סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
פסק דין ver_bfhj
בקשת רשות להתגונן כנגד תביעה בסד"מ שהוגשה לתשלום יתרת חובה בחשבון המבקשת.
• דיני חוזים / צורת החוזה ותוכנו
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / חוזה פסול
• דיני חוזים / הפרות חוזה והתרופות בגינן
מהי התוצאה המשפטית האופרטיבית של התנאת שירות בשירות?
2. מהו אופן חישוב ההשבה במקרה של ביטול עקב התנאת שירות בשירות על ידי תאגיד בנקאי?
כב' הש':
א.ב.א שרותי אופנה בע"מ ואח' בנק מזרחי מאוחד בע"מ
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bfjp
עניינה של תביעה זו בעתירתה של התובעת להצהיר כי היא הבעלים של רכב הרשום על שמה. הרכב עוקל ונתפס במסגרת הליכי הוצאה לפועל
• דיני חוזים / חוזה למראית עין
• דיני חוזים / חוזה פסול
במקרה שבו הבן משתמש ברכבה של אמו, האם היחסים שביניהם, בכל הנוגע לבעלות ברכב, הם "פיקציה", ועל כן ראוי לסווג את הסוגיה במשבצת של הסכם למראית עין על פי סעיף 13 לחוק
האם קיימת זכות לצד שלישי לטעון לבטלות חוזה בעילה של מראית עין
האם רשאי צד שלישי להעלות טענה שבעל פה לסתירת מסמך בכתב
על מי רובץ נטל ההוכחה על שני פניו בחוזה למראית עין - נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות
באילו דרכים יכולה עירייה לפעול לגביית חובות ארנונה
מה טיב זכותו של פלוני במיטלטלין שנתפסו בשל חוב החייב, דהיינו האם נטל ההוכחה נובע ממעמדם הפורמלי של הצדדים או משתנה בהתאם לאלמנט של החזקה במיטלטלין
כיצד עומדת הוראת סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל נוכח ההלכה לפיה הנטל על הטוען לבטלות בשל מראית עין
האם כוונת המעביר להבריח הנכס מהנושה מביאה בהכרח למסקנה כי החוזה הוא למראית עין
האם המקרה של העברת נכס עשוי להוות גם עבירה פלילית של הונאת נושים על פי סעיף 439 לחוק העונשין
מהי ההבחנה הנכונה בין רכישת נכס לבין העברת נכס
האם ניתן לראות בפעולה של נתינת הרכב לבן במתנה כהעברת בעלות בדרך של מתנה ריאלית
כב' הש':
פרנקו לילי גלפז ואח'
ב"כ א. בן שושן ב"כ ח. מחול ואח'
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bjsi
תביעה לקבלת חזקה בנכס
• דיני חוזים / חוזה פסול
מהי ההלכה הנוגעת לנפקותו של חוזה הכולל רישום כוזב במטרה להונות את שלטונות המס
כב' הש':
אוחיון יורם אבני חיים
ב"כ חורי גסאן ב"כ דן יהלום
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bldo
תביעה כספית המבוססת על שלושה הסכמי הלוואה
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / חוזה פסול
האם קיבלו הנתבעים כסף כנגד חתימתם על הסכמי ההלוואה
האם נעשו הסכמי ההלוואה לצורך הסדרת מערכת הרישומים בחברה והסדרת ענייני החברה עם רשויות המס
כב' הש':
יהודית (אהרונסון) ברטוב יהודה וייס
נורמה וייס
ב"כ קרניאל בנימין ב"כ מוריאנו אילן
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bmdy
בקשה להצהיר כי הבית הרשום ע"ש המבקשת, שייך לה בלבד
• דיני חוזים / חוזה למראית עין
• דיני חוזים / פירוש והשלמה
• דיני חוזים / חוזה פסול
מה היו מקורות המימון לרכישת הבית
האם המבקשת היא היחידה הנושאת בעול סילוק המשכנתאות
האם הסכם הממון שנחתם בין בני הזוג תקף או שהנו חוזה למראית עין שכל מטרתו להבריח את הבית מאימת הנושים
האם פסק הדין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה, ואשר מאשר את הסכם הממון, מחייב את הבנק
האם רישום הבית על ידי המבקשת בלבד היה פיקטיבי ונעשה למראית עין
כב' הש':
אברהם דורית דבורה בנק איגוד לישראל בע"מ
אברהם ישראל
ב"כ מ' שדה אור ב"כ ד' קלמן
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_cbuu
מחזיקי נכס שלא כדין חויבו לפנותו ולשלם חוב ארנונה בגין תקופת ההחזקה
• דיני חוזים / פגמים בכריתת חוזה
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / חוזה על תנאי
• דיני חוזים / חוזה פסול
האם אי פינויים של הנתבעים בכוח מלמד על קיומו של הסכם שכירות בין הצדדים?
האם יש לראות בהסכם שכירות למטרה המצריכה היתר מצד הרשות המקומית כחוזה מותנה ?
האם חוזה להפעלת אולם שמחות אשר קיים נגדו צו הפסקה מינהלי הינו חוזה בלתי חוקי עפ"י ס' 30 לחוק החוזים?
האם בחוזה הכולל סעיף אופציה חלה על השוכר חובת הודעה מוקדמת על רצונו לממש את האופציה ע"פ סעיפים 25 ו- 26 לחוק החוזים?
האם שוכר אשר לא הודיע הודעה מוקדמת זכאי לממש את האופציה?
על מי מוטלת האחריות לתשלום ארנונה עפ"י סעיף 326 לפקודת העיריות ?
האם השוכר זכאי לפיצוי בגין נזקים שנגרמו במהלך הפעלת עסק חסר רישיון?
כב' הש':
מל תש חב' לבנין בע"מ
אספן נכסים (1990) בע"מ
מסיקה יוחנן
מסיקה אליהו
ב"כ אשל אליעזר ב"כ נחשון רון
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddus
חוזה שנחתם בין חברות קבלניות לעיריית יבנה אינו נגוע באי חוקיות
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / פגמים בכריתת חוזה
• דיני חוזים / חוזה פסול
האם בית המשפט המחוזי בת"א נעדר סמכות עניינת לדון בתביעה?
האם הוראות ההסכם שעניינן קביעת היטל ההשבחה בהתאם לתכנית ג' אשר טרם אושרה אינן חוקיות?
האם יש פסול בהתחייבות חוזית-הסכמית לשלם תשלום לגוף שלטוני, גם אם נקרא התשלום 'היטל'?
האם הוכח, כי כפייה כלכלית ע"י המשיבים כרשות שלטונית, היא שהניעה את המבקשות לחתום על "הסכמי הכניעה" וכי משום כך דין התניות שמקורן בכפיה ובאילוץ, להיות בטלות ומבוטלות?
האם צודקות המבקשות בטנעתן, כי חסימתן מלהעלות טענות משפטיות כנגד החבות בהיטל ההשבחה בפני השמאי, מהווה פגיעה בזכות הערעור ובזכות גישתן לערכאות ומשום כך מהווה כפייה?
האם המבקשות הוכיחו, כי לא עמדה בפניהן ברירה אלא להענות לדרישות המשיבים, ולפיכך התקיימו נסיבות של אילוץ/כפייה?
כב' הש':
דירות יוקרה בע"מ
תל דר נכסים והשקעות (1992) בע"מ
ראש עיריית יבנה מר צבי גוב-ארי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה
עיריית יבנה
מנהל מקרקעי ישראל - מחוז מרכז
ב"כ עו"ד ראב"ד מגריזו בנקל ושות' ב"כ עו"ד רועי בר ואח'
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddvc
בטלות הסכמים למראית עין
• דיני חוזים / חוזה פסול
• דיני חוזים / פגמים בכריתת חוזה
על מי מהצדדים מוטל נטל הראייה והשכנוע, בדבר היות ההסכם והתוספת פיקטיביים או אמיתיים?
מהם כללי הקבילות המצטברים שנקבעו בפסיקה להגשת קלטת כראייה?
ע"פ סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני, כיצד צריכה להיות מוכחת טענה הנטענת נגד מסמך?
האם הוכח כי ההסכם והתוספת הם בגדר חוזים למראית עין כמשמעותם בסעיף 13 לחוק החוזים?
בהנחה שכן- האם הצדדים לחוזה כזה זכאים לבטלם?
כב' הש':
מדמוני מזל ת.ז. 01411677 פורמן שמעון ת.ז. 55296651
ב"כ עו"ד הוכמן אלון ב"כ עו"ד גב' סולן שרין
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_dhvw
שובר השכרת הרכב שספקה אופרן ללקוחה הוא חוזה אחיד ובטל
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / חוזה פסול
• דיני חוזים / חוזים אחידים
האם אופיר טורס מילאה תפקיד מעבר לתיווך בין התובעת לבין אופרן בפרשת השכרת המכונית?
האם השובר שהתובעת קבלה הוא חוזה אחיד?
האם הוא מנוגד לתקנות הגנת הצרכן?
האם השובר בטל משום שיש בו תנאים מקפחים?
האם "חזקת התיווך" תקפה לאור התפתחותה של תורת תום הלב בפסיקה בתחום החוזים?
כב' הש':
ד"ר קליר נעמי זא'ן ברקאי - ת.ז. 012019667 אופיר טורס בע"מ
אופרן שירותים בע"מ
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_djay
אפשרות קביעת שכ"ט עו"ד בתביעות פלת"ד בשיעור קבוע ומוחלט
• דיני חוזים / סוגי חוזים
• דיני חוזים / חוזה פסול
• דיני חוזים / כללי
האם הגיע מועד תשלום שכר הטרחה לתובעת?
האם הסכם שכר הטרחה הוא חוקי, או שנפל בו דופי?
האם בהפניית לקוח לוועדה הרפואית של המל"ל (נפגעי עבודה) מלכתחילה, היה משום רשלנות של עוה"ד?
כב' הש':
עו"ד ווגסטף איריס ת.ז. 22243794 לירז גליה ת.ז. 031442221
ב"כ בעצמה ב"כ עו"ד חגית שלי
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ