סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
מאמר משפטי art_bsor
הזכיינים מודים לך, יוסי מימן
• מנהלי / חובת מכרז
• מנהלי / הבטחה מנהלית
על מצב ערוץ 2, אי הוודאות השוררת באשר לעתידו אחרי נובמבר 2003 . הביקורות והתסיסה. זיכיון ערוץ 2 הוארך בשנתיים דבר המעלה תהיות לאור ההחלטה כי אין לתת הארכת זיכיון ללא תמורה
להורדת המסמך » לצפיה במסמך »
... שלח קישור לחבר
מאמר משפטי art_bvrk
חוק חובת המכרזים - רווח או הפסד
• מנהלי / חובת מכרז
למעלה מעשור מאז הוחל ביישום חוק חובת המכרזים, מבקש המחבר להעריך את היתרונות והחסרונות הגלומים בחוק ובתקנות שהותקנו בעקבותיו. על סמך הניסיון הרב שנצבר, מציע המחבר מספר דרכים לשיפור ולצמצום החסרונות
להורדת המסמך » לצפיה במסמך »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_ajh
מינוי מועמד למנהל לבנייה כפרית בשל השתייכותו הפוליטית וללא מכרז
• מנהלי / התערבות בהחלטה מנהלית
• מנהלי / חובת מכרז
• מנהלי / הבטחה מנהלית
• מנהלי / מינוי פוליטי
מהי עמדת ביהמ"ש לתוקפו של מינוי פוליטי בשרות הציבורי
מהן המשרות הציבוריות הפטורות מחובת מכרז על פי חוק המינויים
מהו המנגנון התקין לביצוע מינוי חריג
כיצד פסק בג"צ במקרה בו לא קוימה חובת מכרז טרם המינוי
כב' הש':
הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח
מדינת ישראל
שר הבינוי והשיכון
שמעון אינשטיין - מנהל המינהל לבניה כפרית
ב"כ דליה פילוסוף
אורלי לייבו
ב"כ נורית אלשטיין
משה בלטר
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bdao
בקשת מידע מעירית נס ציונה בעניין דרכי ההתקשרות של העיריה עם קבלן לפרסום על גבי שלטי הכוונה ברחובות העיר
• מנהלי / שירות ציבורי
• מנהלי / התערבות בהחלטה מנהלית
• מנהלי / חובת מכרז
האם המידע המבוקש עשוי לפגוע בגורם שלישי כלשהו ועל כן יש טעם בהסתרתו מן העותר
מהי הדרך הראויה לפניית העותר לעירייה על מנת לקבל את המידע המבוקש
כב' הש':
משה סליפוי עירית נס ציונה
ב"כ ברוש ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_beav
תובענה בדרך המרצת פתיחה בה מתבקש בית המשפט להכריז כי המבקשת הינה הזוכה במכרז וכי הצעת משיבה 3 פסולה באשר לא צורפה לה ערבות בנקאית
• מנהלי / התערבות בהחלטה מנהלית
• מנהלי / חובת מכרז
האם יש חשיבות לשאלה אם מדובר ביועץ משפטי סטטוטורי או יועץ משפטי חיצוני הממלא בפועל פונקציה של יועץ משפטי סטטוטורי
האם ניתן לראות במסמך הנדון תחליף לערבות בנקאית באופן השומר על עיקרון השיוויון בין המציעים ובאופן המבטיח את האינטרסים של המזמין
מטרת דרישת הערבות הבנקאית במכרזים
האם המסמך שהוגש על ידי סמארה טעון ביול, אם לאו
כב' הש':
אבו ראס ראסם בע"מ ועדת המכרזים של עיריית תמרה
עיריית תמרה
א. סמארה בע"מ
ב"כ מ. אברהים ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfvz
האם מעקרון של דין זכאי אדם הנוטל חלק במכרז, לתקוף את ההחלטה במיכרז או שמא נאמר, כי בשל כך שהחזיר לעצמו את כתב הערבות אין הוא זכאי כלל להעמיד עצמו כתובע התוקף את תוצאות המיכרז
• מנהלי / התערבות בהחלטה מנהלית
• מנהלי / חובת מכרז
1. בהניחנו כי סמג"ש לא תוכל לזכות במיכרז - אך באשר החזירה לעצמה את כתב הערבות, האם זכאית היא לתקוף את זכייתה של רם במיכרז, או שמא נאמר אין הוא זכאית לכך?
2. בהנחה שטמג"ש זכאית לתקוף את זכייתה של רם במכרז, האם קנתה טמג"ש זכות נוספות והיא בהחזירה לעצמה את כתב הערבות חילטה טמג"ש יכולות לזכות במיכרז?
כב' הש':
טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרוייקטים בע"מ
אדמוב פרוייקטים בע"מ
H. BRAMM GMBH
רשות הניקוז קישון
רם עבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ
צמנכל הנדסה ובנין (94) בע"מ
ב"כ אורי ברימר
בועז שפריר
ב"כ ד"ר ראובן לסטר
אהוד חושן
שי ניידרמן
אורית חינקיס
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfxo
בקשה שהגיש המבקש למתן צו מניעה זמני, המונע את כניסתו של המשיב מס' 2 לתפקיד השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים בירושלים, מכuח זכייתו במכרז חיצוני שהתקיים ביום 20/3/01, וזאת עד למתן פסק דין סופי בתביעה העיקרית
• מנהלי / התערבות בהחלטה מנהלית
• מנהלי / חובת מכרז
1. מהו הכלל לקיום מכרז פומבי?
2. כיצד נערך מכרז פנימי בשירות המדינה?
3. האם היhתה מניעה לכך שהמשיב 2, יגיש את מועמדותו, ואף להיבחר במכרז החיצוני, חרף העובדה שהוא לא נבחר במסגרת המכרז הפנימי, אך גם לא נפסל במפורש על ידי הועדה?
4. מהו ניגוד עניינים והאם לקה בו הרכב הועדה?
5. האם חומר מכפיש אודות המבקש הובא לידיעת הועדה ו/או מי מחבריה?
כב' הש':
גלעד יצחקי משרד ראש הממשלה נציבות שירות המדינה
יעקב אודיש
דב בנדל
אבנר סדיר
משרד המשפטים
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bgek
עתירה כנגד החלטתו של המשיב 1 לערוך מכרז חוזר בדבר משרה בה זכתה המערערת.
• מנהלי / שירות ציבורי
• מנהלי / חובת מכרז
1. על פי טילו הוראות יש לערוך "מכרז פנימי" בשירות המדינה?
2. מה הם החובות המהותיות החלות על החלטות הממונה על מיכרז בשירות המדינה?
3. מה תכולתה של זכות הטיעון?
4. מה דין הפרתם של כללי המכרז ובאילו נסיבות יורה בית הדין על ביטולו?
כב' הש':
גילה שנער נציב שירות המדינה
דניס מאיר
ב"כ א' בן טובים
ט' שפארבר
ב"כ ר' צביאלי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bggt
עתירה סביב הטענה שמרגולין הזוכה במכרז, אינה עומדת בשניים מתנאי הסף של המכרז
• מנהלי / התערבות בהחלטה מנהלית
• מנהלי / חובת מכרז
1. מהו שיהוי לעניינה של עתירה מנהלית ומהי ההבחנה בין שיהוי סובייקטיבי לשיהוי אובייקטיבי?
2. האם התמהמהות העותרת עולה כדי שיהוי בלתי סביר במקרה דנן?
3. מהי גישת ההלכה הפסוקה לעניין הפרשנות של תנאי סף במכרז?
4. האם תתקבל טענת המסד של העותרת המתייחסת להצגת מבנה המלון לשם הוכחת רכיב הניסיון שמושאו גובה המבנה?
5. האם תתקבל טענת העותרת בעניין אי ההתאמה של מרגולין לתנאי הסף שבסעיף 12 לתנאי המכרז?
6. האם סעיף 13 לתנאי המכרז ניצב מחוץ ל"דרישות הסף"?
כב' הש':
אפרתי מדפיס ניהול פרוייקטים בע"מ מדינת ישראל - משרד הבטחון
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
ניצן ענבר ניהול פרוייקטים (1992) בע"מ
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bggx
עתירה מנהלית כנגד תוצאות המכרז נוכח הפגמים שנפלו בו
• מנהלי / התערבות בהחלטה מנהלית
• מנהלי / חובת מכרז
האם הפגם של מינימום השקעה בחברת החדשות של המשיבה הנו פגם מהותי או פגם טכני
מהם תנאי הכשירות לתנאים חיצוניים ותנאים פנימיים
האם ניתן להתנות על עקרונות דיני המכרזים שאינם מרובעים ותיקון פגמים אף על פי שהנם משמעותיים
האם ההכרעב בעניין הכשרת הפגם היתה צריכה להיעשות על ידי המועצה או על ידי המומחים המקצועיים
מהו תפקיד ועדת המכרזים
מתי יתערב בית המשפט בשיקול דעתה של ועדת המכרזים
האם הדרישה להשקעה בחברת החדשות הנה דרישת סף או תנאי מינימום
האם במקרה שדבק בהצעה פלונית פסול מחמת שהיא סותרת את כללי המכרזים, תיפסל הצעתו גם אם התנהגות המציע לא היתה נגועה בחוסר תום לב
האם עמדה המשיבה בתנאי הסף לגבי זהותה המשפטית
האם היתה התייחסות להסתייגות בהצעת העותרת והאם יש להתייחס לאיחור המשיבה בהגשת ההצעה
זהותה המשפטית של העותרת והאם היא עומדת בתנאי המכרז
האם הרשות היתה צריכה לפסול את שאר ההצעות מכיוון שאף אחת מהן לא עמדה בתנאי המכרז לגבי הוכחת חוסן כלכלי
האם משתתף במכרז יכול להשתהות בעתירה כנגד המכרז
כב' הש':
אפיק רום - הערוץ הישראלי החדש בע"מ
טי.וי.שלוש בע"מ
הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
שידורי עדן בע"מ
ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ