אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
חיפוש | Newsletter | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | וידאו יצירת קשר ... שרות לקוחות ... פרסום ...
יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
בית משפט השלום עכו
בתאריך: 25/10/2011


בפני:
1. כב' השופט/ת שושנה פיינסוד-כהן
תובעים:
1. חמד מריסאת חאלד
2. ורדה מריסאת דיאב
- נגד -
נתבע ים:
1. 1. מועצה מקומית אעבלין ע"י ב"כ עוה"ד אילן מירון ואח' 2. מוחמד איברהים שיח' אחמד (פס"ד) 3.אניס כמאל עוייד

פסק דין

1.לפני תביעה כספית בסדר דין מהיר על סך 37,966 ₪ שהגישו התובעים, חאלד וורדה מריסאת. התביעה הוגשה נגד מועצה מקומית אעבלין (להלן: "המועצה" ו/או "הנתבעת") ושניים אחרים. עניינה של התביעה נזק שנגרם למקרקעי התובעים ולמחוברים להם. התביעה נגד הנתבע 2 מר מוחמד אבראהים שיח' אחמד נמחקה בשל חוסר מעש ביום 9.12.07. התביעה נגד הנתבע 3 מר אניס כאמל עוייד הסתיימה בפסק דין בהעדר הגנה ביום 22.5.08.

נותר להכריע בתביעה נגד המועצה.

2.לאחר שניתנה רשות לכך, המועצה הגישה הודעות לצד שלישי נגד ראש המועצה דאז, מר עאטף חאג' ונגד מי שהיה הקבלן המבצע, לשיטתה, מר עבדללה פהד בדראן. מר חאג' התגונן מפני התביעה, בעוד שמטעם מר בדראן אין הגנה.

טענות התובעים

3.התובעים בעליהם של מקרקעין בחלקה 50 בגוש 12205 בכפר אעבלין (להלן: "המקרקעין").

4.בסוף חודש 9/2003 החלו המועצה ושני הנתבעים האחרים כקבלנים מטעמה, לבנות קיר תומך במקרקעין בגבול בין מגרש התובעים לבין מגרשו של מר סאלח חמד מריסאת (להלן: "הקיר"). העבודה בוצעה עבור הנתבעת, על חשבונה, לפיה הוראותיה ותחת פיקוחה.

5.התובעים התנגדו לבניית הקיר ולא היה להם כל חלק בבנייתו, במישרין או בעקיפין. כמו כן התנגדו לכניסת כל ציוד או פועלים דרך מגרשם אך לאחר התערבות קרובי משפחה ולאחר שהקבלנים שעבדו במקום מטעם המועצה (נתבעים 2 ו-), התחייבו לפצות את התובעים בגין כל נזק שייגרם להם, הם הסכימו לכך שהציוד והפועלים יעברו דרך מגרשם.

6.הנתבעים גרמו נזק במהלך ביצוע העבודות בכך שעקרו 11 עצי זית, 4 עצי תאנים ו- 4 עצי ענבים, פרקו צינור באורך 100 מ', ביצעו עבודות מילוי בשטח של כדונם ועיקמו מעקה מדרגות משומש באורך כ- 5 מ'.

שמאי מטעם התובעים העריך את הנזקים בסך של 30,550 ₪, שהם, בצרוף שכר טרחתו וכן הצמדה וריבית, הסכום הנתבע.

טענות המועצה

7.המועצה לא ביצעה עבודות לבניית הקיר ואינה אחראית לנזקים שנגרמו במהלך ביצוען. העבודות בוצעו ע"י ראש המועצה דאז, מר עאטף חאג', הצד השלישי מס 1, בניגוד לנוהל תקין, תוך חריגה מכל סמכות ומכל זכות, ללא מכרז, ללא היתר וללא אישור תקציבי וזאת לכאורה כשוחד בחירות, כפי שנקבע בעת"מ (חיפה) 1365/03 סאלח סלים נ' מנהל הבחירות למועצה מקומית עבאלין בפסק דין מיום 20.2.06.

8.התובעים לא הציגו כל אסמכתא על בעלותם במקרקעין ומשכך אינם צד לתביעה. אם בכלל יש למקרקעין למעלה מ- 10 בעלים.

9.המועצה מפרטת את הרקע הכללי לתביעה. מר חאג' נבחר בבחירות שהתקיימו בחודש 10/03. בחודש 8/04 מינה משרד הפנים למועצה ועדה קרואה, מר חאג' נותר בתפקידו. בחודש 11/04 מינה משרד הפנים ועדת חקירה למועצה שתבדוק את תפקודה ואת תפקודו של מר חאג'. מהדוח עלה מצב כלכלי קשה, גרעון של 25 מליון ₪ ואי סדרים חמורים בניהול.

10.בחודש 11/05 פיזר משרד הפנים את המועצה, העביר מתפקידו את מר חאג' ומינה ועדה ממונה למועצה. מבדיקת הועדה עלה כי חובות המועצה עמדו על כ- 65 מליון ₪.

11.באשר לתביעה דנן, עבודות בנית קירות תומכים מבוצעות ע"י קבלנים בלבד ועבור המועצה מבוצעות במקומות בהם יש צורך ציבורי בלבד, בסמוך לדרך עירונית ולא בין חלקות פרטיות כפי שהיה במקרה זה. אם נעשו העבודות הרי זה בהוראת מר חאג' עצמו, שלא כדין ולכאורה כשוחד בחירות. הדבר נעשה בתאום עם התובעים שהודו כי הסכימו למעבר ציוד ופועלים בשטחם.

12.השיהוי בהגשת התביעה מלמד על השלמתם של התובעים עם הנזקים.

טענות הצד השלישי מס' 1, מר עאטף חאג'

13.צד ג' מכחיש כי נתן הוראה כלשהי לביצוע העבודות לבניית הקיר, לא היה לו כל קשר לבנייה. ככל שנגרם נזק לתובעים, מוטלת החובה לפצותם על הקבלן שביצע את העבודות.

הראיות

14.התובעים הגישו תצהיר התובע, תצהירו של מר באסם מריסאת, שכנם, וחוו"ד שמאי. הנתבעת הגישה תצהירו של מר סמעאן זהראן - מהנדס המועצה וחוו"ד שמאי. הצד השלישי הגיש תצהירו.

דיון

15.באשר לזכותם של התובעים במקרקעין – הנתבעת אינה טוענת עוד בסיכומיה כי אינם בעלי המקרקעין לפיכך יש לראות בה כמי שוויתרה על טענה זו.

16.השאלה שבפניי היא האם יש להטיל אחריות על המועצה לנזקיהם הנטענים של התובעים כמי שהזמינה ואחראית לעבודות בניית הקיר.

17.לפניי מספר גרסאות ביחס לזהות מזמין העבודה לבניית הקיר –

לשיטת התובעים זוהי המועצה;

לשיטת הנתבעת – זהו מר חאג' באופן אישי, והעבודות בוצעו כשוחד בחירות;

לשיטת מר חאג' – יוזם ומבצע העבודות הינם אנשים פרטיים – התובעים או קרובי משפחתה ולא המועצה או הוא עצמו. בשנת 2002 עת כיהן מר סאלח מריסאת , קרוב משפחה של התובע, כחבר מועצה הציע לבנות את הקיר על חשבון המועצה אך מר חאג' התנגד (סע' 12, 15 לתצהירו).

18.התובע מצהיר "בסוף חודש ספטמבר 2003 התחילה המועצה המקומית עאבלין לבנות קיר תומך בחלקה בגבול המשותף בין מגרש התובעים לבין...." (סע' 3 לתצהירו). אלא שלפניי התובע העיד אחרת -

"ש. בחקירה שלך, בהתחלה, אמרת שעאטף חאג' הגיע לשכונה וביקש מאנשים שם שיתמכו בו והוא יבנה להם קירות. זה מה שאמרת. נכון?

ת.        נכון. לא רק הקיר שליד הבית שלי, הרבה קירות.

ש.        הוא היה אצלך?

ת.        הוא היה מגיע לבית שלי אבל כשעשו את ההסכמה הזאת, הוא לא בא אליי לבית.

ש.        כשעשו את ההסכמה הזו שאתה מדבר עליה, אתה היית נוכח?

ת.        כן.

ש.        ההסכמה הזו נעשתה לפני שבנו את הקיר. נכון?

ת.        כן.

ש.        ואתה יודע שהדברים האלה הם שוחד בחירות. נכון?

ת.        כן. אני יודע. " (עמ' 13 ש' 23-עמ' 14 ש' 1).

ובהמשך –

"ש.הבנו ממך שהמועצה בתקופת הבחירות בנתה שתי קירות אחד בחלקה 49 ואחד בחלקה 50. נכון?

ת.        נכון.

ש.        והקיר שנבנה בחלקה 49 לא מגיע לבית שלך אלא לבית של האחים שלך עם משפחת דעים. נכון?

ת.        נכון.

ש.        אתה עוד אמרת לנו שראש המועצה הגיע אל האחים שלך וביקש מהם שיתמכו בו והוא יבנה להם את הקירות. נכון?

ת.        נכון.

ש.        אתה נשבעת להגיד את האמת ורק את האמת.

ת.        באלוהים אני מדבר רק את האמת.

ש.        מה תגיד אם אני אגיד לך שבכלל לא דיברו על שוחד בחירות ולא דיברו על קיר בחלקה 50 כשישבו.

ת.        הוא אמר לנו שהוא בונה לנו קירות ואנחנו נתמוך בו ונצביע לו.

ש.        בעת שישבתם לא צויין באיזה קיר ובאיזה חלקו ייבנו הקירות.

ת.        ליד הבתים שלהם במקומות שהם נמצאים.

ש.        ולא פנה אליך ולא ביקש לבנות לך קיר ליד הבית שלך בחלקה 50. נכון?

ת.        לא פנה אליי." (עמ' 14 ש' 16-עמ' 17 ש' 1).

19.אלתצהירי הנתבעת צורפו מכתביו של התובע אל גורמים בכירים – בהם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ומשטרת ישראל – ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה. במכתבים מיום 19.10.03 ו- 20.10.03 כתב כך:

"הנדון: תלונה כנגד מר עאטף חאג' ראש מועצה מקומית אעבלין

...

ראש המועצה המקומית אעבלין מר עאטף חאג' הגיע לשכונה וביקש מחלק מהשותפים שיצביעו לו בבחירות הקרובות בעד בניית גדרות בחלקה.

אני ואשתי התנגדנו בתוקף לבניית הגדר כי אנו יודעים שמדובר בשוחד בחירות וכי הגדרות ייבנו ללא היתר בנייה, דבר שיביא לנו לבעיות ונהיה צפויים לעונשים ולהעמדה לדין. לכן אני ואשתי לא לקחנו כל חלק בבנית הגדרות ולא ממנו בנית הגדרות אלא הגדרות נבנו ע"י מועצה מקומית אעבלין לפי הוראותיו הישירות של ראש המועצה.

אני הודעתי בע"פ ליו"ר הועדה לתכנון ובניה מר בדיע נקד ולפקח מר איאד ח'ניפס שהגיעו בעצמם למקום. הקבלן מר אניס עוייד שבנה את הגדרות מסר למר ח'ניפס ולמר נקד כי הוא עובד מטעם המועצה לפי הוראות מר עאטף חאג'.

אני מבקש מכבודך להתערב ולנקוט בכל ההליכים המשפטיים שעומדים על פי חוק" (נספח ד,ה לתצהיר הנתבעת).

התובע הודה כי שלח את המכתבים, שאף צורפו לתגובה שהגישו התובעים לבקשת הנתבעת למחיקה על הסף (עמ' 11 ש' 11-21).

התובע אף חתם על תצהיר בנוסח דומה (נספח ג' לתצהיר המועצה, התובע הודה בחתימתו עמ' 9 ש' 21-23).

20.מהמכתבים עולה כי בזמן אמת התובעים ידעו שאין הדברים מבוצעים על ידי המועצה עצמה אלא באופן אישי על ידי מר חאג' וזאת מתוך מטרה שידעו כי אינה לגיטימית ואינה חוקית – שוחד בחירות. התובע הודה בכך גם בעדותו בפניי.

21.התובע אינו היחיד שהיה מודע למטרת הבנייה. מר מריסאת באסם, שכנם של התובעים, שהעיד מטעמם, העיד:

"...המועצה עשתה את הקיר. תמיד אצלנו זה לא חדש כשיש בחירות עושים קירות, עושים עבודה.

ש. איך העבודה קשורות לבחירות?

ת. בשביל לקבל קולות" (עמ' 22 ש' 9-14).

בהמשך העיד מר באסם כי ראה את מהנדס המועצה מגיע לקבלן ומדבר איתו על הקיר וכי הקבלן אמר כי המועצה שלחה אותו (עמ' 23 ש' 7-11).

מר באסם העיד כי התובע אינו זקוק לקיר, אלא אחרים (עמ' 22 ש' 1, 25).

22.למרות שהתובע העיד כי ידע שעבודות הבניה נעשות לצורך קידום בחירתו של מר חאג' בבחירות, דבר אותו הוא עצמו הגדיר ברורות ומפורשות כשוחד בחירות, התובעים מבקשים שאקבע כי המועצה היא מזמינת העבודות. זאת הם מבססים על מספר עניינים -

ראשית, תלונה בעניין זה ליו"ר ועדת הבחירות נדחתה ונקבע כי אין המדובר בשוחד בחירות;

שנית, המועצה עצמה חייבה את התובעים בתשלום בגין בניית הקיר ומכך אין אלא להסיק כי היא זו שנשאה בעלויות בנייתו ולפיכך גם באחריות לנזקים שהבניה הסבה;

שלישית, לאחר ישיבת ההוכחות הוגש התיק מהועדה המקומית לתכנון ובניה ביחס לקיר ועולה כי ההיתר שבתיק חתום ע"י המועצה.

רביעית, ישנו חוזה בין המועצה לבין הקבלן ביחס לבניית העבודות והמועצה אף שילמה לו.

אבחן טענותיהם.

23.ביום 21.10.03 ניתנה החלטת יו"ר ועדת הבחירות בתלונה שהוגשה ביחס למר חאג' ועבודות הבניה שהוא בצע בתחומי המועצה לפני הבחירות (תלונה שהגיש אחד המועמדים האחרים). נקבע כי ראש המועצה פעיל יותר במתן שרותים בסמוך לבחירות, אך כל עוד הוא ממלא את תפקידו, אין לראות בכך מתן שוחד בחירות (ההחלטה צורפה כנספח לתצהיר מר חאג').

מנגד, במסגרת עת"מ 1365/03 (חיפה) סאלח סלים נ' מנהל הבחירות למועצה מקומית עאבלין ואח' (20.2.06) נקבע כי עבודות הבניה רחבות ההיקף שנעשו בהוראת מר חאג' סמוך לבחירות היו בגדר שוחד בחירות שעלול היה להשפיע על תוצאת הבחירות. בפסק הדין ישנה התייחסות גם לקיר נשוא תיק זה (פסק הדין צורף כנספח ו' לתצהיר הנתבעת).

לקריאת המשך המסמך יש להזדהות כמנוי או לרוכשו
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » להזדהות כמנוי » לרכישת מנוי »מסמך זה עשוי להכיל שינויים שהוטמעו ע"י מערכת אתר פסקדין. להסבר לחצו כאן...

יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. מדיה זו עושה שימוש באמצעים חדשניים ביותר אשר פותחו רק לאחרונה והניסיון לגביהם הוא חדש וללא רקורד רב.

על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

בעלי דין רשאים לבקש הסרת המסמך מהמאגר

יצויין כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט.

בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת.