סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
פסק-דין ver_ddkf
מעסיק אינו זכאי להחזר בגין עלות השכר בתביעה ע"פ חוק הטבת נזקי גוף
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
כיצד מוגדרת הטבת נזק גוף?
האם חובת המזיק להשיב את ההטבה חלה גם אם המיטיב פעל בהתנדבות ולא ע"פ חוק?
מהם הגורמים המשפיעים על היקף זכותו של המיטיב?
האם המעסיק - המיטיב מוגבל לפיצוי בגובה הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכיםכאשר מדובר בנזק עקב תאונת דרכים?
האם המיטיב זכאי להיפרע מן המזיק יותר ממה שהיה הניזוק זכאי להיפרע מהמזיק?
מהם התנאים לזכאות מעסיק מורשה להחזר דמי פגיעה מהביטוח הלאומי ?
כב' הש':
אסם והחברות השלובות בע"מ סהר ציון חברה לביטוח בע"מ
ב"כ ו"ד ע. רון ואח' ב"כ עו"ד בלטר גוט אלוני ושות'
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddtf
השכר הממוצע במשק לעניין הפיצוי בגין הפסד השתכרות
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
• נזיקין / תאונת דרכים
• נזיקין / ביטוח לאומי
• נזיקין / נזקי גוף
מהן הדרכים לקביעת השכר הממוצע במשק?
האם על בית המשפט לבחור בנתון הגבוה יותר לעניין השכר הממוצע, גם אם הוא מעודכן פחות?
האם השכר הממוצע במשק לעניין כושר ההשתכרות הינו השכר הידוע באותו מועד?
מהי חזקת גיל הפרישה לעניין חישוב הפנסיה ?
איזה חלק מן התגמולים המשולמים ע"י המל"ל יש לנכות מהתגמולים שמשלם המזיק?
כב' הש':
אררט חברה לביטוח בע"מ זידן מנסור
ב"כ עו"ד יוסף נחשון ב"כ עו"ד קרן אבריאל
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_deqg
זכאות תורמי כליה לקרוביהם לפיצוי בגין נזקיהם עקב התרומה
• נזיקין / אחריות
• נזיקין / עוולות
• נזיקין / נזקי גוף
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
מהי המסגרת הנורמטיבית בישראל המסדירה נושא זה של תרומת איברים?
האם זכאים התורמים לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו להם עקב תרומה זו?
אם כן, על מי מוטלת החובה לפצותם על נזקים אלה?
האם תשלום הוצאות לתורם, אשר נגרמו באופן ישיר מניתוח קצירת האיבר מגופו והשתלתו בגופו של הנתרם, משמעו סחר באיברים?
האם חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בחלק הרלוונטי למקרה הנדון, עניינו זכויות שאינן תלויות תקציב, כטענת התובעים, או שמא עניינו בזכויות תלויות תקציב, כטענת הנתבעות?
מהו הכיסוי הביטוחי של הטיפול הרפואי של "השתלת כליה", לו זכאים תושבי ישראל מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי? האם ניתן לכלול במסגרת מונח זה את עניינו של התורם?
האם יש לראות את התובעים כמיטבי נזק כמשמעותו בחוק הטבת נזקי גוף, שכן התובעים הטיבו את מצבם של המושתלים על-ידי מתן התרומה?
האם יש לחייב את הנתבעות מכח עשיית עושר ולא במשפט?
האם המקרה הנדון נכנס בגדרו של החוק לא תעמוד על דם רעך?
האם יש לחייב את הנתבעים מכח רשלנות ובהפרת חובה חקוקה?
מהי עמדת המשפט העברי בסוגייה?
כב' הש':
ווידן אליהו
גפני אסתר
אייכנר שולמית
אלפסי דוד
קמחי צילה
היימן איתמר
זיסרמן שרה
קסנר ערן
אביטן מיכל
מנטין פנחס
ממה תקווה
סבג סוזי
בן שיטרית לבנה
מדינת ישראל
שירותי בריאות כללית
מכבי שירותי בריאות
קופת חולים לעובדים לאומיים
ע"י עוה"ד פ' מוזר ל' כהן וי' שלמי
קופת חולים מאוחדת
ב"כ עו"ד ש' ילינק ש' רובינשטיין י' גוטמן א' גולדמן וא' מרקוביץ' ב"כ עו"ד מ' צ'רקה ונ' ברוק-שאקי
עו"ד ע' אלמגור י' וייסמן מ' אלמגור וש' חדייר-מושיצקי
עו"ד פ' מוזר ל' כהן וי' שלמי
עו"ד ח' מלמד ומ' דהן
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dhtf
חברת קיבוץ אינה זכאית להשבת כספים שקיבלה עקב תאונת דרכים בשל הפרטת הקיבוץ
• נזיקין / תאונת דרכים
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
• נזיקין / נזקי גוף
כיצד מוסדרים היחסים שבין הקיבוץ לחבריו ?
האם כתב ההתחייבות שבין החברה לקיבוץ גובר על תקנון הקיבוץ ?
מהם הכללים לפיהם ייבחן כתב ההתחייבות בין הצדדים ?
באילו מקרים זכאי חבר קיבוץ לקבל תשלום מהקיבוץ ?
האם הוכח כי נגרם לתובעת נזק כלשהו בגין השינויים שנעשו בקבוץ במעבר להפרטה ?
כב' הש':
הניה אהרוני קיבוץ משמרות
ב"כ עו"ד גל פלג ב"כ עו"ד איל קרמר
... מסמכים קשורים
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_difn
עירייה אינה אחראית להתחשמלות קטין מעמוד תאורה ששימש כשער במשחק כדורגל
• נזיקין / אחריות
• נזיקין / אחריות רשות מקומית
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
• נזיקין / עוולות
ממה נובעת חובת הזהירות של העירייה ?
האם עמוד תאורה כשלעצמו מהווה חפץ מסוכן ?
האם יש בעמוד תאורה "תכונה מפתה" אשר ילדים אינם יכולים לעמוד בפניה ?
האם יכלה העירייה לצפות את השימוש של הילדים בעמוד התאורה כשער כדורגל ?
מהם הגורמים שיש לשקול על מנת להטיל על יוצר סיכון אחריות לנזק ?
מה היחס בין ההסתברות להתממשות הסיכון הנובע מעמודי תאורה לבין עלות האמצעים הנדרשים למנוע את הנזק לחלוטין ?
מהם יסודות העוולה של הפרת חובה חקוקה ע"פ סעיף 63 לפקודת הנזיקין ?
כב' הש':
דרעי חיים ואח' עיריית ירושלים
מגדל חברה לביטוח בע"מ
ב"כ עו"ד א' לאש ב"כ עו"ד ע' שטובר
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_djox
השבה של דמים שניתנו כהטבת נזקי גוף ע"י מעביד לעובדיו
• נזיקין / נזקי גוף
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
מהו היחס בין חוק הביטוח הלאומי והחוק להטבת נזקי גוף ? איזה חוק יש להחיל על המקרה הנדון?
האם התובעת היא מעביד שאושר על ידי השר לשלם דמי ביטוח מופחתים?
מהו היקף הזכות מכח חוק הטבת נזקי גוף?
כיצד יש לפרש את הוראות סעיף 5 לחוק שעניינו "סבירותה של הטבת הנזק" ?
האם התובעת כמיטיבה אינה מוגבלת לסכום אותו היה צריך המזיק לשלם לנפגע בראש הנזק שהוטב על ידו בלבד וזאת לנוכח הוראת סעיף 2 לחוק הטבת נזקי גוף?
האם הסכומים הנקובים בכתב התביעה הוכחו?
האם יש לקבל את ההודעה לצד ג' שהגישה הנתבעת כנגד הצדדים השלישיים?
כב' הש':
אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ אליהו בע"מ - חברה לבטוח
ב"כ עו"ד קרניאלי מלכה ב"כ עו"ד קפלן אריה
... מסמכים קשורים
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dmna
ביהמ"ש קיבל בר"ע על ההחלטה כי המדינה נושאת באחריות בשיעור של 50% לנזקים שנגרמו למשיב מירי של שוטר משמר הגבול
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
כב' הש':
מדינת ישראל יוסף אבו ג'ומעה
ב"כ עו"ד דקלה שלו-אמסלם ב"כ עו"ד נביל עוואד
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dplq
חיוב המדינה בפיצוי הורים עבור הוצאותיהם כמיטיבים של בתם שמוגדרת כצמח
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
האם התובעים זכאים לפיצוי עבור הוצאותיהם כמיטיביה של בתם?
מהם גבולות הפיצויים להם זכאים התובעים?
האם יש לפסוק לתובעים פיצוי עבור הזמן המושקע על ידם לצורך הטיפול בבתם?
כב' הש':
חנה תבור
ראובן תבור
מדינת ישראל
ב"כ עו"ד מירון קין ב"כ עו"ד רונית הורוביץ
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dvre
פס"ד בעניין תביעות פצויים לפי חוק הפלת"ד
• נזיקין / תאונת דרכים
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
• נזיקין / תאונות עבודה
כב' הש':
אחמד ג'בארין
רפעת ג'בארין
סועאד ג'בארין
נוגה חברה לביטוח בע"מ
אבנר - איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
ב"כ עו"ד ד"ר פנחס זלצר ב"כ עו"ד משה עבדי
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dxte
בימ"ש העליון: ניתן לפסוק פיצוי לקורבן סחר בנשים גם אם האישה מעולם לא העידה בהליך האזרחי
• נזיקין / עוולות
• נזיקין / אחריות
• נזיקין / נזקי גוף
• נזיקין / הטבת נזקי גוף
כב' הש':
פלוני פלונית
ב"כ עו"ד לאוניד רובינוב ב"כ עו"ד נעמי לבנקרון
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ