סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
פסק דין ver_bfqe
טענה לפיה תביעה של רשלנות מקצועית של עו"ד לא הוגשה בתוך תק' הביטוח, ולכן עפ"י תניית פטור בחוזה הביטוח הנתבעות פטורות מאחריות
• דיני חוזים / צורת החוזה ותוכנו
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / תום לב ותקנת הציבור
• דיני חוזים / חוזים אחידים
האם דרישת חברות הביטוח לקיום התנאי בפוליסה היא סבירה?
2. סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח- האם קוגנטי?
3. האם התנאי שהוכנס לפוליסת הביטוח הוא בלתי סביר עד כדי הפרה ברורה של החוק?
4. האם התנאי עומד במבחן תקה"צ ו\או במבחן חוק החוזים האחידים?
5. האם הפוליסות דנן הן בבחינת חוזה אחיד?
כב' הש':
שמואל בורנשטיין
סנדרה בורנשטיין
נעמי קפלן
מנורה חברה לביטוח בע"מ
הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
ב"כ ש. סעדיה ב"כ ב. יקותיאלי
שטיינר
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfqr
שאלת פרשנות המונח: " מכל סיבה שהיא" בפוליסה של מנכ"ל המשיבה שנחשד בעבירות פליליות.
• דיני חוזים / צורת החוזה ותוכנו
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / פירוש והשלמה
איך יש לפרש את המונח "מכל סיבה שהיא" בפוליסות הביטוח לאור כלל הפירוש של חוזים ולאור המטרות והתכליות המונחות בבסיס החוזה?
2. ממה מורכבת תכלית החוזה?
3. מה הייתה כוונתם הסובייקטיבית המשותפת של הצדדים להסכם?
4. האם עפ"י אומד דעת הצדדים, ביצוע עבירה פלילית עדיים מזכה בתגמולי הביטוח?
5. האם פרישה "מכל סיבה"- המזכה בדמי הביטוח- משתרעת גם על פרישה בעקבות ביצוע מעשי גניבה והפרת אמונים הגורמים נזק למעביד?
כב' הש':
יעקב ברק ביה"ד הארצי לעבודה ואח'
ב"כ י. רובין ב"כ הלנה ביילין
גיל אריה
אריה אריאלי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfqw
מחלוקת בעניין זכות המערערת במגרש בעקבות ביטול הסכם לבניית בית בינה לבין המשיבה לאחר שהופר מס' פעמים
• דיני חוזים / צורת החוזה ותוכנו
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / חוזים אחידים
• דיני חוזים / הפרות חוזה והתרופות בגינן
האם ניתן לראות את ההסכם כבלתי צודק רק בשל כך שהמשיבה לא נענתה לבקשת המערערת לרישום משכנתא על המגרש להבטחת אותה ההלוואה?
2. האם התנאי שאפשר את ביטוח ההסכם בשל ההפרה, הוא תנאי מגביל לפי ס' 15 לחוק החוזים האחידים?
3. האם התנאי האמור מקפח?
4. האם היה פסול בקיום הדיון במתכונת של המרצת פתיחה?
5. מדוע יעניק ביהמ"ש סעד הצהרתי בנוסף לסעד מהותי המצוי כבר בידי הצד שמבקשו?
כב' הש':
לילי וולקוביצקי החברה לפיתוח קיסריה בע"מ
ב"כ ד. גנור ב"כ ד. קליר
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfrv
תובעת 2 תובעת בגין פיקוח עליון שביצעה עפ"י הסכם התכנון ואילו תובעת 1 תובעת את יתרת התמורה עפ"י הסכם הביצוע. טענת הנתבעת כי היא פטורה מלשלם את היתרה הנ"ל עקב הליקויים ו/או אי השלמה של עבודות השיפוץ שבוצעה ע"י תובעת 1 (מנהל שתי התובעות הינו אותו אדריכל).
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / פירוש והשלמה
1. האם הפיקוח הצמוד הניתן ע"י אמטל, והפיקוח העליון הניתן עפ"י הסכם התכנון ע"י א.מ., היינו הך הם, כאשר מנהל שתי התובעות כאמור הינו אותו אדריכל?
2. האם "תיקוני שפכטל כלליים בכל המשרד" כוללים גם את החלקת הקירות הפנימיים בשפכטל?
כב' הש':
אמטל לבניין בע"מ ואח' הדני נסיעות (1977) בע"מ
ב"כ בלחסן ב"כ גוטליב
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfrx
התובעים הינם מתווכים מורשים במקרקעין. התובע 1 היינו בעל משרד תיווך, התובע 2 עובד כסוכן במשרדו. הנתבעים הינם בני זוג, אשר בעת הרלוונטית ביקשו למכור את דירתם ולרכוש נכס מקרקעין אחר למגוריהם
• דיני חוזים / צורת החוזה ותוכנו
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / תום לב ותקנת הציבור
• דיני חוזים / המחאת זכויות וחיובים
• דיני חוזים / חוזים אחידים
1. האם מתווך שהינו בעל משרד תיווך יכול להגיש התביעה נגד לקוח בשם משרדו (שאינו אישיות משפטית)?
2. האם החובה לציין את תיאור הנכס המבוקש בפרטי טופס ההזמנה על פי תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב) תשנ"ז - 1977 משמעה, כי כאשר ישנה אי התאמה בין סוג הנכס המבוקש לבין סוג הנכס שהוצע ונרכש - פוטרת את הלקוח מהתחייבותו לתשלום דמי תיווך?
3. מתי זכאים המתווכים לדמי התיווך המוסכמים, בהיותם "הגורם היעיל" לביצוע העסקה?
4. האם קבלת הטענה, כי קיימים בחוזה אחיד תנאים מקפחים הייתה גורמת לביטול ההסכם בכללותו?
5. האם חתימות הנתבעים, לפי מיקומן בטופס, באו רק לאשר שלא ראו את הנכסים המפורטים בו ולא מתייחסות למכלול תנאי ההסכם?
כב' הש':
סלומון שלום
ינון צדוק
ארי משה
אדרי מרים
ב"כ א. כהן ב"כ י. אהרונסון
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfsb
משך תוקף הזכיון אל מול עמדת התובעים שהסכם הזיכיון בין הצדדים מעולם לא פקע וימשיך לחול
• דיני חוזים / הסתמכות השתק ותום לב
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / פירוש והשלמה
1. ברגע שהסכם הזכיון לא קויים ככתובו וכלשונו האם הסכם הזכיון נשתכלל לידי הסכם חדש?
2. האם ניתן ללמוד מהסכם היזמות שאינו מוגבל בזמן, לעניין תקופת הזכיון?
3. כיצד יש לפרש ולהשלים, במידת הצורך, הסכם זיכיון?
4. מהן הנסיבות שמתוכן ניתן לאמוד את דעתם של הצדדים?
5. מהו השימוש הנכון בעיקרון תום הלב בפרשנות חוזה והשלמתו?
כב' הש':
ישראל אסטרייכר ואח' אופטיקנה חיפה (1992) בע"מ ואח'
ב"כ פיש ב"כ צור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfsf
התביעה והתביעה שכנגד עניינן סכסוך בין מזמין למבצע עבודות מיזוג אויר באתר בניה
• דיני חוזים / הסתמכות השתק ותום לב
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / הפרות חוזה והתרופות בגינן
מי מהצדדים הפר את החוזה וגרם להפסקת ההתקשרות
האם כניסת הנתבעת לאתר מהווה עוולה של גרם הפרת חוזה
האם קבלן שמקבל עליו עבודה בנתונים כגון אלה אמור להיות ער למגבלות המתוארות ולא לקבל על עצמו לוח זמנים שלא יוכל לעמוד בו
האם הנתבעות הן שהפרו את החוזה בכך שסילקו את התובעת מהאתר למרות שהן יכלו לעשות כן על פי ההסכם ביניהם
האם ידיעת התובעת, כי היקף העבודה יצטמצם רק לאותו חלק שבוצע בפועל היה גורם לכך שהיא לא הייתה מעניקה לנתבעות הנחה בשיעור של עשרה אחוז
כיצד אמורה התובעת להוכיח את הטענה שבשל סילוקה מהאתר נגרמו לה נזקים כבדים והיא נאלצה לחסל את עסקיה
האם ניתן להסתמך על עדותו היחידה של מר ביק, שאינה מגובה בראיות חיצוניות כלשהן, ולקבוע שאכן קיים קשר בין הפסקת פעילותה של התובעת להפרת החוזה על ידי הנתבעות
מהו הפירוש הנכון למילה גורם בה נוקט המחוקק בסעיף 62 לפקודת הנזיקין
האם ביחסים שבין התובעת לנתבעות היה פוטנציאל כלשהו ליצירת מערכת יחסים חוזית תקינה
כב' הש':
ב"א קור מערכות גז (1990) בע"מ סנאורה בע"מ
דנקנר השקעות בע"מ
דורי חב' לעבודות הנדסיות בע"מ
ד. סער - הנדסת מיזוג אויר בע"מ
ב"כ דיאון ב"כ בארי
ברסקי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfsm
מחלוקת סביב עילת הפרת הסכם שכירות משנה
• דיני חוזים / הסתמכות השתק ותום לב
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / פירוש והשלמה
• דיני חוזים / הפרות חוזה והתרופות בגינן
1. פרשנות סעיף 12 (א) להסכם שכירות המשנה שבין הצדדים.
2. מהי משמעותו של שעבוד פוליסה?
3. האם ניתן לשעבד זכויות ככל נכס אחר, ובכלל זה זכויות חוזיות?
4. האבחה בין מימוש משכון על זכות לבין מימוש זכות שמושכנה?
5. האם יש לייחס חשיבות מרובה לנקיטה בלשון היסב ולא שיעבוד?
6. האם הצליחה ויקטורי להוכיח את טענתה כי נושא שעבוד הפוליסה על פי ההסכם הכתוב שבין הצדדים שונה בע"פ מאוחר יותר?
7. האם תתקבלנה הטענות בדבר קיומו של השתק ובדבר שינוי החוזה בהתנהגות?
8. האם אי שעבוד הפוליסה מהווה הפרה של ההסכם?
9. אלו הוראות יחולו במקרה של העדר הסכמה מוקדמת בין בעלות הדין בענין האמצעים שיינקטו במקרה של הפרה לא יסודית של החוזה?
10. האם תנאי לביטול חוזה אשר הופר באופן לא יסודי הוא מתן ארכה למפר?
11. מהו התנאי להעלאת הטענה כי אין לבטל את החוזה מאחר שביטולו הינו בלתי צודק?
12. האם ניתן להסכים על "ביטולו" של ביטול ההסכם?
13. האם ביטול החוזה מנתק את הקשר החוזי ומשחרר את הצדדים לחוזה מן החובה לקיים את חיוביהם?
כב' הש':
חיים שושן
יבוא יצוא ומסחר בע"מ
א.ב.א ויקטורי לניהול ואחזקות בע"מ
ב"כ רוני חייט ב"כ ישראל עזריאלי
אשר אפריאט
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfsx
תביעה להשבת שווי מכונית ולחילופין החזרתה בגין הטעיה בכריתת הסכם המכירה, הפרת ההסכם ומכירת המכונית ללא הסכמה
• דיני חוזים / צורת החוזה ותוכנו
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / פירוש והשלמה
• דיני חוזים / תום לב ותקנת הציבור
• דיני חוזים / הפרות חוזה והתרופות בגינן
1. זכותו של מי מהצדדים בנכס גוברת, האם של הבעלים הראשון בן שושן, או של מי מהצדדים השלישיים?
2. מהי פרשנות סעיף 34 לחוק המכר ומה נדרש מחזיק הנכס להוכיח לפי הוראת תקנת השוק?
3. האם ומתי יש להעדיף את זכויותיו של צד שלישי שאינו נהנה מתקנת השוק?
4. כיצד נבחן את הבעלות שרכש צד ג' בנכס, האם די אם רכש בתום לב ובתמורה או שמא מחויב הוא בכל תנאי תקנת השוק, דהיינו, גם אם רכש את הנכס ממי שעוסק במכירת נכסים מסוג הנכס?
5. אם ניתן להחיל שני דינים על המקרה, איזה דין נחיל?
6. האם קמה אופציית הביטול לבן שושן ומהי פרשנות סעיף 20 לחוק החוזים לעניין זה?
7. האם ניתן לייחס לבן שושן אשם תורם לתוצאות מעשה המרמה שבוצע ע"י גורדון, כלפיו המגיע לכדי אשמה מלאה?
כב' הש':
בן שושן לזר גורדון יעקב
גורדון אבנר
גורדון אילן
דהאן שלמה
ויצמן רפי
אפלבאום אבנר
ב"כ אבנר בר-חן ב"כ נחתומי
שלו
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bgac
תובענה להשבת הלוואות מידי הנתבעים.
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / המחאת זכויות וחיובים
. האם יש לראות בהסדר פשרה בין החברה החייבת לנושיה עפ"י סעיף 233 לפקודת החברות , הסכם הפוטר את החייב מערבותו?
2. באילו נסיבות לנושה מוקנית זכות לפנות ישירות לערב אף ללא פניה לחייב העיקרי?
3. באילו נסיבות נושה שהמחה זכויותיו לאחר יוכל להיות צד בדיון לעניין אותם חובות שהומחו?
כב' הש':
ארשת ניהול ולוגיסטיקה בע"מ אחדות שהב
דב רוזנברג
ב"כ שלומי הס ב"כ גדעון היכל
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ