אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
חיפוש | Newsletter | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | וידאו יצירת קשר ... שרות לקוחות ... פרסום ...
יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
בית משפט המחוזי מרכז
בתאריך: 30/07/2009


בפני:
1. כב' השופט/ת בנימין ארנון
מבקשים:
1. . SABONA ENTERPRISES B.V
2. ווליד אבולעפיה
- נגד -
משיבים:
1. בנימין אבישר
2. שלמה אבישר
3. גד אבישר
4. דן אבישר
ב"כ מבקשים:
1. עו"ד ישראל שלו ושות'
ב"כ משיבים:
1. עו"ד א.מנוסביץ ואח'
2. עו"ד עוזי שוחט ואח'

החלטה

א. רקע עובדתי, מהות הבקשה, ועיקר טענות הצדדים

1.      לפני בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים אשר המבקשים, הם הנתבעים בתובענה, הגישו כנגד המשיבים, אשר הינם התובעים בתובענה. לבקשה זו קדמה החלטה שניתנה ביום 26.4.09 על-ידי כב' הנשיאה, השופטת הילה גרסטל, אשר נתנה תוקף להסכמת הצדדים לבצע גילוי מסמכים הדדי תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה.

2.      המבקשים מלינים כי על אף שעוד ביום 17.5.09 הם העבירו לידי המשיבים, בין היתר, בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, הרי שבקשתם זו טרם נענתה. במסגרת הבקשה עותרים המבקשים למתן צו גילוי מסמכים ספציפי בהתייחס לשורת המסמכים הבאים:

א.                    כל מסמך הקשור, בין במישרין ובין בעקיפין, לחובה של חברת פבר בע"מ (להלן: "חברת פבר") לחברת בתי מלון מאוחדים בע"מ (להלן: "חברת בתי מלון מאוחדים") ואופן פרעונו.

ב.                   כל מסמך הקשור, בין במישרין ובין בעקיפין, למשא ומתן בין הצדדים בקשר עם חובה של חברת פבר לחברת בתי מלון מאוחדים והעברת החזקה של מלון מונופול לידי חברת סבונה אנטרפרייזס בע"מ, היא המבקשת 1 בבקשה והנתבעת 1 בתובענה (להלן: "סבונה").

ג.                     מסמכי הנהלת החשבונות של "מלון מונופול" אשר מעידים על הכנסותיו של המלון מיום 20.9.00 ואילך.

ד.                    כל התכתובת אשר הוחלפה בין הצדדים לתובענה (ת.א. 2091-08-07) אשר במסגרתה הוגשה הבקשה, בין אם עובר לחתימת ההסכמים, אשר נחתמו בין הצדדים לתובענה ביום 20.9.00, ובין אם לאחר מועד זה.

ה.                    כל התכתובת אשר הוחלפה בין ב"כ הצדדים במסגרת טיפולם בתובענה, בין אם עובר לחתימת ההסכמים שנחתמו ביום 20.9.00, ובין אם לאחר מועד זה.

 

(כל המסמכים המפורטים בסעיפי משנה 1(א) ועד 1(ה) דלעיל יכונו להלן: "המסמכים הספציפיים").

3.      המשיבים 1-2 הבהירו למבקשים במכתב מיום 8.6.09 כי תצהיר גילוי המסמכים אשר נשלח על ידי ב"כ המשיבים 1-3 מהווה תצהיר גילוי מסמכים גם מטעמם, אולם לא הייתה שום התייחסות מצידם לדרישת המבקשים לעיין במסמכים הספציפיים.

המשיבים 3 ו-4 העבירו ביום 26.5.09 תצהיר גילוי מסמכים לידי המבקשים, הביעו נכונות לאפשר למבקשים לעיין במסמכים הנזכרים בתצהירם, אך דחו את בקשת המבקשים לקבלת גילוי ועיון במסמכים המתייחסים לחברת פבר, ולא התייחסו כלל לבקשתם של המבקשים לגילוי ספציפי של מסמכי הנהלת החשבונות של "מלון מונופול".

על אף שהמבקשים טרחו ופנו שוב אל המשיבים ועמדו על בקשתם לגילוי מסמכים הספציפיים וקבלת אפשרות לעיין בהם - הרי שפנייתם לא נענתה על ידי המשיבים, וכתוצאה מכך נאלצו המבקשים לפנות בבקשה זו.

4.      המבקשים דורשים את גילוי המסמכים הספציפיים מאחר ועל פי טענתם קיימות מחלוקות בין המבקשת 1 לבין המשיבים בקשר עם חובה של חברת פבר למבקשת 1. לטענת המבקשים, חוב זה של חברת פבר למבקשת 1 הינו חלק בלתי נפרד מהמערכת ההסכמית שבין הצדדים. בנסיבות אלה אין מנוס אלא להיכבד ולפרט מספר עובדות מהותיות אשר מצאו ביטוין בכתב התביעה ובכתב ההגנה נשוא תובענה זו.

המשיבים 1-4, הם התובעים בתובענה (לעיל, ולהלן "המשיבים") תבעו את המבקשים בגין הפרות הסכמים אשר נכרתו ביניהם ביום 20.9.00.

המבקשת 1, סבונה, הינה חברה אשר על פי הנטען בכתב התביעה (ראה סע' 1.2.3 לכתב התביעה) נמצאת בשליטתו של המבקש 2, מר וליד אבולעפיה (הוא גם הנתבע 2).

5.         ביום 20.9.00, לאחר משא ומתן ממושך, נחתמו בין סבונה לבין המשיבים שני     הסכמים נפרדים. האחד נוגע להקצאת מניות בחברת בתי מלון מאוחדים לסבונה, והשני - עניינו מכר מקרקעין.

ההסכם הראשון הינו הסכם משולש בין חברת בתי מלון מאוחדים לבין המשיבים ולבין סבונה לפיו הוסכם בין הצדדים כי חברת בתי מלון מאוחדים תקצה לסבונה מניות בחברת בתי מלון מאוחדים באופן שלאחר ביצוע ההקצאה תהא סבונה בעלת 99.7399% מהמניות הרגילות של חברת בתי מלון מאוחדים, ובעלת 99.99% ממניות היסוד של חברת בתי מלון מאוחדים ומכל יתר הזכויות המתייחסות לחברה זו שיעברו לבעלותה של סבונה בתמורה להזרמת הון והלוואות לחברת בתי מלון מאוחדים (להלן: "הסכם הקצאת המניות").

הכספים נשוא ההלוואות והזרמת ההון לחברת בתי מלון מאחודים היו אמורים להיות מיועדים לפירעון מלוא חובותיה של חברת בתי מלון מאוחדים לבנק הפועלים בע"מ ויתר נושיה.

בהסכם השני הוסכם כי המשיבים ימכרו לסבונה את זכויות הבעלות שלהם במספר נכסי מקרקעין המהווים בניינים בתל-אביב הסמוכים למלון אמבסדור אשר נמצא אותה השעה בבעלות של חברת בתי מלון מאוחדים, וזאת - בתמורה לתשלום סך של 4,260,000 דולר ארה"ב (להלן: "הסכם המכר").

בהתאם להסכם הקצאת המניות, בוצעה ביום 20.9.00 הקצאת המניות לסבונה בחברת בתי מלון מאוחדים באופן שסבונה הפכה לבעלת למעלה מ-99% מהמניות בחברה זו.

מכוח הסכם המכר נרשמו משכנתאות לטובת הבנק הבינלאומי אשר סייע לסבונה במימון רכישת המקרקעין נשוא הסכם המכר.

עסקת מכר המקרקעין דווחה לרשויות המס וסבונה אף קיבלה את החזקה במקרקעין.

במסגרת התביעה תובעים המשיבים את המבקשים בגין הפרות רבות של הסכם המכר, ושל הסכם הקצאת המניות, וכן בגין עילות נוספות המתייחסות למכירת מלאי, ציוד ומוניטין במלון טיילת ומסעדת החאן אשר נכללו במסגרת המקרקעין             נשוא הסכם המכר וכן בגין מלאי שנותר במלון אמבסדור. כמו כן נתבעו המבקשים לשלם למשיב 2, מר שלמה אבישר, שכר ראוי בגין מתן שירותי ייעוץ וניהול העסקים אשר נוהלו על ידו עבור המבקשים. כל התביעות הכספיות האלה הסתכמו במועד הגשת התביעה ביום 9.7.03 בסך (קרן) של 5,247,598 ש"ח.

המבקשים בכתב ההגנה מטעמם כופרים בנאמר בכתב התביעה, בין היתר טוענים המבקשים כי הם לא היו מעוניינים כלל לרכוש מניות בחברת בתי מלון מאוחדים כי אם אך ורק את המקרקעין שבבעלותה. עם זאת, לטענתם, הם נעתרו לבקשת             המשיבים בקשר לרכישת המניות, ומאחר וסוכם ביניהם כי התמורה שתשולם על ידם תהיה בשווי המקרקעין, תבוצע בתשלומים בהתאם למועדי הפירעון של חובותיה של חברת בתי מלון מאוחדים, ולא יושתו על סבונה חובות נוספים בהיותה רוכשת המניות של חברת בתי מלון מאוחדים (ראו סעיף 20 לכתב ההגנה).

המבקשים טוענים כי המשיבים הציגו בפניהם מצגים שונים אשר לא ניתן היה לבודקם בפרק הזמן שהוקצב לניהול המו"מ האינטנסיבי שקדם לחתימת החוזים. לטענתם,המערכת ההסכמית שנחתמה ביום 20.9.00 התבססה ברובה על מצגי המשיבים, אך הצדדים הגיעו גם להסכמות נוספות - חלקן בעל פה וחלקן בכתב, אשר נועדו להשלים את ההסכמים הכתובים (ראו סעיפים 23, 24 ו-25 לכתב ההגנה).

לטענתם, בעוד שהם שילמו למשיבים כ-95% מהתמורה ההסכמית, חדלו המשיבים כבר בשלבים המוקדמים מביצוע חלקם בעסקה ומצגיהם התגלו כמצגי שווא.

לגרסתם, יש להם טענות הגנה ספציפיות טובות כנגד הנטען בסעיפים השונים של כתב התביעה, ומבחינתם - דין התביעה להדחות.

באשר למחלוקת הקשורה בגילוי המבוקש של המסמכים הספציפיים, טוענים    המבקשים כי כבר בכתב הגנתם יש התייחסות למחלוקת הנוגעת לחובה של חברת פבר לחברת בתי מלון מאוחדים.

בהקשר זה ראוי להביא קטעים מכתב ההגנה. בסעיף 17 של כתב ההגנה נאמר   כדלקמן:

"17. נושא נוסף עליו דנו הצדדים עובר לחתימה על המערכת ההסכמית, היה העברת החזקה במלון מונופול לידי הנתבעת. אבישר החזיקו בנכס כדיירים מוגנים באמצעות חברה שבבעלותם, חברת פבר בע"מ , אשר היתה בעלת חוב של חברת בתי מלון מאוחדים בע"מ. חובה עמד באותו מועד על סכום של כ-1,300,000 ש"ח וסוכם כי חוב זה ישולם באמצעות העברת התקבולים מניהול המלון מפבר בע"מ לנתבעת, בדרך שתובטח באמצעות שעבוד רשום. אות להסכמות בקשר עם חב' פבר ניתן למצוא בנספח כג'1 לכתב התביעה בו מוזכר הנושא בסע' 10" (ההדגשות אינן במקור - ב.א.).

ובהמשך לכך, בסעיף 30 של כתב ההגנה נאמר כדלקמן:

"30. כאמור לעיל, התובעים התחייבו להעביר את ההכנסות מניהול מלון מונופול שברח' אלנבי 4 בתל אביב לידי הנתבעים ובדרך זו לשלם חוב ישן בסך כ- 1,300,000 מליון ש"ח (נכון ליום 20.9.2000), אולם הם חדלו מלעשות כן והמשיכו לגרוף את ההכנסות לכיסם, כשאת הוצאות המלון השיתו על הנתבעת על דרך של חיבור פיראטי למלון אמבסדור ממנו משכו קווי חשמל וסולר. הנתבעים יטענו כי יש לקזז סכום זה , בתוספת ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל, מסכום כל פסק דין שיינתן לטובת התובעים, ככל שיינתן" (ההדגשות אינן במקור - ב.א.).

טענת המבקשים כי חברת פבר נמצאת בבעלות המשיבים מוצאת ביטוי גם באמור בסעיף 18 של כתב ההגנה, ובאשר לחוב של חברת פבר קיימת התייחסת גם בסעיף 115 של כתב ההגנה.

המבקשים טוענים כי מנגנון הנאמנות המעוגן בסעיף 5.3.6 להסכם המכר (נספח ב' לכתב התביעה) נועד להבטיח שהמשיבים לא יקבלו שקל עד אשר כל חובות חברת בתי מלון מאוחדים וחובותיהם האישיים של המשיבים הקשורים לחברת בתי מלון מאוחדים, ישולמו במלואם (סעיף 14 של הבקשה).

הם אף מפנים לנספח יב' של הבקשה אשר צורף על ידם אף כנספח ב' של כתב הגנה, אשר מהווה טיוטת הסכם בין חברת פבר בע"מ לבין חברת בתי מלון מאוחדים. לטענתם, בהתאם לסעיף 5 של טיוטה זו, הייתה חברת פבר אמורה לפרוע את חובה לחברת בתי מלון מאוחדים מתוך הרווח החודשי אשר היא הייתה אמורה להפיק מהפעלת "מלון מונופול".

לדבריהם, גם נספח יג' של הבקשה תומך בגירסתם לפיה חובה של חברת פבר היווה חלק מהמו"מ שבין הצדדים.  בנוסף לכך, הם מבהירים כי גם בסעיף 38 ובנספח "ה" של כתב ההגנה יש התייחסות להסכמי חברת פבר ולמסמכי שעבוד ומשכון תקבוליה לטובת חברת בתי מלון מאוחדים.

לאור האמור טוענים המבקשים בסעיף 22 של הבקשה כי רווחי "מלון מונופול" עומדים במרכז סלע המחלוקת שבין הצדדים, כמו גם היקף החוב של חברת פבר לחברת בתי מלון מאוחדים, וטענת הקיזוז שטוענת המבקשת כלפי המשיבים עקב אי פירעונו של חוב זה.

לפיכך סבורים המבקשים כי יש להורות למשיבים לגלות להם את כל המסמכים הספציפיים, ולאפשר להם לעיין בכל אלה, הואיל ולא יכול להיות ספק לגבי הרלוונטיות של המסמכים האלה למחלוקות הנובעות מכתב התביעה וכתב ההגנה.

המבקשים לא תמכו בקשתם בתצהיר הואיל ולדבריהם כל טענותיהם נתמכות במסמכים שצורפו לבקשה או מכתבי בי-דין הנמצאים בפני בית המשפט. 

6.      בתגובה לבקשה טוענים המשיבים 1-2 כי תצהיר גילוי המסמכים אשר ניתן על ידי המשיב 4, עו"ד דן אבישר (להלן: המשיב 4), נעשה בשם כל המשיבים הואיל ומשיב זה היה נציגם והוא הבקיא ביותר בנושא התובענה בהיותו עו"ד במקצועו.

לתגובתם צורף תצהיר נוסף מטעמו של המשיב 4, במסגרתו אף מביעים המשיבים רצונם כי יינתן צו עיון הדדי במסמכים שפורטו בתצהירי גילוי המסמכים שהוחלפו על ידי הצדדים.

בנוסף לכך טוענים המשיבים כי הבקשה כוללת טענות עובדתיות רבות שלא נתמכו בתצהיר, וכי יש בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה. כמו כן טוענים המשיבים, כמפורט בסעיף 7 של תצהירו של המשיב 4, כי חברת פבר איננה כלל צד לתובענה, כי חברת פבר לא נמכרה למבקשים ולא מכרה להם דבר, וכי אף זכות הדיירות המוגנת של חברת פבר ב"מלון מונופול" לא נמכרה למבקשים. המשיבים 1-2 מוסיפים וטוענים כי החוב הנטען על ידי המבקשים בבקשתם היה חוב של חברת פבר כלפי חברת בתי מלון מאוחדים שאף היא איננה צד לתובענה, וכי בהתאם לסעיף 7.1.3 של הסכם הקצאת המניות (נספח "2" לתצהירו של המשיב 4), החוב הנ"ל של חברת פבר הומחה למשיבים ורק הם זכאים לתבוע אותו מחברת פבר.

כפועל יוצא מכל הטיעונים האלה, ובמיוחד מאחר ולטענתם חברת פבר איננה צד לתובענה ואיננה קשורה למחלוקת שבין הצדדים - יש לדחות את הבקשה כנגדם.

7.         גם המשיבים 3-4 טוענים, במסגרת תגובתם לבקשה, כי המבקשים לא צירפו כל תצהיר לתמוך

בעובדות שעליהן מבוססת הבקשה. בין היתר הם טוענים כי מאחר וחברת פבר איננה צד לתובענה היה על המבקשים לפרט בתצהיר מה הקשר שלה לתובענה.

לגרסתם, הבקשה כוללת טענות עובדתיות הדורשות הוכחה. כך למשל טענת המבקשים כי המבקשת 1 לא הייתה מעוניינת לרכוש חברה, לא כל שכן חברה מרובת נושים והפסדים אלא רק את המקרקעין שבבעלותה". כך גם לגבי טענת המבקשים בדבר הצורך בהקמת מנגנון נאמנות, אי העברת כספים למשיבים עד לפירעון מלוא חובותיהם של חברת בתי מלון מאוחדים וחובותיהם האישיים של המשיבים לחברה זו, וכך גם לגבי הטענה כי "סוכם בין הצדדים כי חוב זה ישולם באמצעות העברת התקבולים מניהול מלון מונופול למבקשת 1, בדרך שתובטח באמצעות שיעבוד רשום"(ראה סעיפים 8-15 לתגובת             המשיבים 3-4).

בנוסף לכך טוענים המשיבים 3-4 כי טיוטת ההסכם אשר צורפה כנספח יב' של הבקשה מהווה "פיסת נייר" שאינה חתומה על ידי מי מהצדדים, שאין לה כל זכר בכתבי בי-הדין והצדדים הכתובים ב"פיסת הנייר" אינם כלל וכלל צדדים בתובענה.

בנסיבות אלה, טוענים המשיבים 3-4 כי בהעדר תצהיר לא יהיה זה ראוי ונכון    להתייחס לתשתית עובדתית שלא הוכחה.

לגופם של דברים חולקים המשיבים על טענת המבקשים לפיה "רווחי מלון מונופול עומדים במרכז סלע המחלוקת בין הצדדים" שכן לגרסתם "לא מרכז ולא סלע, אפילו לא אבן חצץ. מדובר בטענת הגנה צדדית ושולית, מלאכותית, מופרכת, הזויה ואפסית, אשר הנתבעים הפריחו לחלל האוויר, והכל על מנת לדחות, לסבך, לעכב ולנפח לשווא את התיק על מנת לדחות את הקץ, וזאת בעקבות החלטת בית המשפט הנכבד מיום 26.4.09" (ראה סעיף 19 לתגובת המשיבים 3 ו-4).

בהמשך לכך חוזרים המשיבים 3-4 על טענותיהם של המשיבים 1-2 המפורטות גם בסיפא של סעיף 6 דלעיל של החלטה זו.

8.         בתשובת המבקשים לתגובותיהם של המשיבים מאשרים בפתח הדברים כי הבקשה הוגשה          בטעות בתיק 2108-08-07 אך אכן יש לראותה כאילו הוגשה בתיק 2091-08-07. בהמשך     לכך הם מגיבים לטענת המשיבים בדבר העדר תצהיר וטוענים  כי אין חובה לתמוך בתצהיר

בקשה לגילוי מסמך ספציפי.

לדבריהם, כל טענות המבקשים המפורטות בבקשה עולות מכתבי הטענות המונחים לפני בית המשפט, ולמניעת ספק הם טוענים כי הקפידו להפנות לסעיפים הספציפיים של כתב ההגנה וכתב התביעה לשם ביסוס טענותיהם.

בנוסף לכך טוענים המבקשים כי אותה "פיסת נייר" הינה למעשה נספח ב' של כתב ההגנה אשר הוגש על ידם, כך שטענת המשיבים כי למסמך זה אין כל זכר בכתבי בי-הדין אינה נכונה בעליל (ראה סעיף 10 לתשובת המבקשים).

לטענתם, כמפורט בסעיף 12 של תשובתם, חובה של חברת פבר היווה חלק מהותי במו"מ שנוהל בין הצדדים שכן על המשיבים היה לפרוע את החובות לחברת בתי מלון מאוחדים, ובכלל זה גם את חובה של חברת פבר לחברת בתי מלון מאוחדים.

בנסיבות אלה הם טוענים כי יש היגיון רב בטענתם שהמשיבים לא זכאים לכספים הנתבעים על ידם בשים לב לחוב הנ"ל של חברת פבר.

בנוסף לכך, טוענים המשיבים כי אין צורך בתמיכה של תצהיר מטעמם לאמור בבקשה הואיל וטענותיהם עולות גם מכתבי בי-הדין אשר בפני בית המשפט.

באשר לטענת המשיבים כי אין להיענות לבקשה מאחר וחברת פבר אינה צד       לתובענה - עונים המשיבים כי ההלכה הפסוקה קובעת כי מסמכים הנמצאים ברשותה או בשליטתה של חברה הנמצאת בבעלותו המלאה של בעל דין נחשבים כמסמכים הנמצאים ברשותו ובשליטתו של אותו בעל דין ולפיכך ראוי ליתן צו לגילוי מסמכים אף אם אלה מוחזקים על ידי אותה חברה הנשלטת על ידי בעל הדין. בהקשר זה מצרפים המבקשים תדפיס של רישום בעלי המניות בחברת פבר אשר הופק על ידי משרד רשם החברות וצורף כנספח 1 של כתב התשובה אשר הוגש על-ידי המבקשים (להלן: תדפיס רשם החברות).

באשר לנושא העיון במסמכים שכבר גולו מבהירים המבקשים כי נושא העיון      ההדדי במסמכים שגולו על ידי בעלי הדין כבר הוסדר בהסכמה בין הצדדים לתובענה ולכן אין בית המשפט נדרש לדון בנושא זה.

ב. דיון והכרעה

            (1) האם נדרש תצהיר בתמיכה לבקשה לפי תקנה 113 לתקנות סד"א?

9.         תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת בזו הלשון: " בית           המשפט או הרשם רשאי בכל עת, בין שניתן צו גילוי מסמכים או הוגש תצהיר על         מסמכים ובין אם לאו, ליתן, לפי בקשת בעל דין, צו לפי טופס 12, המורה לבעל             דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה בקשה מצוי, או היה             מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי בה - מתי יצא ממנה ומה היה עליו".

לקריאת המשך המסמך יש להזדהות כמנוי או לרוכשו
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » להזדהות כמנוי » לרכישת מנוי »
יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. מדיה זו עושה שימוש באמצעים חדשניים ביותר אשר פותחו רק לאחרונה והניסיון לגביהם הוא חדש וללא רקורד רב.

על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

בעלי דין רשאים לבקש הסרת המסמך מהמאגר

יצויין כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט.

בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת.