מדינת ישראל פוזניאק יובל
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ