אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
חיפוש | Newsletter | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | וידאו יצירת קשר ... שרות לקוחות ... פרסום ...
יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
בית משפט השלום נתניה
בתאריך: 27/04/2011


בפני:
1. כב' השופט/ת יפעת ביטון אונגר
ה תובע ת (המשיבה):
1. פירות המושב (בן יוסף) בע"מ
- נגד -
ה נ תבע:
1. סיגטי הדס פרוט בע"מ

החלטה

המשיבה אוחזת בשיקים שמשכה לפקודתה המבקשת.

שניים מהם הוגשו לביצוע לאחר שחוללו, מכח הוראת ביטול שנתנה המבקשת והם נשוא ההתנגדות דנא.

השאלה שבמחלוקת היא – אם נכשלה התמורה בעדה נמסרו השיקים, בכישלון מלא ומוחלט, או בכישלון תמורה חלקי קצוב.

העובדות:

1.לפי טענת המבקשת, כמשתקף בתצהיר המנהל ערן סיגטי (להלן: "ערן"), נקשרה בין הצדדים עסקה לאספקת תוצרת חקלאית טרייה הממוינת ונארזת ע"י המשיבה, ומיועדת למשלוח ללקוח בחו"ל.

2.לגרסת ערן, בעת שנתקשרה העסקה הובהרו היטב למוטי בן יוסף, מנהל המשיבה (להלן: "מוטי") דרישות הלקוח בחו"ל, קרי: אספקת תוצרת חקלאית מזנים שונים ברמת איכות

1 CLASS ולפי תוכנית משלוח שהוכנה על ידי הלקוח והועברה למשיבה.

בנוסף, טען ערן כי בעת המו"מ בינו לבין מוטי, הציג האחרון את המשיבה כבית אריזה העומד בתקני האיכות והטיב הגבוהים המקובלים באירופה – תקני גלובאלגאפ ו-BRC.

3.מוסיף ערן וטוען שהצדדים סיכמו, בעל פה, כי המשיבה תספק את התוצרת לפי תוכנית העבודה ובכפוף לדרישות האיכות ותקני האיכות הנ"ל והמשיבה התחייבה לעשות כן.

4.אין חולק, כי נערכו מספר משלוחים בהתאם להסכמות הצדדים והתקבלו בידי הלקוח בחו"ל, ללא טענות. המבקשת שילמה בגינם למשיבה כמוסכם.

5.והנה טוענת המבקשת, כי השיקים אשר הוגשו לביצוע חוללו בהוראתה, נוכח הפרת המשיבה את ההסכמות, כמפורט להלן:

א.המחאה ע"ס 71,544 ₪ ז.פ. 14.02.2010 נמסרה בעד משלוח מיום 08.01.2010 שהתקבל ביום 20.01.2010 פגום ובדרגת איכות C ו-D, במקום בדרגת איכות A.

ב.המחאה ע"ס 120,000 ₪ ז.פ. 15.12.2010, בעד משלוח מיום 20.01.2010 שהגיע ללקוח ביום 01.02.2010 פגום בדרגות איכות C ו-D במקום דרגת איכות A.

המבקשת טענה כי הפרי שסיפקה המשיבה היה פגום הן מבחינת רקבון שהלך והתפשט, הן מבחינת פגיעות קליפה והן מבחינת פגיעות קטיף.

6.לפי טענת המבקשת, הלקוח מחו"ל ביטל תשלומיו עבור משלוחים אלה ולמעשה שלח למבקשת דרישת פיצוי בסך 74,351 יורו. נוסף לכך, חדל מהתקשרותו עם המבקשת.

דא עקא, כי חרף פניות המבקשת למשיבה, תוך הצגת דו"חות האיכות שערך הלקוח בעת קבלת התוצרת, סירבה משיבה להכיר באחריותה לטיב המשלוחים ועמדה על פירעון ההמחאות.

7.החקירה הנגדית:

העובדות שצוינו ע"י ערן לא נשללו בחקירתו הנגדית. יחד עם זה התברר דבר קיומה של פרוצדורת ייצוא, במהלכה נבדק הפרי שנועד לייצוא ע"י פקח משרד החקלאות. במקרה דנא צורפו 4 תעודות משלוח, שלכל אחת מצורפת תעודה מטעם מפקח משרד החקלאות, המאשר כי הפרי עומד בסטנדרט לייצוא (ת/1 – ת/4).

המבקשת מסבה את תשומת הלב לכך שתוקף התעודה ל-3 ימים וכי בדיקת הפקח היא בדיקה מדגמית בלבד.

8.דיון והכרעה:

א.כפי שציינתי אין חולקין בשלב זה על מרבית העובדות. בפרט אין חולק שנתח מסוים מן הטובין שסופקו (שמוין ע"י הלקוח בחו"ל) נמכר.

על כן, השאלה הינה בתחום כשלון התמורה החלקי ולא בתחום כשלון התמורה המלא.נוסף לכך, מחזיקה המבקשת בטענות הגנה בתחום דיני החוזים, כגון הטענה בדבר הפרת ההסכם שנכרת בין הצדדים.

ב.לעניין כשלון התמורה החלקי, טוענת המבקשת כי יש לראות את דרישת הלקוח בגין הפגמים בפרי ובגין ההוצאות שנגרמו לו בעקבות הפגמים האמורים, את סכום התמורה שנכשל. לשיטתה, ערן לא נחקר כלל בסוגיה זו ויש לקבל העובדות שטען בהקשר זה במלואן.

ג.מנגד, סבורה המשיבה שלמבקשת אין הגנה. לשיטתה, אין כל הסכם מחייב בינה לבין צד ג' – הלקוח בחו"ל, ואין להשית עליה תניות חוזיות שנקבעו בהסכם בין המבקשת לבין צד ג'. נוסף לכך היא טוענת, כי על מערכת היחסים בין הצדדים חלות הוראות חוק המכר ותקנות פיקוח על ייצוא פרי הדר. אלה קובעות שהמסירה תהא "בהעברת הממכר לרשות המוביל, ובלבד שהמוביל אחראי כלפי הקונה על פי חוזה ההובלה".

מכאן, לטענת ב"כ המשיבה המלומד, המועד הקובע בעניין אחריות המשיבה לטובין הוא מועד העמסת המכולות (וכפי שכינה זאת ב"כ המבקשת "ההמכלה").

ד.אליבא המשיבה, בניגוד לחובתה עפ"י דין, לא מסרה המבקשת הודעת אי התאמה בסמוך למסירה ובחרה במסלול הימי הארוך ביותר, בחירה שהגדילה את הסיכוי להופעת ריקבון.

על כן, המשיבה מחזיקה בדעה כי המבקשת יצרה גרסה מאוחרת לצרכי התחמקות מתשלום החוב, גרסה שאינה יכולה להעמיד לה, ולו הגנה לכאורה.

ה.זאת ועוד, המשיבה מכחישה את טענות הקיזוז של המבקשת וטוענת כי הן "מוזמנות" לצרכי הדיון דנא. ואינן מפורטות. המשיבה טוענת כי המבקשת נדרשה לשלם בגין סווג איכות "סוג 1" כאמור בתקנות יצוא פרי הדר, ולא עפ"י דרישתה לאיכות מעולה התואמת CLASS A – שלא סוכמה. יחד עם זאת, פקח משרד החקלאות אישר שסוג האיכות הוא A ו-I.

המשיבה מתנגדת לאופן חישוב אחוזי הריקבון וגורסת כי לפי התקנות הנ"ל, המבקשת אינה עומדת בהוכחת ריקבון הפרי למעלה מן האחוזים המותרים בהתאם לסווג איכותו.

זו אף זו, המשיבה סבורה שטרם הגיע המועד לקיום זכות הקיזוז, לא הוכח ע"י המבקשת כי הסכום הנטען לקיזוז קשור בעסקה וקוזז בפועל. ההיפך הוא הנכון, הוכחו סכומים שהעביר הלקוח מחו"ל בפועל אל המבקשת.

ו.הדין:

טענת כישלון מלא של התמורה די בה כדי להעניק למבקש רשות להתגונן. טענה זו היא טענת הגנה טובה בין צדדים קרובים לשטר. העדר תמורה פוגם בנפקותו של השטר כאמצעי תשלום, שכן הכלל היסודי בדיני השטרות הוא שהשטר מהווה אמצעי תשלום בעד תמורה, בין שניתנה בעבר ובין שעתידה להינתן לאחר מסירתו.

לקריאת המשך המסמך יש להזדהות כמנוי או לרוכשו
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » להזדהות כמנוי » לרכישת מנוי »מסמך זה עשוי להכיל שינויים שהוטמעו ע"י מערכת אתר פסקדין. להסבר לחצו כאן...

יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. מדיה זו עושה שימוש באמצעים חדשניים ביותר אשר פותחו רק לאחרונה והניסיון לגביהם הוא חדש וללא רקורד רב.

על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

בעלי דין רשאים לבקש הסרת המסמך מהמאגר

יצויין כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט.

בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת.