אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
חיפוש | Newsletter | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | וידאו יצירת קשר ... שרות לקוחות ... פרסום ...
יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
בית משפט השלום עכו
בתאריך: 13/05/2012


בפני:
1. כב' השופט/ת רונית בש
מאשימים:
1. משרד להגנת הסביבה, יועץ המשפטי
- נגד -
נאשמים:
1. גריס חדיד
2. ודיע חדיד
ב"כ מאשימים:
1. עו"ד ליאורה סבירסקי - דרורי
ב"כ נאשמים:
1. עו"ד ויסאם עראף

גזר דין

א.        מבוא

1.        הנאשמים הורשעו בתיק זה, על פי הודאתם בעובדות כתב האישום המתוקן, בביצוע העבירות, כדלקמן: ניהול עסק ללא רישיון, עבירה לפי סעיפים 4 ו-14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, ביחד עם סעיף 1 בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 ופריט 3.2 בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה-1995, בעבירה של זיהום מים, עבירה לפי סעיף 20ב(א) ו-20ב(ב) ביחד עם סעיף 20כא לחוק המים, התשי"ט-1959, ובעבירה של לכלוך רשות הרבים, עבירה לפי סעיפים 2 ו-13(א)(1) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 (כיום - סעיף 13(ב)(1) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984).

2.        בישיבה בפניי ביום 2/2/12, הביאו הצדדים ראיותיהם לעונש וכן טענו ב"כ המאשימה והסנגור לעונש, וכעת כל שנותר הינו - לגזור את דינם של הנאשמים בתיק זה.

ב.         כתב האישום המתוקן

3.        בעובדות כתב האישום המתוקן נטען, כדלקמן: 

נאשם מס' 1 היה משנת 1991 ובתקופה הרלוונטית לכתב האישום הבעלים של דיר לגידול חזירים במעיליא (להלן: "החזיריה") ,וגידל בה כ- 500 חזירים.

נאשם מס' 2 הינו אחיו של נאשם מס' 1, והוא הפעיל וניהל את החזיריה משנת 1991 ובתקופה הרלוונטית לכתב האישום.

גידול בעלי חיים, אחזקתם והטיפול בהם הוא עיסוק הטעון רישיון, והנאשמים עסקו בעיסוק זה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, מבלי שהיה להם רישיון על פי דין לעשות כן.

החזיריה ממוקמת בסמוך ליישוב מעיליא מצפון לכביש 89 על השלוחה בה עובר קו פרשת המים בין נחל כזיב לנחל געתון, בסמוך ל-5 קידוחי מים לשתיה ובאזור בו רוב הקרקע מחלחלת.

במהלך השנים 2007-2002 ובמיוחד בתאריכים 7.1.04, 22.4.04, 1.6.04, 8.12.04, 21.11.06, 28.11.06, 23.12.06, 3.5.07 ו-16.8.07 זרמו שפכי החזיריה ללא טיפול לבריכות עפר, שאינן אטומות לחלחול, תוך חשש לזיהום מקורות מים עיליים ותחתיים. אחת לחודש לפחות עד לשנת 2006 נשאבו השפכים מבריכות העפר והם פוזרו בשטחים החקלאיים הסמוכים לחזיריה.

ביום 17/3/02 נשלחה לנאשם מס' 1 התראה לפי סעיף 20כא לחוק המים, התש"יט-1959 (להלן: "חוק המים"), ובה דרישה לנקוט פעולות לשם הפסקת המפגע. על אף ההתראה, המשיכו הנאשמים להזרים שפכים לבריכות עפר.

בסיור מיום 3.5.07 נמצא גם, כי עדיין אין בחזיריה מתקן קדם טיפול בשפכים, השפכים הוזרמו ללא אישור וללא טיפול למערכת הביוב האזורית, הבוצה מבריכות העפר פוזרה בשדות מסביב לחזיריה, וריח רע נדף מבריכות השפכים.

בתאריכים 24.5.07 ו-3.6.07 נשלחו לנאשמים התראות לפי סעיף 20כא לחוק המים ולפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"), ובהן הזמנות לשמיעת טענות הנאשמים, אך הנאשמים לא הגיעו לשימוע גם במועד הנדחה שנקבע להם.

למרות כל האמור לעיל, ממשיכים הנאשמים לנהל ולהפעיל את החזיריה מבלי שיש להם רישיון עסק ומבלי להסדיר את בריכות העפר.

מניתוח תוצאות דגימה, שנטלו מבריכות העפר בחזיריה, נתגלו ריכוזים גבוהים של מזהמים, המעידים על כך כי מדובר בשפכים באיכות ירודה, זאת כפי שעלה מתוצאות שתי דגימות שנלקחו ביום 7.1.04 ומדגימה שנלקחה ביום 21.11.06.

בנסיבות הנ"ל, ובכך שהנאשמים הפעילו את החזיריה באיזור בעל רגישות הידרולוגית גבוהה, מבלי להסדיר את נושא הטיפול בתשטיפים ובשפכים, ובפיזור השפכים אחת לחודש בשטחים חקלאיים באזור החזיריה, לא נמנעו הנאשמים מפעולה המזהמת מים, או עלולה לגרום לזיהום מים, במישרין או בעקיפין, וכן הזרימו הנאשמים לתוך מקור המים, או בקרבתו, חומרים נוזליים ומוצקים והניחו אותם בו או בקרבתו.

במעשיהם הנ"ל ו/או במחדליהם הנ"ל השליכו הנאשמים פסולת ברשות הרבים, ולכלכו את רשות הרבים.

ג.         ראיות המאשימה לעונש

4.        בישיבה בפניי ביום 2.2.12 העיד מטעם המאשימה מר עידו סמילנסקי, העובד כמרכז בכיר בסביבה חקלאית, במחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה (להלן: "מר סמילנסקי"). באמצעות העד הנ"ל הוגשה חוות דעת שנערכה על ידו (ת/4).

5.        חוות הדעת ת/4 עוסקת בזיהום שנבע מהחזיריה, והיא מציינת את דגימות השפכים שזרמו מהחזיריה לבריכות השפכים במועדים שונים ומנתחת את תוצאות הדגימות, וכן את הזיהום שנגרם כתוצאה מהזרמת השפכים למקורות המים ולסביבה, ומעריכה כי עוצמת הזיהום מהחזיריה שווה לזיהום שנוצר על ידי 3,000 תושבים. 

מחוות הדעת עולה, כי הנאשמים גורמים, במסגרת הפעלת החזיריה, לזיהום חמור במקורות מים בגליל המערבי. בחוות הדעת מצוין, כי מהחזיריה, הממוקמת באיזור בעל רגישות הידרולוגית רבה לחלחול מזהמים בקרקע, מוזרמים שפכים ירודים לשלוש עד ארבע בריכות עפר בלתי אטומות לחלחול, וכי הזיהום הנוצר גדול בעוצמתו מכל השפכים הנוצרים על ידי כל תושבי הישוב מעיליה.

עוד עולה מחוות הדעת, כי נוכח שטחן הרחב של בריכות העפר (כ-1,800 מ"ר), הרי שגדל פוטנציאל הזיהום מחלחול שפכים לקרקע, ולפיכך על בעלי ומנהלי החזיריה לאטום אל בריכות העפר ולהקים מתקן קדם טיפול בשפכים. חוות הדעת קובעת, כי אילו היו הנאשמים משדרגים את המבנים לגידול החזירים ובונים מתקן קדם טיפול בשפכים במבנה סגור, אזי היתה נמנעת פליטה של ריחות רעים לסביבה.

6.         מר סמילנסקי הבהיר, במהלך עדותו הנ"ל כי ביקר בשטח של החזיריה לאחרונה בחודש ספטמבר 2011, שאז הבחין בחזירים במבנה ובשפכים שזרמו לבריכות המצויות במקום. לדברי מר סמילנסקי, פגש במהלך ביקורו בעובד, שאמר לו כי החזירים נמכרו למשפחה אחרת המנהלת עסק אחר של חזירים, למשפחת עראף, וכי הנאשמים עצמם סיפרו לו, לאחר מכן, כי אכן מכרו את כל החזירים בחלקה נשוא כתב האישום למשפחת עראף, וכי הקונה לא לקח על עצמו את הנושא של טיפול בשפכים והם באחריותם. מר סמילנסקי העריך בעדותו בפניי, כי מדברי הנאשמים עלה שה קונה של החזיריה אינו מתעתד להוסיף חזירים נוספים לחזיריה ושתוך מספר חודשים תסתיים, עם דילול מספר חזירים, הזרמת השפכים הטריים מהחזיריה, וכל שייוותר לביצוע הינו - טיהור של הקרקע המזוהמת.

            בחקירתו על ידי הסניגור הבהיר מר סמילנסקי, כי הבין מדברי הנאשמים שהשפכים ימשיכו להיות באחריותם, וכי הינו מאמין לטענה, לפיה מצויה החזיריה כיום בשלב של חיסול סופי.

ד.         ראיות ההגנה לעונש

            7.         נאשם מס' 1 העיד בפניי, במסגרת ראיות ההגנה לעונש.

8.         מעדותו של נאשם מס' 1 עולה, כי מכר את העסק נשוא כתב האישום ביום 13.7.11, וזאת לאחר שהנאשמים החליטו, בעקבות הדיון האחרון, לחסל את ענף החזיריה כפתרון לבעיה נשוא תיק זה.

נאשם מס' 1 הבהיר, כי הפתרון היחידי לבעיה היה מכירת החזירים, בתנאי שלא תהיינה המלטות נוספות של חזירים, וכך פחת כיום מספר החזירים לשליש ולא נותרו כמעט חזירים בחזיריה. עוד הוסיף נאשם מס' 1 וטען, כי הסביר למר סמילנסקי, שברשותו חשבונית המוכיחה שמכר תמורת סכום של 405,907 ש"ח את החזיריה, וכן כי לא התחייב למר סמילנסקי בדבר אחריותו לשפכים. העתק החשבונית הנ"ל הוגש וסומן נ/1.

הנאשם הדגיש בדבריו בפניי, כי הפסיד סכום כסף רב כדי לפתור את הבעיה שנוצרה על ידי החזיריה.

ה.        טיעוני הצדדים לעונש

9.        ב"כ המאשימה, בטיעוניה לעונש, ציינה כי הנאשמים ניהלו עסק במשך תקופה של כמעט 4 שנים, בו גידלו 500 חזירים וכי ב-11 תאריכים שונים, משנת 2003 ועד אוגוסט 2007, נמצאו בחזיריה מפגעים רציניים של הזרמות שפכים לא מטופלים אל בריכות עפר לא אטומות, כעולה מכתב האישום. ב"כ המאשימה הדגישה את מיקומם הרגיש מבחינה סביבתית של החזיריה ובריכות העפר, הממוקמות במקום בו עובר קו פרשת המים, בין נחל זיו לנחל געתון, בסמוך לחמישה קידוחי מים לשתיה ובאיזור בו רוב הקרקע מחלחלת. עוד הפנתה ב"כ המאשימה לחוות דעתו של מר סמילנסקי, זאת באשר להיות החזיריה ממוקמת באיזור בעל רגישות אקולוגית גבוהה, באשר לשפכים באיכות הירודה שהוזרמו מהחזיריה לשלוש עד ארבע בריכות עפר בלתי אטומות לחלחול ובאשר לחומרת הזיהום שנוצרה כתוצאה מהפעלת החזיריה.

           ב"כ המאשימה הוסיפה והבהירה, כי ממצאי הדגימות שנבדקו העלו כי מדובר בשפכים בעלי ריכוז גבוהה של מוצקים מרחפים.

10.    עוד הוסיפה ב"כ המאשימה וטענה כי על אף התראות שנשלחו לנאשמים לא הוסר המפגע במשך כל תקופת כתב האישום עד למתן הכרעת הדין בתיק זה.

11.    ב"כ המאשימה הדגישה, בטיעוניה לעונש, את עמדתו המחמירה של המחוקק לגבי העבירות בהן הורשעו הנאשמים, מכוח חוק שמירת הניקיון ומכוח חוק המים, וציינה את הגדלת הקנסות המקסימאליים ואת רמת הענישה שהוגדלה לפי חוק שמירת הניקיון, אף כי אינה חלה על הנאשמים. יצוין, כי מטיעוני ב"כ המאשימה עולה שבגין כל העבירות שביצעו הנאשמים חלה, לפי חוק המים, תקרת קנס בסכום של 3,750,000 ש"ח, וכי מכוח חוק שמירת הניקיון הקנס המירבי התקף לעניינינו בגין כל העבירות הוא בסכום של 737,000 ש"ח וכן, כי בגין חוק רישוי עסקים העונש המקסימאלי הרלוונטי הינו מאסר בן 18 חודש וקנס מירבי בסכום של 67,300 ש"ח.

לקריאת המשך המסמך יש להזדהות כמנוי או לרוכשו
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » להזדהות כמנוי » לרכישת מנוי »
יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. מדיה זו עושה שימוש באמצעים חדשניים ביותר אשר פותחו רק לאחרונה והניסיון לגביהם הוא חדש וללא רקורד רב.

על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

בעלי דין רשאים לבקש הסרת המסמך מהמאגר

יצויין כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט.

בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת.