סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
הודעת ערעור sta_dsec
הודעת ערעור: ניתן לקבוע קיומו של הקדש בפועל באופן אינצידנטלי לתביעה העיקרית
• מקרקעין / הקדש
כב' הש':
נאמני ההקדשות של העדה הספרדית בעיה"ק צפת ומירון ע"י המנהל הרב שלמה שלוש
הרב שלמה שלוש
מאיר כרסנטי גבאי בית הכנסת אבוהב
תומר שמעון כמוס ת.ז. 4-02889184
ב"כ עו"ד אברהם נוה
עו"ד מ. נוה
עו"ד אורי נוה
עו"ד ת. אלמון
עו"ד ש. שוורץ
ב"כ עו"ד עמנואל סולומונוב
עו"ד דורון כוכבי
עו"ד ורד פוארטי-סולומונוב
עו"ד עופר סולומונוב
עו"ד גלית סולומונוב-פוגל
עו"ד רוית בר משיח
עו"ד שחף
... מסמכים קשורים
להזדהות כמנוי » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
סיכומי טענות מטעם המערערים sta_dsed
סיכומי טענות מטעם המערערים: ניתן לקבוע קיומו של הקדש בפועל באופן אינצידנטלי לתביעה העיקרית
• מקרקעין / הקדש
כב' הש':
נאמני ההקדשות של העדה הספרדית בעיה"ק
צפת ומירון ע"י המנהל הרב שלמה שלוש
הרב שלמה שלוש
מאיר כרסנטי גבאי בית הכנסת "אבוהב"
תומר שמעון כמוס ת.ז. 028891844
ב"כ עו"ד א.נוה
עו"ד מ.נוה
עו"ד א.נוה
עו"ד ת.אלמון
עו"ד י.חזן
ב"כ עו"ד עמנואל סולומונוב
עו"ד דורון כוכבי
עו"ד ורד פוארטי-סולומונוב
עו"ד עופר סולומונוב
עו"ד גלית סולומונוב-פוגל
עו"ד רוית בר משיח
עו"ד שחף
... מסמכים קשורים
להזדהות כמנוי » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_beee
תביעה לפירוק שתוף במקרקעין
• מקרקעין / שיתוף במקרקעין
• מקרקעין / הקדש
האם לנתבעת 2 זכות לחזקה ייחודית בחלק מסוים של המקרקעין והאם פירוק על דרך מכירה יקנה לה הגנה מכח ס' 33 לחוק הגנת הדייר
האם כתב הנאמנות הקנה לנאמנים זכות חזקה ייחודית בשטח מסוים במקרקעין
האם מדובר במקרה דנן בנאמנות על פי כתב הקדש והאם מדובר בהקדש ציבורי
האם הפכו הנתבעים את חובות הנאמנות כדי בטול ההקדש או הנאמנות
מהי הדרך הראויה לפירוק השיתוף במקרה דנן
כב' הש':
לב (סמואל) שמואל קורנבוים אסתר ואח
ב"כ ברגר ב"כ יערי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bhkq
תביעה לפירוק שיתוף
• מקרקעין / שיתוף במקרקעין
• מקרקעין / חזקה
• מקרקעין / הקדש
• מקרקעין / הגנת הדייר
מהם דרכי יצירתה של נאמנות
מה המייחד כתב ההקדש לעומת נאמנות
מהם התנאים ליצירתו ותחולו של הקדש
מהי הכוונה ליצור הקדש על-פי משמעותו המהותית
האם משלא נחתם מסמך בפני נוטריון אין לו נפקות של הקדש
מי הם הזכאים להמשיך כדיירים מוגנים בבתי העסק לאחר פטירת הדייר המוגן
מדוע השתרשה בפסיקה המגמה להצר ככל האפשר את תחולת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר ( נוסח משולב) תשל"ב
באילו מקרים יכול בעל משותף להפוך לדייר מוגן בעת פירוק הנכס המשותף
מה התנאי שבהתקיימו תיחשב החזקה בלעדית בדירה כחזקה כדין
באילו מקרים לא יורה בית המשפט על חלוקה בעין
כב' הש':
לב (סמואל) שמואל קורנבוים אסתר ואחרים
ב"כ ברגר ב"כ יערי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bhqr
בקשה למתן הוראות מראש בכל הנוגע למילוי תפקידם של המבקשים לביצוע הפעולות בחוזה הנאמנות ובשטר ההקדש, וזאת על יסוד הוראת סעיף 19(א) לחוק הנאמנות תשל"ט
• מקרקעין / הקדש
האם ישנה האפשרות לעשות שימוש בסעיף 19(א) לחוק, כדי להכשיר מראש יצירת נאמנות ו/או הקדש, על כל ההוראות הכלולות במסמכי יצירתם
האם הבטחת זכויות הפנסיה של עובדי הקק"ל מלפני 1995 הינה בגדר "עניין ציבורי
כב' הש':
קרן קיימת לישראל
הימנותא בע"מ
שלמה גרבץ
יו"ר עמית של דירקטוריון קק"ל
רשם ההקדשות
האפוטרופוס הכללי והנאמן הציבורי
היועץ המשפטי לממשלה
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_btqr
דינו של הסכם מכר של חלקת קרקע ביפו, המוחזקת בידי ועד הנאמנים לנכסי הווקף המוסלמי ביפו
• מקרקעין / הסדר זכויות במקרקעין
• מקרקעין / הקדש
טענות לעניין שכר הכונסים
טענות לעניין בטלות הסדר הפשרה
בטלות הסדר הפשרה
כב' הש':
נחמן גולדברג
עו"ד - כונס נכסים
יששכר פישר
עו"ד - כונס נכסים
אורי מאירוביץ
עו"ד - כונס נכסים
ישראל פרי
עו"ד - כונס נכסים
ועד הנאמנים לנכסי הווקף המוסלמי בת"א יפו
חברת חיים שכטר לבניין והשקעות בע"מ (בפירוק) על ידי המפרק עו"ד גרינברג
אלכסנדר טל
עו"ד כונס הנכסים הרשמי
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_cacx
אופן החישוב של פיצוי נזיקי בגין הפקעת מקרקעין
• מקרקעין / הסדר זכויות במקרקעין
• מקרקעין / הקדש
• מקרקעין / תכנון ובניה
האם התובע ידע על ההפקעה או היה עליו לדעת על כך
מהי הדרך בה על שר האוצר לפרסם את ההודעה על כוונתו לרכוש קרקע לצורך ציבורי
האם קיימת חובה לבצע מסירה אישית של הודעת ההפקעה למי שאינו רשום בספרי האחוזה כבעל זכויות בנכס
האם התובע זכאי לפיצוי מכוח הקבוע בפקודת הקרקעות
האם התובע זכאי לפיצוי מכח דיני הנזיקין בגין ההפקעה
באילו נסיבות חובה להודיע על ההפקעה גם למי שזכויותיו אינן רשומות בספרי המקרקעין
האם במקרה דנן ידעה הנתבעת על זכויותיו של התובע במקרקעין המופקעים
האם הנתבעת התרשלה בכך שלא שלחה ולא ניסתה לשלוח לתובע הודעה על הכוונה להפקיע את הנכס
מהו הבסיס הנכון לפיצוי בגין ההפקעה מכוח עוולת הרשלנות
האם סביר כי הפיצוי הנזיקי יעלה על הפיצוי לפי פקודת הקרקעות
האם התובע הוכיח כי אילו היה יודע על ההפקעה הוא היה רוכש מקרקעין חלופיים
באילו נסיבות ניתן לטעון לעשיית עושר ולא במשפט כאשר הנכס הופקע כדין
כב' הש':
הקדש שערי תורה ע"י אפוטרופסיו הנאמנים להקדש מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל
ב"כ שוב ולביא ב"כ גופמן
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_caqz
בית המשפט הורה על סילוק יד של דייר מוגן בנכס
• מקרקעין / הקדש
• מקרקעין / שכירות
האם נוצר חוב בדמי השכירות המוגנים מיום 1.5.02 עד יום 1.11.03, בסך 11,250 ₪ או בכל סכום אחר
האם הנתבע השכיר את הנכס לצד ג', ואם כן, האם הפר בכך את הסכם השכירות
האם הנתבע הפיק מהשכרת המשנה רווח בלתי הוגן, בשים לב לדמי השכירות שהוא משלם וליתר נסיבות העניין
במידה והנתבע הפר את דמי השכירות, האם יש להורות על פינויו מהנכס או להעניק לו סעד מן הצדק ע"פ סעיף 132(א) לחוק הגנת הדייר
כב' הש':
עו"ד ירון רבינוביץ' כנאמן הקדש שלמה יעקב מוסאיוף ישראל שאולי
ב"כ ירון רבינוביץ ב"כ א. אורדן
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dfyh
סמכות בית המשפט המחוזי לדון בקיומו של הקדש באתר הרשב"י במירון
• מקרקעין / הקדש
• מקרקעין / בעלות
איזו ערכאה מוסמכת לדון בתובענה לפי חוק הנאמנות ע"פ סעיף 37 לחוק?
האם רשאי בית המשפט להצהיר על קיום הקדש, בהעדר כתב הקדש ע"פ סעיף 17(ג) לחוק הנאמנות ?
האם סימן 53(3) לדבר המלך בעניין הקדש שכונן לפני בית דין רבני מהווה חריג לסמכותו של בית המשפט המחוזי ?
מהו החוק החל על הקדש דתי שנוצר בפני בית דין דתי על פי הדין הדתי לאחר כניסתו לתוקף של חוק הנאמנות ?
איזו ערכאה מוסמכת לדון בהקדש דתי לא מוסלמי שכונן בפני בית דין שרעי ?
מהם התנאים לקיומה של סמכות ייחודית לבית הדין הרבני לדון בהקדש ?
האם שמו הערבי של ההקדש מהווה אינדיקציה לכינון ההקדש בפני בית דין שרעי ?
האם דבר המלך על המקומות הקדושים השולל מבית המשפט סמכות להכריע בזכויות מהותיות הקשורות למקומות אלו, חל על סכסוך הנוגע לעצם קיום הקדש וניהולו?
כב' הש':
היועץ המשפטי לממשלה
רשם ההקדשות
הקדש העדה הספרדית בעיה"ק צפת ומירון
הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א
הרה"ג דוד שלוש שליט"א
הרה"ג משה תנעמי שליט"א
הרה"ג אליהו שרם שליט"א
הרה"ג אברהם חזן שליט"א
מנחם ידיד
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
עו"ד שאול הלוי
ועד ההקדשות
ועד ההקדשות
הקדשות העדה הספרדית בצפת ומירון
ב"כ עו"ד משה גולן ב"כ עו"ד אברהם נווה
עו"ד שאול הלוי
עו"ד יהודה קפלן
עו"ד יוסף שיחור
עו"ד יצחק ספרא
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dsau
ניתן לקבוע קיומו של הקדש בפועל באופן אינצידנטלי לתביעה העיקרית
• מקרקעין / הקדש
מהם התנאים ליצירת הקדש ע"פ סעיף 17(א) לחוק הנאמנות ?
האם ניתן להצהיר על קיום הקדש אף בהעדר "כתב הקדש" ?
האם העובדה שהבעלות בנכס ההקדש רשומה על שם יוצר ההקדש נוגדת את דבר קיומו של ההקדש ?
האם ידע הרוכש על קיומו של הקדש בפועל במקרקעין בעת רכישתם ?
האם הדיון בשאלת קיומו של הקדש יכול להיעשות באופן אינצידנטלי ?
כב' הש':
נאמני ההקדשות של העדה הספרדית בעיה"ק צפת ומירון ע"י המנהל הרב שלמה שלוש
הרב שלמה שלוש
מאיר כרסנטי גבאי בית הכנסת אבוהב
תומר שמעון כמוס
ב"כ עו"ד אברהם נוה ב"כ עו"ד עמנואל סולומונוב
... מסמכים קשורים
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ