סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
פסק דין ver_bxzr
פינוי וסילוק יד מנכס
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / שכירות
• מקרקעין / הגנת הדייר
על מי נטל ההוכחה בתביעה להסגת גבול
האם הנתבע הצליח להוכיח שחזקתו בנכס אינה שלא כדין
האם המעמד של הנתבע בנכס הוא של פולש
האם יש לפרש את החוזה באופן שיעניק לנתבע זכויות קנייניות בחצר, או לכל הפחות, זכויות שימוש בה
האם הנתבע פעל בחוסר תום לב בתפיסתו שטחים נרחבים בהיקף כה מרשים, מתוך ידיעה ברורה שהדבר נעשה בהיעדר זכויות במושכר
האם לנתבע יש זכות מעבר בנכס
האם סבתו של הנתבע היא ברת רשות בשטחים הסמוכים למושכר
כב' הש':
מינהל מקרקעי ישראל ציון חבה ת.ז
ב"כ י. תורג'מן ואח ב"כ נסים שקר ואח
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bysz
פינוי וסילוק יד משתי דירות
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / רישיון /בר רשות
האם הנתבע הראה הגנה ולו לכאורה כנגד התביעה על מנת ליתן לו רשות להתגונן
האם הנתבע הוא בר רשות בלתי הדירה
האם הנתבע הוכיח את טענתו, כי השקיע בשיפוצים בדירות, והשקעה זו נותנת לו רשות מכללא להחזיק במושכר
כב' הש':
לאה דנקנר ת.ז ניסים ביטון ת.ז
ב"כ כצמן ועו"ד כגן ב"כ אלטוחי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_cajx
קבלת תביעה לסילוק יד ממקרקעין ודחיית תביעה לדמי שימוש בגין השימוש בשטח
• מקרקעין / בעלות
מהי הדרך לסתור תוכנו של מסמך כתוב ע"פ סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית
האם הוכח כי הנתבע מחזיק בנכס שלא כדין
מהו נטל ההוכחה בו צריך לעמוד מי שתובע דמי שימוש ראויים
האם יש לדחות את התביעה לדמי שימוש עקב אי הוכחת גודל השטח המדויק שהוחזק שלא כדין
כב' הש':
רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפיתוח ארגז יוסף
ב"כ איברהים חורי ב"כ אלי כץ
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_cboj
סילוק יד ממקרקעין שבבעלות המרכז הרפואי הלל יפה -חדרה
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / רישיון /בר רשות
האם החזקתו של הנתבע במקרקעין, במסגרת ניהול המזנון, נעשתה ברשות או שמא הוא בגדר מסיג גבול?
בהנחה שהחזקתו של הנתבע במקרקעין כאמור נעשתה ברשות, האם רשאית התובעת לבטל את הרשות שניתנה לו להמשך שהייתו במקרקעין?
האם ניתנה לנתבע הבטחה שלטונית מטעם הנציגים המוסמכים של התובעת או מי מנציגי המרכז הרפואי, כי ימשיך להחזיק ולנהל מזנון במקרקעין לכל ימי חייו?
האם התובעת זכאית לדמי שימוש, לעבר ולעתיד?
בהנחה שביהמ"ש יחליט להורות על פינויו מהמקרקעין, האם זכאי הנתבע לפיצוי כלשהו?
אם כן- מה שיעור הפיצוי המגיע לתובע בגין עלות בניית המזנון והמקרקעין?
כב' הש':
מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי הלל-יפה
חדרה
חיים מימון ת.ז
ב"כ יהודה גלייטמן ב"כ יאיר בן דוד
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_daao
דרישה לסילוק ידו של פולש משטח מקרקעין
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / צו מניעה במקרקעין
• מקרקעין / כללי
האם הגשת ערעור, כשהיא לעצמה, מונעת בעד הזוכה להוציא לפועל את פסק-הדין או לפעול על-פיו בכל דרך אחרת
באילו תנאים מצטברים מותנה "טעם מיוחד" לעיכוב ביצוע
כב' הש':
יוסף אמזלג מינהל מקרקעי ישראל
ב"כ ללא תיאור ב"כ ד"ר חיה זנדברג
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_dadk
היקף סמכותו של המינהל לפעול בקרקע-ציבור על פי החוק לסילוק פולשים
• מקרקעין / הסדר זכויות במקרקעין
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / חזקה
• מקרקעין / רישיון /בר רשות
מה טיבה של סמכות המינהל מכח חוק סילוק פולשים להוציא צו סילוק יד כנגד תופס במקרקעין
מה הגבולות והתנאים להפעלת סמכות סילוק יד ממקרקעין על ידי המינהל
כיצד מתיישבת סמכות המדינה לסילוק יד ממקרקעין עם תפיסות מקובלות במשפט באשר לדרכי פינוי וסילוק יד של מסיגי גבול בקרקע
מהם התנים המוקדמים להוצאת צו סילוק פולש
האם לגופם של דברים הוכח כי המשיב מסיג גבול בשטח האולם וכי דינו סילוק יד מהמקום
על מי מבעלי הדין נטל ההוכחה - האם חובה על המדינה להוכיח את העדר זכותו של המשיב לשטח האולם, או האם הנטל עליו לשכנע בדבר זכותו לשטח זה
כב' הש':
מדינת ישראל אליעזר בן שמחון
ב"כ משה גולן ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_dccg
הליך פינוי פולשים במקרקעין - עשיית דין עצמי
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / חזקה
חובתה של המשטרה לחוש לעזרתו של מחזיק כדין במקרקעין ולסייע בידו לאכוף את זכות העזרה העצמית
פרשנות סעיף 18(ב) לחוק המקרקעין
מתי מתערבת המשטרה ומסייעת לבעל החזקה להפעיל את זכות העזרה העצמית שלו
האם העותרים הוכיחו את התקיימותם של התנאים הנדרשים להקמתה של זכות העזרה העצמית
ההבחנה בין החזקה בפועל לבין הזכות להחזיק
כב' הש':
אברהם סוכולובסקי ז"ל
אביבה סוכולובסקי ז"ל
חלקה 303 בגוש 26 בע"מ ואח
השר לענייני בטחון פנים
המפקח הכללי של המשטרה
ב"כ מרים שמש
אריה סוכולובסקי
ב"כ חני אופק
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddki
התקבלה תביעה כנגד קיבוץ גבעת השלושה לסילוק יד ממקרקעין
• מקרקעין / הסדר זכויות במקרקעין
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / שכירות
האם המקרקעין הינם חלק מן המשבצת החקלאית שהוקצתה לנתבע?
האם הנתבע היה מודע להבחנה שבין שטח משבצת המוחזק בתנאי נחלה מזה ובין שטחי עיבוד זמני מזה?
האם הנתבע זכאי להיבנות מן הטעות שנפלה בהכללת השטחים הזמניים בשטח המשבצת במהלך התקופה החוזית שעד לשנת 1998 ?
האם צודק הנתבע בטענתו, כי חתימתו של ממ"י על הסכמי המשבצת מאז 1989 מהווה ביטוי של הבטחה שלטונית מחייבת אשר יצרה אצלו אינטרס הסתמכות הראוי להגנה, באשר להכללת שטחי העיבוד העונתיים כחלק בלתי נפרד משטח המשבצת?
האם חוק המועמדים להתיישבות חקלאית תשי"ג-1953 (חוק ההתיישבות) חל על המקרה?
האם הנתבע יכול לחסות בצל ההוראות המיטיבות של החלטה 727 בדבר פיצוי כנגד פינוי?
האם ממ"י נהג בצורה מפלה, שכן קיבוצים ופרטים אחרים זכו לפיצויים מכוח החלטה 727?
האם נפגעה זכות הקניין של הנתבע?
כב' הש':
מדינת ישראל
רשות הפיתוח
קיבוץ גבעת השלושה
ב"כ עו"ד בן עזר מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) ב"כ עו"ד בלטר גוט אלוני
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_deby
זכאות בעלי נכס מושכר לתבוע בגין שימוש שלא כדין ברכוש המשותף
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / שיתוף במקרקעין
• מקרקעין / בתים משותפים
• מקרקעין / שכירות
מהו המקור הנורמטיבי ממנו נובעת החובה לשלם דמי שימוש ראויים?
האם סעיף 33 לחוק המקרקעין חל על יחסים בבית משותף ?
האם העובדה כי הדירה מוחזקת בשכירות ע"י אחר שוללת מבעל המקרקעין לתובע דמי שימוש בגין הרכוש המשותף?
באילו מקרים רשאי בית המשפט לפטור את הזוכה מחובת ההשבה ע"פ דיני עשיית עושר ולא במשפט?
כב' הש':
מזרחי משה
מזרחי מרים
מזרחי יהושע
הולצמן מקס
ב"כ עו"ד קורוליק ד ב"כ ללא תיאור
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dedz
רכישת קרקע מוסדרת בידיעה שלא ברור מי בעליה אינה זוכה להגנת תקנת השוק
• מקרקעין / הסדר זכויות במקרקעין
• מקרקעין / בעלות
• מקרקעין / רישום
האם משידעו הרוכשים כי שאלת הבעלות על הקרקע לא הובררה אין להחיל לגביהם את תקנות השוק שבחוק המקרקעין ?
האם יש לראות במקרקעין הנדונים כ"מקרקעין מוסדרים" ?
האם מהות הליך הסדר המקרקעין הינו קביעת הבעלות?
האם הרישום לפיו נושא הבעלות נמצא במחלוקת מהווה ראייה לתוכנו ?
כב' הש':
הקדש שלמה יעקב מוסאיוף
ע"י נאמן ההקדש עו"ד ירון רבינוביץ'
אמות השקעות בע"מ
תחנת אוטובוסים מרכזית ירושלים בע"מ
ב"כ עו"ד ק. זמיר-אלימלך ב"כ עו"ד א. אקסלרד
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ