סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
פסק דין ver_bbcw
הסכם ממון- ביצועו בלשכת ההוצל"פ- ס' 7 לחוק
• משפחה / הסכמי ממון
• משפחה / גרושין
• משפחה / רכוש
• משפחה / סמכות ענינית
• משפחה / הוצאה לפועל
• משפחה / סדר דין
מהו מעמדו של הסכם גירושין שניתן לו תוקף של פס"ד בבית דין רבני וכיצד ניתן לממשו
כב' הש':
פלונית פלוני
ב"כ יעקב נתנאל ב"כ רזיאלי עמוסי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bncd
תביעה לפירוק שיתוף בנכסים ובזכויות
• משפחה / רכוש
• משפחה / סמכות ענינית
האם יש בתביעת הנתבעת לשלום בית ומדור ובצו המניעה, אשר ניתן על ידי בית הדין הרבני במסגרת תביעתה למזונות ולמדור, כדי למנוע מבית המשפט לענייני משפחה לדון בתביעה
מהו המועד לעריכת איזון המשאבים
האם בנסיבות העניין על בית המשפט להפעיל את סמכותו לפי סעיף 8 לחוק יחסי ממון ולהורות על איזון הנכסים ברי האיזון בדרך של מחצה על מחצה
האם ניתן להקדים את מועד איזון המשאבים, כך שיחול לפני סיומם הפורמאלי של הנישואין
האם הפנסיה מהווה נכס בר איזון גם לגבי זוגות שנישאו עובר לתיקון החוק
האם קרן ההשתלמות היא זכות אישית שאין לאזן שוויה
האם יש לקיים איזון שלא בחלקים שווים
כב' הש':
פלוני פלונית
ב"כ שדה אור משה ב"כ הופרט אברהם
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dqpq
ביהמ"ש העליון לא יתערב בהחלטת בד"ר בעניין המועד הקובע לאיזון משאבים
• משפחה / רכוש
• משפחה / סדר דין
• משפחה / סמכות ענינית
באילו מקרים יתערב בג"ץ בהחלטות בתי הדין הדתיים ?
האם יתערב בג"ץ בעניינים הנוגעים לקביעת מועדים ?
מהו המועד לאיזון משאבים ע"פ סעיף 8 לחוק יחסי ממון ?
באילו נסיבות רשאי בית הדין לקבוע מועד איזון מוקדם ממועד פקיעת הנישואין ?
כב' הש':
פלונית כב' בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים
כב' בית הדין הרבני האיזורי תל אביב
פלוני
ב"כ עו"ד רפי כריסטוף ב"כ ללא תיאור
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_dbeg
קביעת המחלוקת רכושית בין בני הזוג על פי המתווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג
• משפחה / הסכמי ממון
• משפחה / גרושין
• משפחה / רכוש
• משפחה / סמכות ענינית
האם המשיב הסכים להרחבת היריעה שהותוותה בכתבי הטענות ומהסכמה זו שוב אין הוא רשאי לסגת
האם את איזון המשאבים שבין הצדדים יש לערוך ביחס לנכסים שהיו להם במועד פרידתם? - מהו המועד ממנו יש לערוך את איזון המשאבים
כב' הש':
חיים מירז אסתר מירז
ב"כ ז' רוזבלום ב"כ א' מ' שילה
ע' שמואלי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_dbzp
מוניטין אישי של בן זוג כנכס בר חלוקה האמור להיכלל במסגרת איזון משאבים בין בני הזוג
• משפחה / רכוש
• משפחה / עבודה
האם מוניטין אישי של בן זוג הוא נכס בר חלוקה האמור להיכלל במסגרת איזון משאבים בין בני הזוג
האם מוניטין אישיים שרכש לו אדם במהלך הנישואין ניתנים להערכה במקרים המתאימים
ההכרה של מוניטין וסיווגם במשפט הישראלי ובמשפט האמריקאי
האם ניתן להעביר או למכור, לפלוני (לאדם או עסק) אותם מוניטין שאינם גלומים בעסק, "כי אם בתכונותיו האישיות של בעל העסק
פרשנות המונח מוניטין
כב' הש':
פלוני פלונית
ב"כ אלכס גרינשטיין ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
החלטה ver_ddhq
מבחן סובייקטיבי לבחינת קיומה של כפייה חוזית בין בני זוג
• משפחה / הסכמי ממון
• משפחה / רכוש
• משפחה / חוזים
מהם התנאים להוכחת כפייה ע"פ סעיף 17(א) לחוק החוזים?
האם יש לבחון את קיומה של הכפייה ע"פ מבחן אובייקטיבי או סובייקטיבי?
מהי גישת המשפט העברי לסוגיית הכפייה?
האם העובדה שהמשיבה קיבלה ייעוץ שוללת את קיום הכפייה?
כב' הש':
פלוני פלונית
ב"כ עו"ד יהודה יניב ב"כ עו"ד שמואל מורן
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddna
מועד החלת הסדר איזון המשאבים
• משפחה / רכוש
האם כוונת הצדדים ע"פ ההסכם הייתה שחיובו של המשיב במזונות יפוג רק אחר סידור הגט בפועל, או למצער, עם מילוי חלקו של המשיב, במתן הגט למערערת?
האם אכן נפגע קניינו של המשיב בניגוד להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?
האם בדין קבע בית משפט קמא כי זכאותם של הצדדים לקבלת מחצית מרכושם המשותף, תתגבש רק אחר סידור הגט בין הצדדים?
כב' הש':
ד' ס' ד' א'
ב"כ עו"ד קטן מאיר ב"כ עו"ד מנחם דוד
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddpf
נדחה ערעור בעניין תביעות רכושיות בין בני זוג
• משפחה / רכוש
האם נסיבות העניין מיוחדות ומצדיקות חלוקה שוויונית של רכוש הצדדים?
האם בימ"ש קמא יכול היה לאזן באופן מדויק את רכושם של הצדדים?
האם המערער חשף את מלוא היקף פעילותו הנוגעת לחברה?
כב' הש':
א' א' ר' א'
ב"כ עו"ד בן חיים ב"כ עו"ד יששכר
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddsw
אשה שהשקיעה בדירה תקבל פיצוי בגין השקעתה טרם פינויה ממנה
• משפחה / מזונות
• משפחה / רכוש
האם האישה הרימה את נטל ההוכחה כי אם הבעל ואחותו נתנו לה את הזכויות בדירת המגורים במתנה?
האם האשה זכאית לקבל מהמערערים, בעלי הדירה, פיצוי בגין השקעתה בדירה? מה גובה הפיצוי?
האם יש לדחות את מועד פינוי האישה עד לאחר שתקבל את הפיצוי בגין שווי ההשבחה?
האם יש להתערב באיזון המשאבים בזכויות הסוציאליות שבצע בימ"ש קמא?
כב' הש':
פלוני
פלונית 1
פלונית 2
אלמונית
ב"כ עו"ד זלץ טל ואח' ב"כ עו"ד זאב הבר ואח'
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
החלטה ver_dduq
ידועים בציבור והסדר איזון משאבים
• משפחה / רכוש
מהו המועד בו החלו בני הזוג להיחשב בגדר ידועים בציבור?
האם ניתן להכיר בבני זוג כידועים בציבור גם ביחס לתקופה בה אחד מבני הזוג , או שניהם, נשואים באופן פורמלי לאחרים?
האם ניתן להקל ברכיב ה"מגורים המשותפים" לצורך הגדרת בני זוג כידועים בציבור?
האם יש לכלול את המאזנים של חברת בל-פאם בע"מ לשנים 1998-1999 בגדר הרכוש שיאוזן בין הצדדים?
האם לביהמ"ש לענייני משפחה הסמכות העניינית לדון בכל הנוגע ליחסים בין הצדדים לחברה?
כב' הש':
ד.ו. י.א.
עזבון המנוחה י.ל. ז"ל
ב"כ עו"ד אופיר נאור ב"כ עו"ד רוזנבלום זרח
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ