עורך דין דיני עבודה|איריס אלמוג ושות|התמחות ייחודית|ייצוג בכירים|עובדי מדינה|מכרז|הסכם קיבוצי|תקשיר|
עורך דין דיני עבודה |עורכי דין דיני עבודה | עו"ד דיני עבודה| עורך דין פיטורים|מכרזים בעבודה|ייעוץ חוזה עבודה|ביטול פיטורים וצווי מניעה
רחוב מצדה 7 בני ברק - בית ב.ס.ר. 4 קומה 4
טל: 03-7514538 052-2645646 פקס: 077-5558271 אימייל: almoglaw@netvision.net.il
יצירת קשר
משרד בוטיק בדיני עבודה
צוות המשרד
הוראת הגעה וחניה
המלצות של לקוחות
הצלחות זכיות ופסקי דין
תיקים בניהול משרדנו
פרסום ב ynet ובמדיה
תחומי העיסוק של המשרד
ייצוג מעסיקים
חיוב עובד בנזקים
מניעת פיטורים פוליטיים
ביטול מכרזים בעבודה
שוטרים וסוהרים
אפליה בעבודה
ייעוץ לנשים בהריון
ייעוץ -חתימה על חוזה
ייעוץ למעסיקים וחברות
ייעוץ למפוטרים
ייעוץ לעובדים בפירוק חברה
פגיעה בזכויות נשים- פסיקה
צווים לביטול פיטורים - פסיקה
פיטורים שלא כדין -פסיקה
התפטרות בדין מפוטר - פסיקה
עתירות לבגצ ועתירות מינהליות
ייצוג שוטרים וסוהרים
תחומי העיסוק של המשרד
דיני עבודה-מאמרים
פניה לעורך דין תאונות עבודה
תיאום פגישת ייעוץ
עורך דין דיני עבודה
עריכת חוזה עבודה
עו"ד דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
עורך דין דיני עבודה
עוד דיני עבודה
שת"פ והפניית תיקים
ייעוץ משפטי בדיני עבודה
התפטרות
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
חוקי עבודה
שעות נוספות
פיטורים
תאונות עבודה
כיצד לבחור עורך דין?
קישורים
חיפושי מידע משפטי

פיטורים

פיטורים

מתי אהיה זכאי לפיצויי פיטורים? מהם המקרים בהם התפטרות ממקום העבודה תזכה אותי בתשלום פיצויי פיטורין? איך מחשבים פיצויי פיטורים? אם עברתי לעיר אחרת, והתפטרתי- אני זכאי לפיצויי פיטורים? שאלות אלו ורבות אחרות עולות וצצות חדשות לבקרים.

זכות העובד לתשלום פיצויי פיטורים הינה יחסית, ותלויה באופן סיום יחסי העבודה. הכלל הבסיסי הוא כי עובד שעבד ברציפות אצל אותו מעביד או אותו מקום עבודה, במשך שנה אחת או יותר, ופוטר, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים באופן יחסי לוותק עבודתו. (שכר יסוד ברוטו במכפלת מספר שנות הוותק). נשאלת השאלה- מהי רציפות בעבודה?

בחוק התייחסות לרשימה סגורה של היעדרויות אשר אינן קוטעות את רצף העבודה : חופשה או פגרה בתשלום שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד, שירות צבאי של העובד כולל שירות מילואים, הפסקה זמנית בעבודה ללא ניתוק יחסי עבודה, הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה על שלושה חודשים, ימי המנוחה השבועית וחגים (שלא עובדים בהם), חופשה שנתית, תאונה, מחלה, שביתה או השבתה, ימי אבל וכדומה.

תנאי הבסיס לזכאות לפיצויי פיטורים הינו : עבודה במשך לפחות שנה אחת ברציפות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.
לעקרון מנחה זה קיים סייג, במצב בו פיטורי העובד נעשו בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה. פיטורים אלה ייחשבו כפיטורים שנעשו על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין (אלא אם המעביד מוכיח אחרת). במצב זה, קובע החוק כי העובד זכאי לדרוש פיצויי פיטורים, כאילו פוטר.
ואולם, קיימים מצבים בהם התפטרות בנסיבות מסוימות, תיחשב כהתפטרות בדין מפוטר- כלומר התפטרות המזכה את העובד בפיצויי פיטורים.
מצ"ב דוגמאות למקרים שייחשבו כהתפטרות בדין מפוטר, בכפוף לקיום התנאי של עבודה במשך שנה ברציפות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה: 1. עובד שנאלץ להפסיק עבודתו עקב פטירה או פשיטת רגל של המעביד זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר. 2. עובד שנפטר, ישלם המעביד לשאיריו, פיצויי פיטורים, כאילו פוטר העובד . 3. התפטרות עקב מעבר דירה בנסיבות ובתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות
4.
התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או נסיבות אחרות שלא ניתן להמשיך לעבוד בהן (שלא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו). 5. התפטר לרגל מצבו הבריאותי של העובד או מצבו הבריאותי של בן משפחתו (בכפוף להצגת מסמכים רפואיים תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין). 6. התפטרות תוך תשעה חודשים ממועד הלידה על מנת לטפל בילד 7. התפטרות עקב שהייה במעון לנשים מוכות. סוגיית התפטרות בדין מפוטר נתונה לרוב לפרשנות הפסיקה, וכל מקרה ייבחן לגופו על פי נסיבותיו.

יש לשים לב שלא לעשות שימוש לא נכון בהוראות החוק. כך לדוגמא, מתעוררת רבות השאלה - האם זו הרעת תנאים? האם זו הרעה מוחשית בתנאי העבודה? עובדים רבים סבורים, ופעמים רבות בצדק כי נגרמה להם הרעת תנאים. כשבוחנים סוגיות אלו לעומקן, מגלים לא אחת כי בשעה שמקרה אחד מהווה הרעה מוחשית, מקרה אחר אינו חוסה תחת הגדרת החוק.

יפים דברים אלה גם לגבי התפטרות לרגל מעבר דירה. ברור כי לא כל מעבר דירה מזכה בתשלום פיצויי פיטורים! החוק והתקנות מציבים תנאים מפורשים לכך כשצריכה להתלוות למעבר סיבה נוספת (דוגמא: מעבר לדירת/מושב בן הזוג עקב נישואין, או מעבר מעיר ליישוב חקלאי או איזור פיתוח).חשוב לדעת כי החוק והתקנות מתייחסים רק למצב במסגרתו המעבר לדירה הוא בתחום מדינת ישראל, ומעבר לחול (שלא מכח שליחות מטעם המדינה או מוסדותיה בתנאים מסוימים), לא יזכה את העובד/ת בתשלום פיצויי פיטורים.

פיתוח ותחזוקהעורך דין דיני עבודה|איריס אלמוג ושות|התמחות ייחודית|ייצוג בכירים|עובדי מדינה|מכרז|הסכם קיבוצי|תקשיר|
רחוב מצדה 7 בני ברק - בית ב.ס.ר. 4 קומה 4
טל: 03-7514538 052-2645646 פקס: 077-5558271 אימייל: almoglaw@netvision.net.il

© הזכויות לתכנים ואיורים באתר שמורות לעורך דין דיני עבודה|איריס אלמוג ושות|התמחות ייחודית|ייצוג בכירים|עובדי מדינה|מכרז|הסכם קיבוצי|תקשיר|
© הזכויות לעיצובי המסכים שמורות לחב' פסקדין אתרי משפט בע"מ